Гру 012010
 

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)

Проектом закону (реєстр. №7321), зокрема, передбачено законодавчо закріпити нове визначення поняття “Інформація”, виклавши частину першу статті 200 Цивільного кодексу в такі редакції: “Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді”.

Крім цього, документом пропонується викласти чинний Закон “Про інформацію” в новій редакції, визначивши загальні правові основи реалізації права кожного на інформацію в усіх сферах життя як можливості вільно створювати, збирати, одержувати, зберігати, використовувати та поширювати інформації усно, письмово або в інший спосіб, а також обов´язок органів державної влади та місцевого самоврядування надавати доступ до офіційної інформації, тощо.

Відповідно до законопроекту, доступ до інформації про діяльність та рішення суб´єктів владних повноважень має здійснюватися у спосіб: оприлюднення інформації у засобах масової інформації та в офіційних друкованих виданнях;  надання інформації за запитами; розміщення інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; надання інформації через інформаційні служби суб´єктів владних повноважень.

Документом пропонується встановити, що “обов´язковому оприлюдненню суб´єктами владних повноважень підлягають: інформація про діяльність суб´єктів владних повноважень, зокрема: основні завдання, повноваження, функції, організаційна структура та нормативно-правові засади діяльності, крім випадків, коли ці відомості віднесені до інформації з обмеженим доступом; місцезнаходження, поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти; прізвище, ім´я та по-батькові, номер службового телефону, адреса електронної пошти керівника органу, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів; розпорядок роботи та час прийому громадян; відомості про вакансії, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік та умови отримання послуг, що надаються ними, форми і зразки документів, правила їх заповнення; перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління; порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб´єктів владних повноважень, дій чи бездіяльності; рішення суб´єктів владних повноважень” тощо.

Проект закону передбачає контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації, який має здійснюватися спеціальними органами, які визначають Верховна Рада України і Президент України.

Згідно з документом, у порядку контролю Верховна Рада може вимагати від розпорядників інформації звіти щодо задоволення запитів на інформацію Передбачається також, що парламентський контроль за дотриманням прав людини на доступ до інформації має здійснюватися парламентськими комітетами та народними депутатами, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Документом пропонується встановити заборону на створення будь-яких органів державної влади, установ, введення посад, на які покладаються повноваження щодо здійснення контролю за змістом інформації, що поширюється засобами масової інформації. Також передбачено, що умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, здійснювані посадовою особою або групою осіб за попередньою змовою, тягнутиме за собою відповідальність згідно з законами України.

Проектом закону визначаються також засади діяльності ЗМІ та порядок акредитації журналістів.

http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=226030&cat_id=37486

* * *

ВР ухвалила у першому читанні закон про доступ до публічної інформації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 344 народних депутата з 409 зареєстрованих у сесійній залі.

Цей законопроект визначає межі та спосіб державного регулювання щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення інформації, її охорони та захисту.

Законопроект передбачає, що державна інформаційна політика – це діяльність держави зі створення, одержання, збирання, зберігання, використання, поширення інформації, її охорони та захисту.

Основним принципом діяльності держави в інформаційній сфері є забезпечення свободи вираження поглядів і переконань, відкритості, доступності інформації та свободи обмінюватись нею,достовірності, повноти і точності інформації, законності створення, збирання, одержання, зберігання, використання і поширення інформації, своєчасності надання інформації за запитом, охорони та захисту інформації, захищеності особи від втручань у її особисте та сімейне життя, інформаційної безпеки України.

Головними напрямами державної інформаційної політики є: забезпечення доступу кожного до інформації; забезпечення рівних можливостей усіх суб’єктів інформаційних відносин; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації; постійне оновлення, збагачення і зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України; формування позитивного іміджу держави; сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входження України у світовий інформаційний простір.

Право на інформацію забезпечується створенням механізму реалізації права на інформацію; створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів; обов’язком суб’єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність та прийняті рішення тощо.

Кожному гарантується право на вільне вираження поглядів і переконань, що передбачає можливість вільно створювати, одержувати, збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір, крім випадків, встановлених законами України.

Обмеження прав на інформацію встановлюється законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Інформація про фізичну особу (персональні дані) – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Правовий режим інформації про фізичну особу визначається законом про захист персональних даних.

Доступ до інформації про діяльність та рішення суб’єктів владних повноважень, здійснюється у такий спосіб: оприлюднення інформації у засобах масової інформації та в офіційних друкованих виданнях; надання інформації за запитами; розміщення інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; надання інформації через інформаційні служби суб’єктів владних повноважень.

Обов’язковому оприлюдненню суб’єктами владних повноважень підлягає: інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, зокрема основні завдання, повноваження, функції, організаційна структура та нормативно-правові засади діяльності, крім випадків, коли ці відомості віднесені до інформації з обмеженим доступом; місцезнаходження, поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти тощо.

Суб’єкти владних повноважень оприлюднюють й іншу інформацію, яка знаходиться у їхньому володінні і стосується прав, свобод, інтересів або обов’язків фізичних чи юридичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством України.

Інформацією з обмеженим доступом визнається інформація, доступ до якої обмежується суб’єктами владних повноважень відповідно до законів, або іншими суб’єктами інформаційних відносин на свій розсуд.

Відносини та умови володіння чи користування конфіденційною інформацією визначаються відповідними договорами (угодами) або законом.

До службової таємниці відноситься інформація, яку не віднесено до державної таємниці та доступ до якої обмежується відповідно до законів України суб’єктами владних повноважень.

До таємної інформації, з метою забезпечення суспільних інтересів, відноситься державна або інша встановлена законами України таємниця.

http://www.unian.net/ukr/news/news-408907.htmlPrint Friendly, PDF & Email