Січ 192010
 

Хто є автором цього тексту?

5. Порушення порядку оприлюднення Указу та рішення та незаконне присвоєння грифу «таємно».

Відповідно до статті 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Указ не був оприлюднений в порушення Указу Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 року № 503/97.

Згідно із пунктом 1 цього Указу акти Президента України не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Нормативно-правові акти ВРУ і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Акти з обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх чинність.

Оскільки дія Указу Президента України поширюється на суспільні правовідносини та зачіпає права за законні інтереси необмеженого кола господарюючих суб’єктів та фізичних осіб Указ Президента від 18.11.2008 р. повинен був бути обов’язково оприлюднений.

Незаконними діями також є присвоєння оскаржуваному Указу обмежувального грифу «таємно», що є грубим порушенням статті 30 Закону України «Про інформацію» та статей 8, 15 Закону України «Про державну таємницю».

Так, статтею 30 Закону України «Про інформацію» встановлено, що до таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом державну таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Статя 8 Закону України «Про державну таємницю» визначає інформацію, яка може бути віднесена до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, у сфері зовнішніх відносин, у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, серед якої інформація, викладена в рішенні РНБОУ від 07.11.2008 р. «Про заходи щодо удосконалення державного контролю у сфері виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності, розроблення та виробництва голографічних захисних елементів документів і деяких видів товарів в Україні», не підпадає під критерії, визначені цим Законом.

Більш того, статтею 15 Закону України «Про державну таємницю» заборонено надавати грифи секретності, передбачені цим Законом, матеріальним носіям іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або конфіденційної інформації.

Відомості, що становлять державну таємницю зібрані у Зводі, затвердженому наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 р. №440.

Таким чином, присвоєння обмежувального грифу оскаржуваному Указу є грубим порушенням норм вищевказаних законів і здійснене з єдиною метою: обмежити доступ спільноти до вчинених протиправних дій.

То хто є автором цього тексту?

  • Правозахисник (63%, 10 Голосів)
  • Народний депутат (25%, 4 Голосів)
  • Студент-юрист (6%, 1 Голосів)
  • Співробітник СБУ (6%, 1 Голосів)
  • Юрист-практик (0%, 0 Голосів)
  • Співробітник МВС (0%, 0 Голосів)
  • Юрист ВРУ (0%, 0 Голосів)
  • Юрист КМУ (0%, 0 Голосів)

Всьго проголосувало: 16

Loading ... Loading ...Print Friendly, PDF & Email