Тра 282012
 

22.05.2012 до Верховної Ради України був внесений такий законопроект:

ПРОЕКТ
вноситься народними
депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за відтворення сцен насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної
нетерпимості та дискримінації

Верховна Рада України постановляє:

І. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 173-3 такого змісту:
«Стаття 173-3. Ввезення, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, розповсюдження творів, зображень чи іншої продукції, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації

1. Ввезення в Україну творів, зображень чи іншої продукції у друкованому, електронному або іншому вигляді, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості або дискримінації, з метою їх незаконного використання, їх виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, збут чи розповсюдження, а також залучення або примушування інших осіб до участі в їх створенні, збуті чи розповсюдженні з тією самою метою –
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих творів, зображень чи іншої продукції і обладнання для їх виготовлення.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих творів, зображень чи іншої продукції і обладнання для їх виготовлення.
Примітка. Дія цієї статті не поширюється на дії, здійснені з метою виявлення, запобігання, припинення чи розкриття правопорушень або злочинів; законну професійну діяльність журналістів; науково-дослідну діяльність та інші випадки законного використання таких творів, зображень чи іншої продукції»;
2) у частині першій статті 221 цифри «173 – 173-3» замінити цифрами «173 – 173-3».

II. Прикінцеві положення
1. Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

Цей законопроект внесли:

Народні депутати України:
Білозір О.В. VI скликання
Прокопчук Ю.В. VI скликання
Плотніков О.В. VI скликання
Баранов В.О. VI скликання
Каплієнко В.В. VI скликання 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статей 11, 12 Закону України “Про статус народного депутата України” вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за відтворення сцен насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації”.
Зазначений законопроект підготовлений Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація українських правників” за участю членів Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
Доповідатиме законопроект народний депутат України Білозір О.В.

Додатки:
1. Проект Закону – 2 арк.;
2. Пояснювальна записка – 3 арк.;
3. Порівняльна таблиця – 3 арк.;
4. Проект Постанови на –1 арк.;
5. Електронна версія зазначених документів.

Народні депутати України

Білозір О.В. №375
Прокопчук Ю.В. №314
Плотніков О.В. №135
Баранов В.О. №436
Каплієнко В.В. №321

До цього законопроекту додані:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за відтворення сцен насильства та жорстокості,
расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації”

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

 Ввезення в Україну творів, зображень чи іншої продукції у друкованому, електронному або іншому вигляді, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості або дискримінації, з метою їх незаконного використання, їх виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, збут чи розповсюдження, а також залучення або примушування інших осіб до участі в їх створенні, збуті чи розповсюдженні з тією самою метою посягають на громадський порядок, власність, права і свободи громадян.

Відтак, зазначена діяльність є проявом посягання на громадський порядок і за її вчинення законом повинна бути передбачена адміністративна відповідальність.

Соціальною цінністю стосовно збереження якої потрібно встановити відповідальність є моральні засади громадянського суспільства щодо формування і розповсюдження інформації, спрямованої на забезпечення поваги до честі і гідності особи як складової загальнолюдських цінностей. Оскільки в Україні прояви насильства, жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості або дискримінації законодавством заборонені, створення та розповсюдження інформаційної продукції, яка відтворює сцени їх прояву, теж мають бути заборонені на законодавчому рівні.

На сьогодні у чинному законодавстві відсутні норми, що прямо встановлювали б відповідальність за описані вище дії.

На сьогодні найпоширенішими проявами таких діянь є фіксація на мобільні телефони (найчастіше підлітками) проявів насилля, жорстокості та інших посягань на права людини, а також знущань над тваринами.

2. Мета та завдання прийняття Закону

Проект закону розроблено для встановлення адміністративної відповідальності за відтворення сцен насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації.

Завданням законопроекту є утвердження гуманності, добра та гідності людини як найвищих суспільних цінностей.

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пропонується доповнити Кодекс статтею 173-3 “Ввезення, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, розповсюдження творів, зображень чи іншої продукції, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації”.

Санкцією зазначеної статті пропонується за ввезення в Україну творів, зображень чи іншої продукції у друкованому, електронному або іншому вигляді, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості або дискримінації, з метою їх незаконного використання, їх виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, збут чи розповсюдження, а також залучення або примушування інших осіб до участі в їх створенні, збуті чи розповсюдженні з тією самою метою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих творів, зображень чи іншої продукції і обладнання для їх виготовлення.

За ті самі дії, вчинені групою осіб або повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбачається накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих творів, зображень чи іншої продукції і обладнання для їх виготовлення.

Окрім того пропонована стаття містить примітку, у якій зазначається про те, що дія цієї статті не поширюється на дії, здійснені з метою виявлення, запобігання, припинення чи розкриття правопорушень або злочинів; законну професійну діяльність журналістів; науково-дослідну діяльність та інші випадки законного використання таких творів, зображень чи іншої продукції. З урахуванням цього вчинення дій, передбачених у ч. 1 цієї статті, з іншою метою є незаконним.

Зазначений законопроект підготовлений Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація українських правників” за участю членів Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

 

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить захистити громадян України (особливо неповнолітніх осіб) від негативного впливу сцен насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації, а також сприятиме утвердженню в Україні гуманності, добра та гідності людини як найвищих суспільних цінностей.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України
“Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за відтворення сцен насильства та жорстокості, расової, національної чи
релігійної нетерпимості та дискримінації”

Чинна редакція Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Редакція Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням запропонованих змін

Стаття відсутня. Стаття 173-3. Ввезення, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, розповсюдження творів, зображень чи іншої продукції, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації 1. Ввезення в Україну творів, зображень чи іншої продукції у друкованому, електронному або іншому вигляді, що відтворюють сцени насильства та жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості або дискримінації, з метою їх незаконного використання, їх виготовлення, зберігання, придбання, перевезення чи інше переміщення, збут чи розповсюдження, а також залучення або примушування інших осіб до участі в їх створенні, збуті чи розповсюдженні з тією самою метою –

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих творів, зображень чи іншої продукції і обладнання для їх виготовлення.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або повторне протягом року вчинення

порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих творів, зображень чи іншої продукції і обладнання для їх виготовлення.

Примітка. Дія цієї статті не поширюється на дії, здійснені з метою виявлення, запобігання, припинення чи розкриття правопорушень або злочинів; законну професійну діяльність журналістів; науково-дослідну діяльність та інші випадки законного використання таких творів, зображень чи іншої продукції;

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 – 41-3, 42-1 – 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88 – 88-2, 90, 91, 92-1, частиною третьою статті 96-1, статтями 98, 101-103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 – 162-3, 163-1 – 163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5 – 164-16, 166-1 – 166-4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-7 – 166-12, 166-14 – 166-18, 171-2, 172-2 – 172-9, 173 – 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 – 185-11, 186-5 – 186-7, 187, 188, 188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-41, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 – 195-6, частиною першою статті 203, статтями 204 – 206-1, 212-2 – 212-20 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 – 41-3, 42-1 – 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88 – 88-2, 90, 91, 92-1, частиною третьою статті 96-1, статтями 98, 101-103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 – 162-3, 163-1 – 163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5 – 164-16, 166-1 – 166-4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-7 – 166-12, 166-14 – 166-18, 171-2, 172-2 – 172-9, 173 – 173-3, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 – 185-11, 186-5 – 186-7, 187, 188, 188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-41, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 – 195-6, частиною першою статті 203, статтями 204 – 206-1, 212-2 – 212-20 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43512

“ОБКОМ” витлумачив цей законопроект отак: “В Раде нашлось 5 гениев-«пацифистов», предлагающих запретить практически всю мировую литературу и кинематограф”

 

А що скажуть наші читачі?Print Friendly, PDF & Email