Видання українських НУО

Гру 152010
 

  Свобода інформації: навчальний посібник для державних службовців. [пер. з англ. Р. Тополевського] -К. Тютюкін, 2010 – 128 с. У виданні вміщено документи і теоретичні розділи, які будуть корисними для вдосконалення української адміністративної практики та її адаптації до найкращих світових стандартів у сфері свободи слова. Посібник подає вичерпну інформацію щодо теми свободи інформації, юридичних меж, […]

Лип 212010
 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив випустив книгу  «Право на доступ до інформації з питань містобудування: практичний посібник». У посібнику розглянуто законодавчі та практичні аспекти реалізації права на інформацію щодо забудови територій у населених пунктах. Посібник розрахований на широке коло читачів, яких цікавлять практичні аспекти захисту права на інформацію щодо забудови територій у населених пунктах: представників громадських […]

Бер 282010
 

Цей звід був створений ГІМЦ “Всесвіт” – ВГО Альянс “Майдан” в рамках проекту “Право на Правду: Віртуальний ресурс, реальні можливості”, підтриманого Міжнародним фондом “Відродження” у 2009 році.

Бер 092010
 

Брошюра подготовлена в рамках проекта «Реализация права на доступ к информации о деятельности исполнительной власти в семи городах Луганской области» Финансовая поддержка Международного Фонда «Возрождение».

Бер 092010
 

Видання містить результати громадського моніторингу реалізації та захисту права на інформацію молоді та МГО шляхом пасивного доступу, аналіз стану активного доступу молоді та молодіжних організацій до інформації, типових відмов органів влади та наявності порушень права на інформацію про молодіжні програми та їх фінансування.

Чер 132009
 

У виданні систематизовано та узагальнено діяльність неурядових організацій України, які програма “Верховенство права” підтримувала протягом останніх 3 років: громадські кампанії з захисту права на доступ до інформації про діяльність органів влади, моніторинг відкритості органів державної влади, створення Національного зводу відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

Кві 032009
 

З метою сприяння спроможності громадян України до кваліфікованого спілкування з владою і, відтак, до повнішої реалізації своїх конституційних прав, свобод, інтересів та до їхнього захисту, цей Звід містить базові відомості, необхідні для використання відповідних правових механізмів: І. Право на звернення. ІІ. Право на інформацію. III. Право на судовий захист прав, свобод, інтересів. IV. Право на […]

Кві 032009
 

Відповідно до частин другої та третьої ст.34 Конституції України “Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для […]

Кві 032009
 

Відповідно до частин першої та другої ст.55 Конституції України “Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльности органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб”. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України №9-зп від 25.12.97 “частину першу ст.55 Конституції України треба розуміти так, […]

Кві 032009
 

Відповідно до частини третьої ст.55 Конституції України “Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”. Відповідно до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.97 №776/97-ВР: 776/97-ВР. Актами реагування Уповноваженого відповідно до Закону є: а) Конституційне подання Уповноваженого – акт реагування до Конституційного […]

Кві 032009
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ _____________________________________ _____________________________________ (найменування державного органу) _____________________________________ (адреса) Громадянина України _____________________________________ (ПІБ) _____________________________________ (адреса) “_____” _________200_р. Шановні пані та панове, На підставі ст.34 Конституції України, ст.5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “Про інформацію” №2657-XII від 02.10.92 прошу Вас надати письмову інформацію, котра мені необхідна для реалізації моїх прав та інтересів як громадянина […]

Кві 032009
 

ЗВЕРНЕННЯ ____________________________________ ____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) _____________________________________ (адреса) Громадянина України _____________________________________ (ПІБ) _____________________________________ (адреса) “_____” _________200_р. Шановні пані та панове, На підставі ст.40 Конституції України, ст.1, частини третьої ст.3, ст.5, 7, 20 Закону України “Про звернення громадян” №393/96-ВР від 02.10.96, прошу Вашего сприяння у реалізації мого закріпленого Конституцією (ст.34) та Законом України “Про інформацію” […]