Гру 112013
 

Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика» (ЕДЦ «Правова аналітика») звернувся із зверненнями до органів державної влади із пропозиціями про внесення змін до Конституції України для забезпечення доступу до інформації суспільного інтересу. Відповідні звернення були адресовані Міністерству Юстиції України, як центральному органу виконавчої влади, який відповідальний за розроблення правової політики в держави,Конституційній Асамблеї України, як органу, який узагальнює практику застосування Конституції України та готує пропозиції щодо внесення змін до неї, та Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Пропонована організацією редакція ч.2 ст.32 Конституції України: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини, а також, якщо така інформація становить суспільний інтерес».

Важливість запропонованих нововведень ЕДЦ «Правова аналітика» та необхідність внесення змін до законодавства в частині доступу до інформації суспільного інтересу пов’язано з тим, що в Україні утверджується послідовна практика захисту права на особисте життя без врахування та балансування цього права із правом на свободу вираження поглядів та правом на доступ до інформації. Тому, у зв’язку із відсутністю в чинному законодавстві України чітких положень про обов’язковість надання на запит інформації суспільного інтересу, в тому числі інформації про публічних осіб, зважаючи на негативну практику невиконання законодавства про звернення громадян та про інформацію, ненадання особистої інформації суспільного інтересу публічними особами, експерти центру дійшли висновку, що для забезпечення неухильного дотримання прав людини, приведення законодавства України у відповідність до практики Європейського суду з прав людини, необхідно частину 2 статті 32 Конституції Українивикласти у новій редакції, відповідно до якої суспільний інтерес, серед інших, повинен вважатися винятком, при існуванні якого конфіденційна інформація про особу може бути поширена без її згоди.

Даючи оцінку результатам розгляду звернень ЕДЦ «Правова аналітика» із пропозиціями про внесення змін до законодавства варто вказати, що мав місце формальний підхід до їх розгляду органами державної влади, оскільки, по суті, звернення не розглядаються, інформації про їх аналіз, прийняття чи відхилення пропозицій та обґрунтування прийнятого рішення не надається, а надходять лише , так звані, відповіді–повідомлення, що «подані пропозиції будуть розглянуті», чи рекомендації звертатися до інших органів. Так, наприклад, Міністерство юстиції, не даючи жодного правового аналізу запропонованих нововведень, повідомило, що центральним органом виконавчої влади у сфері інформаційної політики є Державний комітет телебачення та радіомовлення, а відтак слід звернутися в комітет. Комітетом ВРУ повідомлено про порядок внесення змін до Конституції, і запропоновано надсилати відповідні звернення в Конституційну Асамблею України.Лише Конституційна асамблея України, в яку організація також зверталася, повідомила, що наші пропозиції передані на вивчення спеціальній комісії.

Так, рішенням Конституційної Асамблеї від 17.09.2013 утворено спеціальну робочу групу про доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України. За наданою інформацією,«пропозиції, запропоновані ЕДЦ «Правова аналітика», взяті до уваги», та, за повідомленням Конституційної Асамблеї, «запропоновані положення щодо внесення змін до ч. 2 ст. 32 Конституції України є слушними і будуть розглянуті при підготовці відповідного законопроекту про внесення змін до Конституції України».Print Friendly, PDF & Email