Хто зобов’язаний надавати нам інформацію?

 

На відміну від того, що було передбачено у старому Законі України “Про інформацію”, де лише громадянам надавалось право звертатися з запитами лише до державних органів та посадових осіб, нове інформаційне законодавство (ст.13 Закону “Про доступ до публічної інформації”) визначає “розпорядниками інформації”, котрі мають надавати відповідну інформацію, 5 категорій осіб.

 

Розпорядники інформації Інформація, котру вони зобов’язані надавати за запитами
1 Суб’єкти владних повноважень Будь-яка публічна інформація, що не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом
2 Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету АРК Інформація щодо використання бюджетних коштів
3 Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договором Інформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків
4 Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями Інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них
5 Суб’єкти господарювання, які володіють:

а) інформацією про стан довкілля,

б) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту,

в) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян,

г) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.

Інформація, вказана у підпунктах “а – г”.

 

Важливо! Відповідно до п.4 ст.13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” “усі розпорядники інформації незалежно вді нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом”.

Іншими словами, з 10.05.11 жоден розпорядник інформації не може відмовити вам у задоволенні запита з посиланням на те що, мовляв “спеціальним законом про такий-то орган влади це не передбачено”, або “передбачено  інший порядок надання інформації”. У принципі, так мало бути і раніше, але не завжди було, а відтепер це стає безспірним.  4 коментарі to “Хто зобов’язаний надавати нам інформацію?”

 1. Депутат селищноi ради звернувся з iнформацiйним запитом до керiвника приватного пiдприемства селища (це-колишне комунальне пiдприемство, монополiст) iз iнформацiйним запитом у вiдповiдностi iз Законом Украiни “Про доступ до публiчноi iнформацii”, на що отримав вiдпов1дь, що вiн не е “суб’єктом владних повноважень”, тому не зобовязаний вiдповiдати на моi iнформацiйнi запити . На моi слова, що в Законi пише “i іншi розпорядники публічної інформації” – вiн вiдповiдае: “А хто такi iНШi розпорядники?”.
  Тому я звертаюсь до Вас iз просьбою надати менi розяснення, чи мае право депутат звертатись до керiвникiв приватних пiдприэмств (чи 1нших) , спираючись на цей Закон?

 2. У контексті Закону “Про доступ до публічної інформації” приватне підприємство може бути “розпорядником інформації” (тобто бути зобов’язаним надавати інформацію на запити) тільки у таких випадках:
  – якщо воно фінансується з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
  – якщо воно виконує делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
  – якщо воно займає домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них;
  – якщо воно володіє інформацією про стан довкілля або інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту, або інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян, або іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією) – стосовно цієї інформації.

  Якщо у цьому випадку ПП таким не є, то керівник підприємства правий у тому аспекті, що Закон “Про доступ до публічної інформації” на його підприємство не поширюється.

  Проте відповідно до пункту 2 ст.14 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.02 “посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень”.

  Тобто незалежно від положень Закону “Про доступ…” Ви, як депутат маєте право отримати (у т.ч. на письмове депутатське звернення) від керівника підприємства інформацію, необхідну Вам для здійснення депутатських повноважень.

  З повагою,
  Олександр Северин

 3. Відповідно до пункту 2 ст.14 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.02 “посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень”.

  Тобто незалежно від положень Закону “Про доступ…” Ви, як депутат маєте право отримати (у т.ч. на письмове депутатське звернення) від керівника підприємства інформацію, необхідну Вам для здійснення депутатських повноважень.

 4. Суд зобовязав нас,позивачів, довести ,що відповідач є власником перебудованого ним нежитлового приміщення,хоча це доводять документи вже подані до суду,зокрема свідоцтво про відповідність. Де ми,позивачі можемо дістати таку інформацію?