Чер 052011
 

Кабінет міністрів затвердив порядок виконання закону про доступ до публічної інформації, згідно з яким розпорядником інформації, якою володіє Кабмін, є секретаріат центрального виконавчого органу влади.

Відповідна постанова №583 розміщена на сайті уряду.

До інформації, розпорядником якої є Секретаріат Кабінету міністрів (СКМ) віднесена така, що отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом міністрів повноважень та яка перебуває у володінні СКМ та яка отримана або створена СКМ під час забезпечення діяльності Кабміну та перебуває у володінні СКМ.

Разом з цим, СКМ не є розпорядником за запитами на інформацію: стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять до Кабміну та СКМ, документом визнано Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Також постановою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів.

Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено, якщо розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, та якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

Також відмова може бути у разі: якщо запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів; не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію доручено затвердити власні акти.

http://www.unian.net/ukr/news/news-439482.htmlPrint Friendly, PDF & Email