Лип 222012
 

Шановні колеги!
УНЦПД підготував книгу “Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді”у якій запропоновано фахові роз’яснення для вирішення типових проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації, з якими стикаються службовці розпорядників публічної інформації.
Видання буде корисним для працівників державних органів, органів місцевого самоврядування та інших розпорядників публічної інформації, а також суддів та інших осіб, що застосовують Закон України «Про доступ до публічної інформації» або здійснюють нагляд за його додержанням.
Публікацію підготовлено за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі». Цей проект спільно фінансується Європейським Союзом і Радою Європи та виконується Радою Європи. Жодну частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопіювальний чи будь-який інший спосіб без відповідного посилання на оригінальне джерело.
Книга випускається українською мовою в друкованому й електронному варіантах. Електронну версію видання представлено на сайті УНЦПД за адресою http://www.ucipr.org.ua. У друкованому вигляді книга розповсюджується безкоштовно. УНЦПД дозволяє поширювати тексти з посиланням на джерело.
__________________
ЗМІСТ
Вступне слово
Від УНЦПД
РОЗДІЛ І. ЗА ГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСТ УПУ ДО ПУБЛІЧНО Ї ІН ФОРМАЦІЇ
1.1. Що розуміється під «публічною інформацією» у Законі України «Про доступ до публічної інформації»? Чи є інформація з обмеженим доступом публічною?
1.2. У чому полягає відмінність між поняттями «запит» і «звернення»?
1.3. Як слід діяти, якщо лист містить і запит на інформацію, і звернення щодо надання роз’яснення (розгляду скарги тощо)?
1.4. Чи повинні надаватися за Законом України «Про доступ до публічної інформації» статистична та довідкова інформація, а також інформаційно-аналітичні і звітні матеріали, що потребують додаткового часу на опрацювання та залучення декількох структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади?
1.5. Чи повинні запити державних органів розглядатися відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
1.6. Хто є розпорядником інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації?
1.7. Чи є заклади охорони здоров’я та навчальні заклади розпорядниками публічної інформації?
1.8. Що таке «суспільно необхідна» інформація?
1.9. Коли має застосовуватися «трискладовий тест», що міститься в частині 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
1.10. Чи застосовується Закон України «Про доступ до публічної інформації» до інформації (документів), яка була створена до набрання ним чинності?
1.11. Чи застосовується «трискладовий тест» до конфіденційної інформації?
1.12. Як діяти, коли запитувач звернувся з проханням про надання публічної інформації, якою суб’єкт владних повноважень не володіє, хоча повинен володіти?
1.13. Чи зобов’язані державні службовці (службовці місцевого самоврядування) надавати інтерв’ю ЗМІ відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
РОЗДІЛ ІІ. КОН ФІД ЕНЦІЙНА ІН ФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ
2.1. Чи може бути надана на запит інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, інші виплати з бюджету конкретному працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування?
2.2. Чи повинна оприлюднюватися та надаватися на запит інформація про виділення земельної ділянки/квартири фізичній особі, у тому числі інформація про місце проживання такої особи?
2.3. Чи має оприлюднюватися та надаватися на запит інформація про встановлення опіки над дітьми, надання статусу сироти дитині?
2.4. Чи мають надаватися на запит рішення щодо погодження розміщення малих архітектурних форм, дозволи на розроблення містобудівної документації?
2.5. Рішенням виконавчого комітету міської ради було надано дозволи на розміщення зовнішньої реклами з використанням спеціальних конструкцій. Чи може бути надано інформацію про компанії, які отримали такі дозволи, на запит іншої компанії?
2.6. Чи має надаватися на запит інформація про заборгованість приватного підприємства перед Пенсійним фондом або місцевим бюджетом?
2.7. Чи має надаватися на запит інформація про кошторис святкового заходу державної установи, якщо відповідні послуги надаються приватним підприємством, яке визначило цю інформацію конфіденційною?
2.8. Чи мають надаватися на запит пропозиції, що подаються учасниками процедур державних закупівель, договір про закупівлю, якщо суб’єкт господарювання вважає відповідну інформацію конфіденційною?
2.9. Чи мають надаватися на запит копії річних планів закупівель державних органів, а також планів закупівель державних/комунальних компаній?
2.10. Чи має надаватися на запит інформація про керівників громадських організацій, статути громадських організацій чи релігійної громади?
2.11. Чи має надаватися на запит інформація щодо перевізників – фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у конкурсах на перевезення пасажирів, організатором яких є обласна державна адміністрація?
РОЗДІЛ IІІ. СЛУЖБОВА ІН ФОРМАЦІЯ
3.1. Чи мають бути переглянуті грифи «Для службового користування», застосовані до набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
3.2. Чи може бути наданий на запит документ із грифом «Для службового користування»?
3.3. Які документи можна вважати такими, що становлять «внутрівідомчу службову кореспонденцію»?
3.4. Які відомості можуть міститися в переліку відомостей, що становлять службову інформацію?
3.5. Чи може перелік відомостей, що становлять службову інформацію, містити конфіденційну інформацію про особу (наприклад, кадрові питання)?
РОЗДІЛ ІV. РОЗ ГЛЯД ТА ЗАДОВО ЛЕННЯ ЗАПИТІВ
4.1. Яким чином можна встановити, що особа запитує інформацію про себе?
4.2. Просять надати копію власного звернення, яке подавали раніше. Яким чином переконатися, що запит робить саме той громадянин, і чи потрібно надавати таку копію?
4.3. Яким чином має надаватися відповідь на усний запит?
4.4. Запитувач просить надати великий обсяг публічної інформації в електронному вигляді. Хто відшкодовує витрати на сканування та роботу працівника?
4.5. Як реагувати, коли запитувач вимагає надати відповідь тільки російською мовою?
4.6. Що робити, якщо запитувач вимагає надати запитувану інформацію шрифтом 6-7 кегля?
4.7. Що робити, якщо інформація, яка запитується, у запиті сформульована нечітко?
4.8. Чи може бути відмовлено у запиті на інформацію, яку можна отримати на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади?
4.9. Як відповідати на запит, в якому міститься багато запитань з різної тематики, частина з яких не належить до компетенції розпорядника?
4.10. У Законі України «Про доступ до публічної інформації» зазначено, що особі, яка не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, може бути відмовлено в задоволенні запиту. Проте, строк такої оплати запитувачем Законом не визначено. Чи є порушенням Закону встановлення такого строку (наприклад, 30 днів), адже інакше розгляд запиту може тривати необмежений час і запит залишатиметься на контролі?
4.11. Якими є строки надання відповідей іноземним громадянам, які звертаються із запитаннями, посилаючись на Закон України «Про доступ до публічної інформації»? За чий рахунок надсилати письмові відповіді іноземним громадянам? Якою має бути мова відповіді?
4.12. Чи мають надаватися на запит завірені копії документів, якщо цього вимагає запитувач?
4.13. Що робити, коли запитується інформація, термін зберігання якої закінчився?
РОЗДІЛ V. СИСТ ЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНО Ї ІН ФОРМАЦІЇ
5.1. Які документи підлягають реєстрації в системі обліку публічної інформації?
5.2. В якій формі має вестися і оприлюднюватися система обліку публічної інформації?
5.3. Чи повинна вноситися до реєстру публічної інформації інформація про документи, створені до набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
5.4. Чи передбачено відповідальність за невнесення інформації до системи обліку?
РОЗДІЛ VI. ОП РИЛЮДН ЕННЯ ІН ФОРМАЦІЇ
6.1. Чи може бути прийнято на сесії місцевої ради рішення, проект якого оприлюднювався за 20 днів, але до якого до сесії чи під час неї було внесено зміни?
6.2. Чи повинні оприлюднюватися за 20 днів проекти рішень, які необхідно розглянути невідкладно?
6.3. Як діяти при оприлюдненні проекту місцевого бюджету, адже Закон України «Про доступ до публічної інформації» вимагає здійснити таке оприлюднення за 20 робочих днів до прийняття, а Бюджетний кодекс України вимагає прийняття місцевого бюджету через 14 днів після схвалення Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік?
6.4. Що робити з оприлюдненням проекту рішення у відповідь на акт реагування прокурора, адже за Законом України «Про прокуратуру» таке рішення має бути прийнято упродовж 10 днів з дня винесення акта реагування?
6.5. Чи мають оприлюднюватися проекти розпоряджень міського голови, наказів керівників виконавчих органів місцевої ради?
6.6. Чи передбачено відповідальність за неоприлюднення інформації?
6.7. Як узгоджується вимога щодо оприлюднення проектів рішень за 20 днів з частиною 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до якої рішення про скликання сесії місцевої ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за день до сесії?
6.8. Які акти слід вважати «внутрішньоорганізаційними» відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
РОЗДІЛ VІІ. ВІДПОВІДА ЛЬНІСТ Ь ЗА ПО РУШЕННЯ ЗА КОН У ТА ОС КАРЖЕННЯ
7.1. Яку відповідальність передбачено для державного службовця (службовця місцевого самоврядування) за порушення права на доступ до публічної інформації?
7.2. Чи є ненадання інформації на запит або інше порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» корупційним правопорушенням?
7.3. Чи можливо не розглядати скаргу від одного й того ж запитувача, якщо на попередню аналогічну скаргу було надано відповідь та роз’яснено керівником установи право на оскарження до вищого органу або суду?
__________________
 
Видання не надходить у продаж.
Розповсюджується безкоштовно за адресною розсилкою на замовлення.
Для отримання друкованого примірника книги прохання написати (після 23 липня 2012 року) листа/заявку (e-mail, поштою) до УНЦПД за адресою:
01030, м. Київ, вул. Лисенка, 8, оф. 9
Тел./факс: (044) 279-2435, 599-4251
ucipr[at]ucipr.org.ua


Print Friendly, PDF & Email

  1 коментар to “Книга “Доступ до публічної інформації: найчастіші запитання та відповіді” (2012 р.). За заг. ред. Віктора Андрусіва, Дмитра Котляра”

  1. Додано до “Посібника “Права Знати” (https://stop-x-files-ua.org/?page_id=4516)