Бер 252012
 

Доручення регіональним державним ТРК створювати програми для роз’яснення соціальних ініціатив президента Віктора Януковича підпадає під норми закону «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та урядову постанову «Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм».

Саме на ці нормативно-правові акти посилаються в Держкомтелерадіо, коментуючи свої вказівки ОДТРК.

Нагадаємо, 13 березня регіональні державні ТРК отримали доручення Держкомтелерадіо запустити з 15 березня спеціальні програми з роз’яснення соціальних ініціатив президента. Крім цього регіональні державні мовники щодня отримують з Києва перелік тем, які їм пропонують висвітлити в новинах. Наприклад, про зустріч президентів України і Туркменістану чи про чергове засідання Кабміну.

Голова Держкомтелерадіо Олександр Курдінович пояснив «Телекритиці», що в такий спосіб Держкомтелерадіо формує державне замовлення та орієнтує державні ТРК у висвітленні діяльності вищих органів влади. На підтвердження своїх слів пан Курдінович надав «Телекритиці» інформаційну довідку, підготовлену юристами Держкомтелерадіо

Відповідно до Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, держзамовлення формується на офіційну інформацію про діяльність органів державної влади, події в державі та за її межами тощо. «Формуючи змістовне наповнення державного замовлення, Держкомтелерадіо України  визначає основні тематичні напрями мовлення, серед яких, зокрема, висвітлення діяльності органів державної влади», – йдеться в обґрунтуванні юристів Держкомтелерадіо.

Крім цього, з метою забезпечення інформаційної підтримки основних напрямків реформування соціально-економічної сфери країни, роз’яснення громадянам принципів впровадження нових соціальних ініціатив президента та на виконання вимог Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки Держкомтелерадіо, в межах повноважень, «орієнтує підвідомчі обласні та регіональні телерадіокомпанії щодо висвітлення: діяльності Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради; анонсування подій щодо стану реалізації етапів реформ; розміщення в ефірі державних телерадіокомпаній соціальної реклами, спрямованої на роз`яснення суті реформ, соціальних ініціатив та інших заходів, спрямованих на соціально-економічне зростання країни».

Наводимо юридичний коментар Держкомтелерадіо в повному обсязі:

Інформаційна довідка щодо здійснення Держкомтелерадіо методологічного забезпечення та координації діяльності  підвідомчих організацій

 

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про інформацію» усі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Стаття 10 цього законодавчого акта передбачає, що право на інформацію забезпечується серед іншого обов’язком органів державної влади інформувати про свою діяльність і прийняті рішення та створенням механізму здійснення права на інформацію.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 2 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України від 07.05.11 № 559, визначено, що Держкомтелерадіо України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

Згідно з пп. 21, 24, 26, 40 п. 4 цього Положення Держкомтелерадіо України відповідно до покладених на нього завдань (основними завданнями Держкомтелерадіо України є, зокрема, формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення) є замовником на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями, а також здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

Статтею 13 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначені основні завдання державних телерадіоорганізацій, серед яких, зокрема, оперативне інформування телеглядачів та радіослухачів про суспільно-політичні події в Україні, роз’яснення рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Відповідна норма визначена також статутами державних телерадіоорганізацій, що належать до сфери Держкомтелерадіо України.

Водночас, статтями 10, 11 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» визначено, що обов’язковому висвітленню в аудіовізуальних засобах масової інформації підлягають: звернення Президента України з посланнями до народу та щорічними і  позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України; участь Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі; ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України при здійсненні керівництва зовнішньоекономічною діяльністю держави; репортажі про офіційні візити в інші країни та прийоми делегацій і посадових осіб з  інших держав; участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України, в засіданнях Кабінету Міністрів України, в робочих нарадах з представниками органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; видані Президентом України укази і розпорядження; робочі поїздки по країні; висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.04 № 918 «Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм» Держкомтелерадіо України визначено генеральним державним замовником на виробництво і  розповсюдження теле- та радіопрограм.

Згідно із п. 3 Положення, затвердженого цією постановою, державне замовлення формується на офіційну інформацію про діяльність органів державної влади, події в державі та за її межами тощо.

Формуючи змістовне наповнення державного замовлення, Держкомтелерадіо України визначає основні тематичні напрями мовлення, серед яких, зокрема, висвітлення діяльності органів державної влади (Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, місцевих органів влади щодо виконання державних і національних програм).

Крім цього, з метою забезпечення інформаційної підтримки основних напрямків реформування соціально-економічної сфери країни, роз’яснення громадянам принципів впровадження нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича та на виконання вимог Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Держкомтелерадіо України, в межах повноважень, орієнтує підвідомчі обласні та регіональні телерадіокомпанії щодо висвітлення: діяльності Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради; анонсування подій щодо стану реалізації етапів реформ; розміщення в ефірі державних телерадіокомпаній соціальної реклами, спрямованої на  роз`яснення суті реформ, соціальних ініціатив та інших заходів, спрямованих на соціально-економічне зростання країни.

Забезпечуючи конституційне право кожного на інформацію, Держкомтелерадіо України, в межах визначеної компетенції, наказами від 30.03.10 № 84 «Про затвердження критеріїв формування державного замовлення з виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм для державних потреб» та від 12.03.10 № 60 «Про заходи щодо висвітлення діяльності Президента України та Кабінету Міністрів України», визначив напрями діяльності державних телерадіоорганізацій в цій сфері.

Доведення державним телерадіоорганізаціям інформації на виконання згаданих вище норм законодавства щодо розміщення в ефірі повідомлень про суспільно важливі події та офіційні заходи за участю перших осіб держави, здійснюється відповідними листами Держкомтелерадіо України, зокрема листом від 13.03.12 № 1149/29/3, що у сукупності створює механізм здійснення Держкомтелерадіо України своїх повноважень та конституційного права кожного на інформацію.

«Телекритика»

Читайте також: “Курдінович повелів ПіАр’ити Януковича не менше двох разів на тиждень. “Тємнік” від Держтелерадіо.Print Friendly, PDF & Email