Лис 102011
 

11 листопада мине пів року від дня вступу у дію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Цей період продемонстрував, що у нашій країні, прийняття нормативно-правового акту не є гарантією його виконання. Особливо, коли мова йде про закон, який має сприяти подоланню корупції.

Складні механізми отримання публічної інформації роками сприяли безкарності учасників корупційних схем. За їх допомогою можна було приховувати від громадян імена учасників незаконних оборудок, суми вкрадених коштів, масштаби негативних наслідків для держави тощо.  Природно, що ухвалення закону, який покликаний прибрати інформаційну ширму з корупційних сцен країни, викликало незадоволення значної частини посадовців. Під тиском влади проект нормативного акту декілька разів змінювався. Його відмовлялися підтримувати народні депутати.  По-великому рахунку, прийняття закону є заслугою громадськості, а не посадовців. Чи не вперше в історії країни, зусилля громадського сектору не були марними і привели до відчутних результатів. Під постійним тиском неурядових організацій та журналістів, депутати таки прийняли закон «Про доступ до публічної інформації».

Ухвалення нормативного акту є лише першим кроком на шляху до відкритості влади в Україні. Труднощі, які спіткали документ на етапі голосування, дають підстави вважати, що чиновники спробують звести його виконання до мінімуму. Зважаючи на виняткову суспільну значимість цього нормативно-правового акту, Громадянська мережа ОПОРА взяла на себе зобов’язання слідкувати за тим, щоб затверджені в документі вимоги були втіленими в життя.

Проект «Влада через призму інформації», який реалізовується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», спрямований на забезпечення виконання вимог закону «Про доступ до публічної інформації» в шести районах Рівненської області.

На першому етапі проекту, юристи організації детально вивчили вимоги нового законодавства, дотримання яких гарантує його ефективне втілення. Результатом аналізу став перелік обов’язкових до виконання заходів, а саме:

 • прийняття на місцевому рівні нормативного акту, спрямованого на реалізацію закону;
 • внесення змін до регламентів рад;
 • створення спеціальних відділів або визначення відповідальних за доступ до інформації осіб;
 • створення спеціальних місць для роботи з документами, що містять публічну інформацію;
 • забезпечення висвітлення інформації на інформаційних стендах;
 • висвітлення інформації на офіційних сайтах органів влади;
 • створення системи обліку публічної інформації;
 • налагодження роботи із запитами на інформацію.

Дослідження стану виконання суб’єктами владних повноважень вимог законодавства дозволило нам оцінити рівень впровадження закону та визначити ефективність дій влади. Громадянська мережа ОПОРА здійснила аналіз дій двадцяти суб’єктів владних повноважень, спрямованих на виконання закону.

Суб’єкти владних повноважень, що досліджувалися під час реалізації проекту

Обласна державна адміністрація Районна державна адміністрація Обласна рада Районна рада Міська (селищна) рада
Рівненська Рівненська Рівненська Рівненська Рівненська
Гощанська Гощанська Гощанська
Дубенська Дубенська Дубенська
Здолбунівська Здолбунівська Здолбунівська
Сарненська Сарненська Сарненська
Острозька Острозька Острозька

 

Надання відповіді на запит

Моніторинг показав, що всі суб’єкти владних повноважень вибірково впроваджують вимог Закону «Про доступ до публічної інформації». Більшість досліджуваних суб’єктів владних повноважень акцентували увагу на вчасності надання відповіді. Це яскраво видно з якості надання відповідей на запити ОПОРИ. Всі органи влади вчасно надавали відповіді, або надсилали повідомлення про необхідність продовжити термін роботи за зверненням. В той же час, якість наданих відповідей залишається низькою. Чиновники, на власний розсуд, вибірково надають не повну інформацію.

             Серйозною проблемою для органів влади є виконання вимог, яких раніше не було передбачено законодавством. Наприклад, надання відповіді у електронній формі, чи шляхом запису на диск. ОПОРА зіткнулась із тим, що орган влади інколи відмовляє у такій відповіді чи виставляє рахунок за копіювання документів на паперових носіях.

Така ситуація виникла, наприклад, при отримані відповіді від Гощанської селищної ради та Острозької районної державної адміністрації. Селищна рада, після уточнення, надала відповідь. Острозька адміністрація відмовилась надавати дані, чим порушила вимоги закону.

Закон зобов’язує переводити документи з паперових носіїв шляхом їх сканування у електронний. Таким чином, рано чи пізно, чиновникам все рівно доведеться зробити цю роботу. Відтак, відмова надавати відповіді через відсутність їх копії у електронному варіанті є  незаконною.

Місця для роботи з документами

             Обов’язковою умовою виконання закону про інформацію є облаштування спеціальних місць для роботи з публічною інформацією.

Під час моніторингу, представники ОПОРИ виявили, що такі місця не передбачені, або не функціонують. Так, в ряді міських, районних радах та адміністраціях працівники взагалі не знають про таку вимогу закону. Вони повідомили, що робота з інформацією здійснюється лише на підставі письмових запитів.

В частини суб’єктів владних повноважень кабінети для роботи з даними передбачено. Наприклад, в обласній раді та Рівненській районній державній адміністрації. Однак, кількість публічної інформації, яка доступна там для ознайомлення дуже незначна, що не дозволяє використовувати ці кабінети за призначенням.

Облаштування кабінетів забезпечується за рахунок меблів та оргтехніки, що призначена для роботи працівників кабінету. Спеціально обладнане місце є в Гощанській районній раді. Однак, оргтехніка у кабінеті, на момент моніторингу, не була підключена до живлення.

Виконання вимоги закону щодо обладнання спеціального місця роботи з публічною інформацією продемонструвало гостру нестачу фінансових та людських ресурсів в органах влади Рівненської області. Так, часто доводилось чути, що вимоги закону не виконано через відсутність коштів.

             Система обліку публічної інформації.

Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує органи влади зареєструвати всі документи, що містять публічну інформацію та знаходяться у суб’єкта владних повноважень до системи обліку. Вимоги до такої системи визначено в ст. 18.

Цю норму закону не виконала майже жодна владна одиниця з усіх досліджених. При цьому, відповідна вимога є у розпорядженнях багатьох суб’єктів владних повноважень.

Серед двадцяти суб’єктів моніторингу лише Дубенська районна рада створила вище згадану систему обліку і наповнила її інформацією, хоча і неповністю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Провести відповідні навчання, для працівників структурного підрозділу або відповідальної особи щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Забезпечити можливість консультування запитувача з відповідною особою на протязі всього робочого дня.
 2. Належно облаштувати спеціальне місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію, так, щоб вони мали змогу робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.
 3.  Забезпечити публічність і доступність такого місця для громадян та інформацію про його місце розташування поширити через офіційні друковані видання або офіційний веб-сайт в мережі Інтернет.
 4. Для громадян з обмеженими фізичними можливостями, забезпечити можливість подання запитів на інформацію на першому поверсі адміністративного приміщення через відповідальну особу.
 5. Біля кабінетів, де визначено місце для роботи з документами, що містять публічну інформацію, розмістити відповідні таблички з написом.
 6. Забезпечити можливість громадянам, що не мають змоги працювати в мережі Інтернет, ознайомлюватись з інформацією про діяльність органу влади через інформаційний стенд. А саме, передбачити систематичне і оперативне оприлюднення інформації передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації» та в терміни, що визначає вищезгаданий закон.
 7. Створити систему обліку документів, що містять публічну інформацію та яка зберігається у відповідного суб’єкта владних повноважень у відповідності до вимог ст.. 18 Закону  України «Про доступ до публічної інформації». Забезпечити її наповнення не лише документами, які почали створюватись після 11 травня 2011 року, але і тим, що вже є в наявності органів влади.
 8. Забезпечити вільний доступ громадян до системи обліку документів, що містить публічну інформацію.
 9. Забезпечити повне та систематичне наповнення офіційного веб-сайту в мережі Інтернет у відповідності до ст. 15 Закону  України «Про доступ до публічної інформації» та Постанові Кабінету Міністрів України Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.
 10. Внести зміни до регламенту у відповідності до рекомендацій зазначених у розділі «Регламенти місцевих рад».
 11. Забезпечити можливість запитувачам надсилати запити на інформацію електронною поштою та проінформувати у будь-який прийнятний спосіб для громадян про електронну пошту на яку можна такі запити надсилати.
 12. Забезпечити надання  відповіді у електронному вигляді шляхом створення документів на комп’ютері або їх сканування з паперових носіїв, що передбачає ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інформацію» де сказано, що ніхто не може обмежувати право особи у виборі форм та джерел одержання інформації.
 13. Роз’яснити для працівників, що відповідають за надання відповіді на запит термін «інформація, що становить суспільний інтерес» та вжити відповідних дій щодо осіб котрі вимагають плату за надання відповіді, що належить до вищезгаданої інформації.

 

Моніторинговий звіт підготували:

Андрій Токарський

Анатолій Бондарчук

Роман Мартин

 

Рівненська обласна організація Всеукраїнська громадська організація

«Громадянська мережа «ОПОРА» 

м. Рівне, вул. Кавказька 2 (11 поверх)

тел. (0362) 430718

opora_zvit_informacija2011(.pdf)Print Friendly, PDF & Email