Лип 122011
 

Общественный совет при северодонецком горсовете направил городскому голове Валентину Казакову предложение рассмотреть вопрос о снятии грифа <<Для служебного пользования>> с генерального плана города.

Генеральный план Северодонецка был разработан харьковским институтом <<Укргорстройпроект>>, утвержден решением горсовета No.717 от 26.04.1994 г. Документу при разработке был присвоен гриф <<Секретно>>.  Приказом СБУ No.440 от 12.08.2005 года был утвержден свод сведений, составляющих государственную тайну, и материалы, включаемые в генпланы городов, в число таких сведений включены не были. Решением экспертной комиссии при северодонецком исполкоме от 02.11.2007 года с генплана
Северодонецка был снят гриф <<Секретно>> и присвоен гриф <<Для служебного пользования>>.

В соответствии с частью одиннадцатой статьи 17 Закона Украины <<О
регулировании градостроительной деятельности>> генеральный план
размещается на вэб-сайте органа местного самоуправления, кроме части, которая составляет государственную тайну или относится к информации с ограниченным доступом в соответствии с законодательством.

Вопрос о снятии грифа с материалов генерального плана был внесен на
рассмотрение общественного совета СГЭА <<Зелений світ>>.
Деятельность СГЭА <<Зелений світ>> по обеспечению доступа к генеральному плану не связана с выполнением каких-либо грантовых проектов.Print Friendly, PDF & Email

  1 коментар to “Общественный совет Северодонецка предлагает рассекретить генплан”

 1. Ч. 3 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” не передбачає створення переліків службової інформації. Відповідно до ч. 3 ст. 6 закону “інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше”. Тобто треба, цю норму розуміти, таким чином, що в разі, якщо для прикладу певна інформація не надається за запитам, з посиланням, що ця інформація з обмеженим доступом, але є докази, що ця інформація була оприлюднена для прикладу під час виступу чи публічного засідання, тоді, ця інформація автоматично перестає вважатися такою, що є інформацію з обмеженим доступом. Коли ми записували цю норму, то мали на увазі, що це повинно стати додатковою гарантією доступу до публічної інформації.
  Більш того, системне тлумачення Закону дозволяє стверджувати, що такі переліки в принципі не можливі, бо сам Закон чітко окреслив категорії інформації, що можуть бути віднесені до службової, а далі, якщо певні відомості підпадають під одну з двох категорій (тобто предмет службової інформації є достатньо вузьким) тоді за умови, якщо суб’єкт владних повноважень зможе довести, що розголошення конкретної інформації спричинить шкоду одному із інтересів зазначених у ст. 6 закону, розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, й шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, лише тоді ця інформація може бути віднесена до службової. Отже,строго кажучи, не може бути заздалегідь визначеного переліку відомостей, які є службовою інформацією в органах місцевого самоврядування. Крім того, у кожному конкретному випадку при вирішенні питання щодо віднесення публічної інформації до службової інформації обов’язково повинно бути обґрунтування: 1) якому саме з інтересів загрожує розголошення інформації (наприклад національній безпеки, територіальної цілісності); 2) у чому саме буде полягати шкода в разі розголошення цієї інформації; 3) пояснити чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
  Отож, по великому рахунку в органах місцевого самоврядування взагалі не може бути службової інформації.
  Ви можете, зазначити, що це не можливо, щоб майже вся інформація про діяльність влади ставала відкритою, щоб ДСК в принципі стали дуже рідким винятком, але саме в цьому й полягає мета цього Закону, подолати надмірну секретність й зробити діяльність влади дійсно відкритою для публіки, зробити революцію в сфері реалізації права на доступ до публічної інформації.
  Крім того, фактично знову ж таки виходячи із системного способу тлумачення ст. 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме, що, предметом службової інформації за виключенням інформації про оперативно-розшукову діяльність, контррозвідувальну діяльність, та інформації в сфері оборони може бути лише внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, іншими словами фактично на статус службової інформації може претендувати лише внутрішнє листування та обговорення перед прийняття конкретного рішення, або документи щодо здійснення перевірок до прийняття рішення про результати перевірок, а це означає, що публічна інформація, — не може бути віднесена до службової інформації, якщо ця інформація міститься вже у рішенні відповідного органу, у тому числі й в актах індивідуальної дії (указ, наказ, рішення, розпорядження, постанова та ін.), за виключення, як я вже зазначила, інформації, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Іншими словами, рішення органів виконавчої влади не можуть бути віднесені до службової інформації, для прикладу, не може бути надано гриф “ДСК” Постанові, Розпорядженню Кабінету Міністрів України, Наказу Податкової Адміністрації України та ін.. Втім, всім відомо, що Кабінет Міністрів продовжує видавати акти, що мають грифи ДСК, досі не скасована Постанова Кабінету Міністрів № 1893 (коротка назва про конфіденційну інформацію, що є власністю держави) та не відкрити Постанови та Розпорядження Кабміну, що мають гриф “ДСК”. Отож, треба, зараз наголосити, що вся ця практика є незаконною відповідно до ново ухваленого закону, бо в противному випадку, якщо зараз промовчати, органи влади, зроблять загально прийнятою практикою відносити все підряд до службової інформації. А це, буде означати, що Ми потерпіли повне фіаско. І не змогли реалізувати потенціал закону.

  Також див. мій матеріал “Як встановити чи законно суб’єкт владних повноважень відніс публічну інформацію до службової інформації та надав їй гриф “ДСК”?”
  .
  Оксана Нестеренко (Харківська правозахисна група)