Лип 022011
 

автор: Оксана Нестеренко (Харківська правозахисна група)

Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України “обов’язок доказування в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову” варто вимагати, щоб при розгляді справи суб’єкт владних повноважень довів, що віднесення публічної інформації до інформації з обмеженим доступом відбувалося з дотриманням вимог зафіксованих у ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Іншими словами представник суб’єкту владних повноважень повинен обґрунтувати, що інформація закривалася для захисту певною легітимної мети, пояснити, яку саме істотну шкоду може завдати розголошення цієї інформації та зобов’язаний обґрунтувати чому ця шкода є більш суттєвою ніж право громадськості знати.

 Print Friendly, PDF & Email