Тра 232011
 

Автор Оксана Нестеренко

(експерт Харківської правозахисної групи)

 

За своєю формою, право на звернення громадян схоже на один із основних способів реалізації права на доступ до публічної інформації (зокрема, доступ до інформації через інформаційний запит). Утім, оскільки  право на звернення є іншим за юридичною природою конституційним правом особи, що гарантується ст. 40 Конституції України, а інформаційний запит є основним, але не єдиним шляхом реалізації права на доступ до інформації, що  проголошено ст. 34 та ч. 2 ст. 50 Конституції України, а крім того, оскільки  реалізація права на доступ до інформації регулюється  Законом України „Про доступ до публічної інформації”, а порядок реалізації права на звернення громадян регулює Закон України „Про звернення громадян”, виникає необхідність розмежування листів від осіб, що спрямовані на реалізацію право на доступ до інформації (тобто листів, що є інформаційними запитами), та листів від осіб у формі  пропозицій,  клопотань  і скарг( тобто листів від осіб, що  є  реалізацією права на звернення). Для того, щоб визначитися чи є лист  від особи, що надійшов до суб’єкту владних повноважень зверненням чи інформаційним запитом треба виходити з такого:

  • Основна відмінність між цими правами полягає у тому, що при реалізації права на звернення особа повідомляє у зверненні посадовій особі певну інформацію, щоб підштовхнути її до вчинення певних дій правового чи організаційно-адміністративного характеру, в яких заінтересована  особа (група осіб), що звернулася зі зверненням до органу влади, її посадової, чи службової особи. Тобто приватна особа звертається до посадової особи з пропозицією, в якій висловлює рекомендацію щодо діяльності органів державної влади, або з вимогою усунути порушення тих чи інших прав тощо. У той час, як єдиною  метою  направлення інформаційного запиту є отримання публічної інформації, тобто інформації про діяльність суб’єкту владних повноважень;
  • При реалізації права на звернення особа (група осіб) виступає інформатором, а держава – суб’єктом отримання інформації, на яку орган державної влади мусить відреагувати певним чином.  У разі ж, коли особа спрямовує інформаційний запит держава виступає інформатором, а особа  – суб’єктом, який отримує інформацію про діяльність органу влади;

Увага: досить часто  лист, що  надходить від особи до суб’єкту владних повноважень, одночасно може містити інформаційний запит та звернення громадянина, тобто лист буде містити одночасно  вимогу надати інформацію та одночасно звернення громадянина (наприклад скаргу на дії певного державного службовця, чи пропозиції щодо вдосконалення роботи цього органу влади).  У разі, якщо лист від особи одночасно складається з інформаційного запиту й  звернення треба, на лист в частині, яка є інформаційним запитом (тобто є вимогою  щодо надання інформації) відповідати відповідно до закону України “Про доступ до публічної інформації”, а в на лист в частині, що є зверненням (скаргою, клопотанням, пропозицією) реагувати відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

 Print Friendly, PDF & Email