Гру 112013
 

Після звернення ЕДЦ «Правова аналітика» в органи державної влади у зв’язку із незаконним обмеженням доступу до інформації Державним Агентством екологічних інвестицій (ДАЕІ), Наказом ДАЕІ № 232 від 04.12.2013СКАСОВАНО пункт Переліку відомостей службової інформації, яким до службової інформації відносились відомості, умови конфіденційності яких передбачені договорами, контрактами, угодами Держекоінвестагентства.

Про це повідомило Мінприроди на виконання доручення КМУ щодо звернення ЕДЦ «Правова аналітика». Додатково звернення організацією були надіслані вМіністерство юстиції України, Комітет ВРУ Комітет з питань свободи слова та інформації, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, до Керівника Головного управління  Адміністрації Президента України із забезпечення доступу до публічної інформації та в Генеральну Прокуратуру України.

Нагадаємо, що Наказом ДАЕІ № 198 від 14.10.2013 затверджено Перелік відомостей, що містять службову інформацію в Держекоінвестагентстві (далі – Перелік відомостей), доповнений Наказом ДАЕІ № 206 від 22.10.2013. Даний Перелік відомостей містив пункт, згідно якого до службової інформації віднесено відомості, умови конфіденційності яких передбачені договорами, контрактами, угодами Держекоінвестагентства та підприємствами, що входять до сфери управління Держекоінвестагентства (п. 4 Переліку відомостей).

Даний пункт суперечив вимогам чинного законодавства у зв’язку із наступним:

Чинне законодавство встановлює КРИТЕРІЇ, згідно яких допускається обмеження доступу до інформації та віднесення її до службової. Відповідно до ч.2 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеження доступу до інформаціїздійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно з ст.9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до вимог частини 2 ст. 6 цього закону до службової інформації, (яка відноситься до відповідних переліків відомостей, що затверджуються органами державної влади), може належати інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Зважаючи на викладені положення, віднесення до інформації з обмежених доступом відомостей, умови конфіденційності яких передбачені договорами, контрактами, угодами Держекоінвестагентства та підприємствами, що входять до сфери управління Держекоінвестагентства не відповідало сукупності критеріїв, визначених ч.2 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та суперечило ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Більше того, вищевказане формулювання створювало можливі передумови для обмеження доступу до інформації всупереч вимогам чинного законодавства на підставі лише домовленостей ДАЕІ, що є недопустимим. Адже за таких умов можливим є обмеження доступу до інформації, яка повинна бути відкритою відповідно до чинного законодавства України, але про закритість якої домовляється ДАЕІ з іншими особами.

Таким чином звернення ЕДЦ «Правова аналітика» задоволено повністю. Як ми і просили, нас повідомлено, що пункт 4 Переліку відомостей, що містять службову інформацію в Держекоінвестагентстві, затвердженого Наказом ДАЕІ № 198 від 14.10.2013, який встановлював, що відомості, умови конфіденційності яких передбачені договорами, контрактами, угодами Держекоінвестагентства та підприємствами, що входять до сфери управління Держекоінвестагентства, скасовано. Станом на сьогодні (10.12.13) нова редакція Переліку відомостей, що містять службову інформацію в Держекоінвестагентстві, на сайті ДАЕІ поки не розміщена.Print Friendly, PDF & Email