Лют 102012
 

3 роки тривала справа Хельсинської Фундації з Прав Людини проти Антикорупційного Бюро, де правозахисники вимагали надати їм дані про кількість справ проти громадян, за якими велася розшукова робота, зокрема прослуховування. Нарешті вони виграли суд в останній інстанції. Далі – польською.

CBA ma ujawnić liczbę podsłuchów

Sąd administracyjny poparł Fundację Helsińską domagającą się dostępu do informacji o zakresie stosowania technik operacyjnych przez tajne służby.

CBA powinno ujawnić, na wniosek Fundacji Helsińskiej, dane o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych. Biura nie zwalnia z tego obowiązku zbiorcza informacja na ten temat podawana przez prokuratora generalnego – orzekł dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. – Na gruncie zasad konstytucyjnych prawo dostępu do informacji jest jednym z najważniejszych praw w demokratycznym państwie i przez ten pryzmat należy oceniać wszelkie odmowy tego dostępu – mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Waldemar Śledzik. Tym samym WSA uchylił decyzję szefa CBA odmawiającą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekazania danych statystycznych o stosowanych w latach 2006-2009 podsłuchach.

Wyrok stanowi kolejną odsłonę w trwającym od blisko trzech lat sporze pomiędzy Fundacją a Biurem. Wniosek o udostępnienie informacji HFPC złożyła w kwietniu 2009 r. Po odmowie CBA – Biuro zasłoniło się wtedy tajemnicą – sprawa przeszła wszystkie instancje administracyjne. W październiku 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny – uchylając wcześniejsze orzeczenia – wskazał, że sprawa powinna zostać ponownie rozpoznana. W końcu maja zeszłego roku WSA uznał wnioskowane dane za informację statystyczną i nakazał udzielić odpowiedzi dla HFPC.

Kilka dni po wyroku WSA – na początku czerwca 2011 r. – w życie weszła jednak nowelizacja Kodeksu postępowania karnego i Ustawy o prokuraturze, która nakazała prokuratorowi generalnemu przedstawianie parlamentowi jawnej rocznej informacji o łącznej liczbie stosowanych przez służby kontroli operacyjnych. Wobec tego jesienią ubiegłego roku CBA ponownie odmówiło przekazania danych wskazując, że wytyczne WSA przestały obowiązywać, a organem upoważnionym do informowania stał się prokurator generalny.

– W tym procesie, jak w soczewce, odbija się procedura przebijania się obywateli do informacji publicznej. CBA, po wielu miesiącach trwania sprawy, odmówiło i właściwie wyszło z procesu odwracając się plecami do Fundacji – mówiła reprezentująca HFPC mec. Beata Czechowicz.

WSA podzielił argumentację pełnomocnik Fundacji. – Z wprowadzonego przepisu Ustawy o prokuraturze jasno wynika, że informacja podawana przez PG nie uchyla obowiązków pozostałych podmiotów, które są dysponentami tych informacji – wskazał sędzia Śledzik. Dodał, że dana instytucja nie może dowolnie uznać, że udzielanie zbliżonej informacji przez inny organ, wyczerpuje jej udział w tej sprawie.

Nie jest to jedyna sprawa ze skargi HFPC dotycząca danych o liczbie podsłuchów. W sierpniu zeszłego roku ujawnienia takich statystyk po raz kolejny odmówiła Fundacji ABW. HFPC złożyła na tę odmowę skargę do WSA, termin sprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Z przedstawionych parlamentowi przez prokuratora generalnego łącznych danych za 2010 r. wynikało, że służby wystąpiły o kontrolę operacyjną łącznie wobec 6723 osób. Wobec 6453 sąd zarządził kontrolę. Odmówił tego wobec około 1 proc. osób – 52. Wobec 218 osób zgody na wnioski o kontrolę operacyjną nie wyraził prokurator.

Źródło: Gazeta Wyborcza

http://wyborcza.pl/1,75478,11104037,CBA_ma_ujawnic_liczbe_podsluchow.html#ixzz1ljRhXfASPrint Friendly, PDF & Email