Чер 212011
 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо прав та обов’язків судді) №8710 від 20.06.2011 р., який вноситься народним депутатом України Кисельовим В.О. п.№35.

Пропонується вилучити обов’язок оприлюднення декларацій всіх суддів на веб-сайті ДСАУ та інші зменшення обов’язків суддів перед суспільством, зазначається на сайті www.Zakonoproekt.Org.UA .

Замість чинної редакції:

«4.Суддя зобов’язаний:) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської етики;

3) виявляти повагу до учасників процесу;

4) додержуватися присяги судді;

5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

6) дотримуватися вимог щодо несумісності;

7) подавати щорічно не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади, ведення якого забезпечує Державна судова адміністрація України, копію декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), поданої до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.», депутат пропонує такий проект:

«Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№41-45, ст. 529; такі зміни:

1. Пункт 4 ст. 54 викласти у такій редакції:

Суддя зобов’язаний: 1)

своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до Конституції України та правових позицій Конституційного Суду України, ратифікованих Україною міжнародних договорів та практики Європейського Суду з прав людини, міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною, чинного законодавства із дотриманням засад і правил судочинства.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.».

Депутат напевно не знає, що 4 – це не пункт, а частина четверта. Але що з нього узяти.

І якщо зараз суспільство і ЗМІ промовчать щодо того, що ДСАУ порушує закон і не публікує декларації суддів, то цей обов’язок тишком-нишком відмінять.

А ось як депутат обґрунтовує свою пропозицію. Класика спіхотехніки.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (щодо прав та обов’язків судді)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Частина 3 ст. 8 Конституції прямо передбачає, що «норми Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується». Застосування ст. 8 Конституції України у сучасному демократичному суспільстві визначається не тільки нормативно-правовими актами, але й правовими позиціями, які містяться у Рішеннях Конституційного Суду України (далі – КСУ) і відображають та втілюють у життя ціннісні та моральні якості права, що можуть слугувати, у певних випадках, критерієм розрізнення права та закону, зокрема, такі як справедливість, розумність, рівність, цілеспрямованість, пропорційність тощо. (Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 1-33/2004 від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004. пункт 4.1 та ін.)

Конституційний Суд України у багатьох Рішеннях дав оцінки щодо дотримання конституційних прав і свобод людини, а в справі (про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14.12.2000 р. № 15-рп/2000 КСУ зазначив, що «Рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150), яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів (частина друга статті 8)».

Принцип верховенства права також реалізовується у сфері правосуддя суддями під час розгляду конкретних справ. Проте як скасований Закон України від 5 червня 1981 р. № 2022-Х «Про судоустрій України» не містив так і чинний Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. (ст. 54) не містить обов’язку судді при здійсненні правосуддя керуватися Конституцією, правовими позиціями КСУ, а відтак і, відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції, ратифікованими міжнародними договорами і законами про їх ратифікацію, законами України та іншими нормативно-правовими актами.

Такі обов’язки держави Україна передбачені Законом України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 року, Законом України від 17 липня 1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» № 475/97-ВР), Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 р.

2. Цілі й завдання проекту закону

Основною метою прийняття пропонованого проекту Закону є усунення зазначених недоліків і забезпечення реальної дії норм Конституції, попередження стягнень з держави Україна сум моральної шкоди за порушення прав людини міжнародними судовими інстанціями, в.т.ч. Європейським Судом з прав людини, що є обтяжливим для державного бюджету і перешкоджає реалізації різних соціальних програм для суспільства в цілому.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону

Проектом пропонується: уточнити обов’язок суддів при здійсненні правосуддя, відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. та Конституції України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного проекту закону та його реалізація не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших результатів прийняття проекту закону

Пропоновані зміни дозволять наблизити вітчизняну правову систему до правових систем країн Ради Європи і світу, у тому числі на правозастосовчому рівні.

Народний депутат України В.О.Кисельов”.

 

ЗаконопроектPrint Friendly, PDF & Email