Чер 262012
 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
п. В.Лутковській
Київ, 01008, вул.Інститутська, 21/8

Громадянина України Олександра Северина

26 червня 2012 р.

№7/12-81

На підставі ст.40, частини третьої ст.55 Конституції України,
Закону України “Про звернення громадян”,
Закону України “Про Уповноваженого ВРУ з прав людини”

Шановна пані Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

Листом №4871-0-4-12 від 08.06.12 (копію додаю) Міністерство юстиції України поінформувало мене про те, що в Україні є чинними 138 правових актів, які мають позначки обмеження доступу “опублікуванню не підлягає” та “не для друку”.

Оскільки ці позначки обмеження доступу не передбачено жодним законом Україні і навіть жодним підзаконним нормативно-правовим актом, використання цих позначок є незаконним, що раніше письмово підтвердило мені і саме Міністерство юстиції листом від 21.01.06 (http://www.khpg.org/index.php?id=1138376017), я, як громадянин України, правозахисник, журналіст правозахисного видання, звернувся до Міністерства юстиції з письмовим запитом на інформацію, в якому просив надати мені перелік (з реквізитами і назвами) вищевказаних 138-ми правових актів.

Проте листом №С-12207/102 від 18.06.07 (копію додаю) Мін’юст відмовив мені у наданні запитаної інформації. На мій погляд, ця відмова є неправомірною з таких підстав:
1. Відповідно до частини другої ст.19 Конституції України “органи державної влади<…>, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”. Відтак, ані Міністерство юстиції, ані жоден інший державний орган, посадові особи не мають права зважати на позначки обмеження доступу, не передбачені законами України, не вправі використовувати такі позначки та відмовляти у наданні на запит актів з такими позазаконними позначками.
2. Відповідно до ст.7 Закону України “Про інформацію” категорія “конфіденційна інформація”, якою оперує Мін’юст у листі-відмові, взагалі не має стосунку до суб’єктів владних повноважень (якими є і Мін’юст і державні органи та посадові особи, котрі затвердили акти з незаконними позначками обмеження доступу.
3. Очевидно, що обмеження права на інформацію з підстав, взагалі не передбачених законодавством, не може бути “необхідним у демократичному суспільстві”.

Враховуючи вищевикладене, я вважаю відмову Міністерства юстиції у задоволенні мого запита неправомірною та такою, що порушує моє право на інформацію (ст.34 Конституції України, ст.10 Європейської конвенції з прав людини, п.2 ст.19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права) і прошу Вас відкрити провадження, вжити заходів відповідно до закону та письмово повідомити мене про результат розгляду цього звернення.

З повагою,
Олександр Северин, к.ю.н.,
правовий радник ГІМЦ “Всесвіт”,
кореспондент інформаційного бюлетеня Харківської правозахисної групи “Права людини”

 

Додатки

 

 Print Friendly, PDF & Email

  1 коментар to “Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з приводу порушення права на інформацію”