Кві 032009
 

_____________________________________

(назва і адреса суду)

Позивач: громадянин України___________________

Адреса:______________________________________

Телефон:____________________________________

Електронна пошта:___________________________

Відповідач: _________________________________

(назва або ПІБ)

Адреса:_____________________________________

Телефон:___________________________________

(якщо відомо)

Електронна пошта:___________________________

(якщо відомо)

“_________” _________ 20___ року.
ПОЗОВНА ЗАЯВА

(АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ)

щодо оскарження (визнання протиправною) бездіяльності_____________________, яка порушує права громадянина

(назва або посада та ПІБ відповідача)

“____” __________ 200_року я, як громадянин України, реалізуючи своє конституційне і законне право на отримання інформації, звернувся до___________________________________з запитом (далі за текстом – “запит), у якому просив надати наступну інформацію:

1.________________________________________.

2. ________________________________________.

Відповідно до поштового повідомлення про вручення (додається), запит надійшов до адресата “___”_________200_ року.

На жаль, незважаючи на те, що відповідно до ст.33 Закону України “Про інформацію” від 02.10.92 задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом, на сьогодні жодної відповіді на запит мені надано не було.

Вважаю, що бездіяльність___________________________є неконституційною та незаконною, ненадання відповіді на запит порушує моє, як громадянина України, право на інформацію, оскільки:

1. Відповідно до ст. 40 Конституції України, “усі мають право направляти…письмові звернення…до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк”.

Згідно з частиною другою ст.34 Конституції України “кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір”.

При цьому відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень, що передбачені Конституцією і законами України.

2. Статтею 9 Закону України “Про інформацію” від 02.10.92 передбачено, що “всі громадяни України…мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів”. Одним з механізмів реалізації цього права є надсилання громадянами інформаційних запитів та запитів про надання інформації (ст.32 цього ж Закону), причому за частиною другою та третьою ст.45 цього Закону “ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб’єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких порушень його права”.

3.  Відповідно до ст.10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.97, кожна людина має право одержувати і поширювати інформацію.

При цьому:

– за частиною першою ст. 9 Конституції України “чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України”,

– за ст. 4 Закону “Про інформацію” міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною, є частиною законодавства України про інформацію,

– за п.1 ст.19 Закону України “Про міжнародні договори України” від 29.06.04 “чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства”.

Таким чином, не надавши в установлений законом строк обгрунтованої відповіді на запит від ___________, _____________________________своєю бездіяльністю унеможливив реалізацію мною, відповідно до законодавства, права на отримання інформації, порушивши низку чинних правових норм, включно з нормами Конституції України. Мое порушене право на інформацію має бути відновлене шляхом визнання бездіяльності _______________________ протиправною і зобов’язанням його надати мені належну обгрунтовану відповідь, задовольнивши запит.

Враховуючи вищевикладене,

на підставі ст. 19, 34, 40, ч.2 ст.55 Конституції України, ст.9, 29, 33, 45 ЗУ “Про інформацію”, ст. 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.97,

керуючись ст. 6, 17-19, 104-106, п.п.1, 2, п.2 ст.162 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ ШАНОВНИЙ СУД:

1. Визнати протиправною бездіяльність______________________________, яка виявилася у ненаданні відповіді на мій запит від “_____”__________20__р.

2. Зобов’язати ________________________________ протягом 15-ти днів надати, відповідно до законодавства, належну обґрунтовану відповідь на мій запит від “____”___________20__р.

3. Стягнути з відповідача на мою користь сплачене державне мито в розмірі 3 грн. 40 коп.

Додатки:

1.Копія запиту гр-на України _______________.  до __________________________ від “____” _____________20__р.

2. Копія  повідомлення (датовано “_____” _________20__р) про вручення адресату вищезазначеного запиту

3. Копія  позовної заяви для відповідача.

4. Квитанція про сплату державного мита.Print Friendly, PDF & Email

  1 коментар to “Звід основних суспільно важливих відомостей у сфері комунікації з владою. Додаток 3. Зразок позовної заяви (оскарження ненадання відповіді на запит)”