Бер 282010
 

ЗВІД ВІДОМОСТЕЙ,

які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Звід відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави (надалі – ЗВКІ)  сформований на основі відкритих переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, державних органів різних рівнів, складених відповідно до положення Постанови КМ України, від 27.11.1998, № 1893 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” (надалі – Інструкція).

В Інструкції передбачені орієнтовні критерії віднесення інформації до конфіденційної. Відповідно до додатку № 13 Інструкції, інформація, що включається до переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, повинна відповідати таким вимогам:

1) створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні організації;

2) використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави;

3) не належати до державної таємниці;

4) унаслідок розголошення такої інформації можливе:

– порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

– настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;

– створення перешкод у роботі державних органів.

Список використаних переліків, які увійшли до ЗВКІ додається.

2.  Наведені у ЗВКІ скорочення означають:

АР Крим – Автономна Республіка Крим.

ВМС – Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

ВС – Верховний Суд України.

ГУР – Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГШ – Генеральний штаб Збройних Сил України.

ДАЗТ – Державна адміністрація залізничного транспорту України.

ДДВП – Державний департамент України з питань виконання покарань.

ДМС – Державна митна служба України.

ДПСУ – Державна податкова служба України.

ДПС – Державна прикордонна служба України.

ДКЖКГ – Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства.

ДССЗЗІ – Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

ЗС – Збройні Сили України.

КМ – Кабінет Міністрів України.

МВС – Міністерство внутрішніх справ України.

МЕ – Міністерство економіки України.

МЗС – Міністерство закордонних справ України.

МНС – Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи.

МПЕ – Міністерство палива та енергетики України.

МПП – Міністерство промислової політики України.

МО – Міністерство оборони України.

МОП – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

МТЗ – Міністерство транспорту та зв’язку України.

МФ – Міністерство фінансів України.

НАН – Національна академія наук України.

НКА – Національне космічне агентство України.

НБ – Національний банк України.

ОДА – обласна державна адміністрація.

РНБО – Рада національної безпеки і оборони.

СБ – Служба безпеки України.

СЗР – Служба зовнішньої розвідки України.

ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО Є ВЛАСНІСТЮ ДЕРЖАВИ

№ ст. ЗВКІ Зміст відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави Орган Території дії 
1 2 3 4
1. Сфера мобілізації , оборони надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
1.1 Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, крім у цілому щодо обласної державної адміністрації та підприємств, що задіяні у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них);

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, крім у цілому щодо обласної державної адміністрації та підприємств, що задіяні у виробництві, капітальному ремонті та поставці озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них);

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачаються використовувати для виготовлення озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації, крім у цілому щодо обласної державної адміністрації.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Чернігівська ОДА Область
1.2. Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільної оборони області, крім відомостей, що становлять державну таємницюВідомості про організацію системи оповіщення Цивільної оборони області (цивільного захисту) та оперативних чергувань на пунктах управління, побудову системи зв’язку: схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних і діючих частот, витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями “Каштан” і “Стихія”), пояснювальні записки до планів та схем зв’язку

Відомості про склад сил і засобів, організацію та плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів

Зведені відомості про віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони

Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про планування, організацію запровадження та фактичний стан заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами

Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про склад, дислокацію, укомплектованість особовим складом, чисельність територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та військових частин ЦО (донесення за формами NN 3/ДИС, 3а/ДИС, 46/ЦО, 48/ЦО, 50/ЦО)

Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення, об’єкти будівництва та історико-культурні пам’ятники згідно з програмами створення страхового фонду документації

Відомості про характеристики систем управління повітряним рухом, навігації і посадки, під’їзди до великих залізничних вузлів, станцій, морських портів, наявність та потужність джерел енергопостачання залізниць

Відомості про пропускну спроможність залізниць у напрямках Одеса-Вапнярка, Одеса-Колосівка, Одеса-Ізмаїл, Підгірна-Котовськ, Роздільна-Кучурган та обсяги ремонтно-відновлювальних робіт, які здійснюються на зазначених напрямках

Відомості про пропускну спроможність автомобільних шляхів у прикордонних районах

Детальні відомості про магістральні та внутрішньозонові лінії зв’язку загального користування, що не належать до мобілізаційних потужностей

Одеська ОДА Область
1.3. Інформація щодо функціонування інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.Відомості про наявність та розміщення матеріально-технічних баз регіонального та місцевого рівня.

Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресами та телефонами.

Загальний список абонентів телефонних станцій з розкриттям штатно-посадової структури облдержадміністрації, райдержадміністрацій (міськвиконкомів).

Відомості про зміст заходів Цивільної оборони на особливий період в райдержадміністрації, органі місцевого самоврядування.

Чернігівська ОДА Область
1.4. Інформація щодо:функціонування інформаційно-аналітичної системи із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

військового обліку громадян;

бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами й організаціями (при кількості до 500 заброньованих) на період мобілізації та воєнного часу;

лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;

мобілізаційної роботи та територіальної оборони, яка не відноситься до відомостей, що становлять державну таємницю.

Дніпропетровська ОДА Область
1.5. Інформація щодо:функціонування інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

військового обліку громадян;

щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України.

Київська ОДА Область
1.6. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в райдержадміністрації, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей економіки області, району, міста обласного значення на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості щодо організації системи зв’язку цивільної оборони (цивільного захисту) (схеми, інструкції, оперативно-технічна документація бойових постів та вузлів зв’язку, переліки позивних та діючих частот тощо).

Відомості стосовно місцезнаходження складів, сховищ, місць накопичення, маршрути перевезення вибухонебезпечних предметів, радіоактивних та наркотичних речовин, сильнодіючої отрути, їх охорони та конкретні заходи, які проводяться щодо їх знешкодження або утилізації.

Відомості списання та знищення бактерійних та медичних препаратів, які зберігаються на складах тривалого зберігання, та у яких закінчився термін придатності.

Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

Відомості щодо організації охорони об’єктів електро-, газо-, тепло-, водопостачання (по окремо взятому об’єкту).

Загальна схема водозабезпечення області, відомості щодо охорони джерел водозабезпечення.

Плани об’єктів (адміністративних будинків), віднесених до об’єктів 1, 2 груп регіонального значення з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

Плани об’єктів національної економіки, віднесених встановленим порядком до об’єктів 1-ї та 2-ї категорій з цивільної оборони, заходи щодо їх охорони, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Особові справи державних службовців.

Пункт 2.10 виключено

Відомості стосовно діяльності місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію статті 8 Закону України “Про державну таємницю”, не відображені у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю в Україні.

Відомості щодо надання допуску до державної таємниці в цілому по місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування і щодо кожного працівника окремо.

Відомості соціально-політичного характеру, наслідків протиправних дій, терористичного і антиконституційного спрямування (збройний напад, захоплення важливих об’єктів, систем зв’язку та телекомунікацій) унаслідок розголошення яких можливе створення перешкод у роботі державних органів

Миколаївська ОДА Область
1.7. Відомості за окремими напрямками (показниками) про розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення, на які не розповсюджується дія ЗВДТ.Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та підлягають охороні і обороні в особливий період.

Відомості про будівництво військових об’єктів та переобладнання цивільних об’єктів для використання військовими формуваннями.

Відомості про формування, розформування, переформування, реорганізацію, перейменування військових об’єднань, з’єднань, частин, установ.

Відомості про чисельність призовників, приписаних до призовних дільниць (міст, районів) і призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

Відомості за окремими показниками про чисельність військовозобов’язаних, які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у військових комісаріатах, та чисельність військовозобов’язаних, призначених на комплектування військ (сил).

Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами (при наявності до 500 заброньованих).

Відомості за окремими показниками про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку, ліміт її вилучення, про кількість техніки, призначеної на комплектування військ (сил), її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва “військова частина” не присвоєна).

Відомості за окремими показниками про ступені бойової готовності військових частин та установ, їх штабів та пунктів управління, терміни переведення у вищі ступені бойової готовності.

Відомості про зміст та результати інспекційних перевірок, навчань, тренувань і занять з бойової підготовки військових частин і установ.

Відомості про стан, конкретні угрупування сил цивільного захисту (цивільної оборони), систему управління за область, район.

Відомості про пункти управління, вузли зв’язку, на які не розповсюджується дія ЗВДТ.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот, розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями “Каштан” та “Стихія”), виписки з таблиці позивних посадових осіб, виписки з радіоданих.

Відомості (акти, довідки, огляди, доповідні записки тощо) про результати інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки області.

Відомості про можливість конкретних районів та населених пунктів щодо розміщення евакуйованого і розосередженого населення на особливий період.

Відомості про транспортні можливості міст і районів, пропускну спроможність доріг для евакуації і розосередження населення.

Зведені відомості про наявність, стан і будівництво захисних споруд; тактико-технічні дані сховищ і ступінь їх захисту по області.

Відомості про час приведення в готовність і строки заповнення населенням захисних споруд і приміщень, що призначені під сховища і використовуються в мирний час для потреб народного господарства.

Відомості за окремими показниками про стан готовності цивільної оборони області, міста, району до дій за призначенням під час проведення навчань і тренувань щодо введення ступенів готовності переведення цивільної оборони з мирного на воєнний стан.

Полтавська ОДА Область
1.8. Інформація щодо:Функціонування інформаційно-аналітичної системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Військового обліку громадян.

Бронювання військовозобов’язаних за підприємствами та організаціями (при кількості до 500 заброньованих) на період мобілізації та воєнного часу.

Лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України.

Організаційних питань мобілізаційної роботи.

Тернопільська ОДА Область
1.9. Інформація щодо:функціонування інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

військового обліку громадян;

щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України.

Херсонська ОДА Область
1.10. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та

фінансування мобілізаційних потужностей, які планується задіяти в особливий період;

виробництва та поставки речового майна в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

створення спеціальних формувань та передачі їх до Збройних Сил України;

забезпечення виконання мобілізаційних завдань матеріально-технічними та енергетичними ресурсами в особливий період;

забезпечення транспортними перевезеннями в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб

галузей національної економіки в особливий період;

підготовка фахівців у закладах освіти в особливий період;

надання медичних, транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм) місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства у хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період

Методичні мобілізаційні матеріали щодо:

порядку підготовки та внесення на розгляд центральним органам виконавчої влади з питань уточнення (скасування мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі  до складу Збройних Сил, інших військових формувань;

розроблення документів з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період органами місцевої влади та місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації

Відомості про військовозобов’язаних заброньованих за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій в особливий період

Відомості з питань мобілізаційної підготовки щодо мобілізаційної готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки

Відомості про виділення будівель, споруд , земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період в частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації

Відомості про порядок переведення підприємств, установ, організацій на роботу в умовах особливого періоду

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період

Відомості, що розкривають організацію зв’язку на підприємствах , установах організаціях усіх форм власності, які мають мобілізаційні завдання

Перелік професій і посад, що бронюються на підприємстві, в організації, установі

Мобілізаційні завдання по перевезенню вантажів та пасажирів на особливий період

Мобілізаційні завдання по споживанню енергоносіїв в особливий період

Споживання енергоносіїв кожною конкретною військовою частиною

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони за окремими показниками, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів зв’язку (а також за паролями “Каштан” та “Стихія”)

Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час

Виписки з таблиці позивних посадових осіб

Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку щодо організації зв’язку

Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем

Відомості про час та маршрут перевезення вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про номенклатуру, потребу і наявність запасів оперативного резерву МНС України

Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управлінь, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки

Відомості про стан протипожежного захисту потенційно небезпечних об’єктів, урядових установ

Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесенні до відповідних категорій з цивільного захисту

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту

Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість споруд цивільного захисту на підприємствах (установах), містах, селищах та сільській місцевості

Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період

Програмний додаток REESTR для представлення редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру потенційно-небезпечних об’єктів

Відомості про стан формування та реалізації “Програмного документа Державного департаменту страхового фонду документації на середньостроковий період (3-5 років)”, програм формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади з розкриттям Переліків складу документації на:

об’єкти і споруди систем життєзабезпечення;

об’єкти, споруди і вироби господарського призначення;

об’єкти і споруди транспортних зв’язків;

об’єкти будівництва та історико-культурні пам’ятники

Відомості що розкривають бази даних на об’єкти і споруди системи життєзабезпечення згідно із затвердженою обласною (районною) програмами створення страхового фонду документації

Закарпатська ОДА Область
1.11. Відомості за сукупністю показників про організацію оповіщення, зв’язку та управління мобілізацією, порядку термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан у цілому щодо райдержадміністрацій, міст обласного значення, структурних  підрозділів облдержадміністрації (населення до 100 тим. осіб)Зведені відомості про порядок підготовки, переведення в готовність, забезпечення функціонування системи управління на особливий період

Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки України за умов воєнного стану щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; створення проектної та технічної документації, організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації щодо виробництва озброєння, будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об’єктів галузей національної економіки за сукупністю всіх показників у цілому щодо райдержадміністрацій, міст обласного значення

Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про призначення, дислокацію (координати) технічний стан, характеристики, систему охорони (захисту),

номенклатуру, обсяг мобілізаційних запасів матеріально- технічних засобів (продовольства) пунктів управління (діючих, запасних), виробничі потужності підприємств щодо зберігання резервів в райдержадміністраціях, містах обласного значення, на підприємствах, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, дислокацію складів їх зберігання за окремими показниками в цілому щодо органів виконавчої влади в районах області

Відомості за окремими показниками про дислокацію, систему охорони, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них

Відомості про сукупність всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин з мобілізаційним планом, у цілому щодо районних військових комісаріатів, органів виконавчої влади в районах та органів місцевого самоврядування

Відомості про зміст плану перевезення населення, працівників підприємств не оборонних галузей в районах області у разі евакуації (маршрути, строки та місця зосередження)

Зведені відомості про об`єкти, які віднесені до 1 та 2 категорії з цивільної оборони і беруться під військову та воєнізовану охорону в умовах воєнного стану

Відомості про характеристики засобів вимірювальної техніки, що застосовуються при виготовленні (випробуванні, експлуатації) зразків нових розробок невійськової техніки, якщо розкривається призначення (характеристики, параметри)

Відомості про топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міст масштабу 1:100000, складені на територію України в системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості орієнтування на ній та зазначення цілей, виробництва вимірів, різних заходів господарського та деяких питань оборонного призначення.

Відомості про заходи щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про організацію системи оповіщення цивільного захисту, побудову системи зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо планів переведення підприємств та організацій

сфери управління на режим роботи в умовах особливого періоду

Відомості щодо Цивільної оборони України (цивільного захисту)

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях, тренуваннях

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями „Каштан” та „Стихія”)

Виписки з таблиці позивних посадових осіб

Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку щодо організації зв’язку

Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку

Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо технічного стану та готовності за – окрему систему оповіщених

Виписки з радіоданих

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з  схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій 3 цивільного захисту (цивільної оборони)

Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІІ степенів хімічної небезпеки

Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (установах), містах, селищах та сільській місцевості

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про організацію підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) України на рік, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Черкаська ОДА Область
1.12. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного план облдержадміністрації, інших територіальних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, які не становлять державне таємниці щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації т фінансування мобілізаційних потужностей

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служб в особливий період

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна особливий період

виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції

виконання робіт, надання послуг в особливий період

кількості автотранспортної техніки, яка підлягає передачі до склад Збройних Сил України в облдержадміністрації, органі місцевого самоврядування

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період

надання медичних, транспортних, поштових, телекомуні­каційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву облдержадміністрації, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них

капітального будівництва в особливий період

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологіч­них засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки області

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки області

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за облдержадмі­ністрацією, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організація ­ми, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціону­вання облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння,  боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів державної виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транс­портних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки економіки області

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самовряду­вання, підприємства, установи, організації

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану облдержадміністрації, іншого державного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку.

порядок переведення облдержадміністрації, іншого державного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту облдержадміністрації, іншого держав­ного органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки облдержадміністрації, інших органів державної виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку облдержадміністрації, іншого органу державної виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації

Інформація щодо перебування на території області особи, ще охороняється.

Відомості про заходи реагування та дії під час виникнення надзвичайних ситуацій в області

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

частот

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями “Каштан” та “Стихія”

Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час

Виписки в таблиці позивних посадових осіб

Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку

Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення

Виписки з радіоданих

Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил

Цивільної оборони

Плани об`єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв`язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Плани цивільного захисту на особливий період об`єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).

Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об`єктів, які , віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної  оборони), запланованих (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного ; захисту)

Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, запланованих (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (установах), містах, селищах та сільській місцевості області

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну і таємницю.

Відомості щодо організації та забезпечення охорони державної таємниці, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні ініціювати витік інформації, які не становлять державної таємниці

Відомості щодо функціонування інформаційних систем та технічного захисту інформації, які не становлять державну таємницю

Облікові картки громадян, яким надано допуск до державної таємниці

Чернівецька ОДА Область
1.13. Зведені відомості про пам’ятки музейного фонду області, що містять дорогоцінні каміння та дорогоцінні метали.Прогнози на надзвичайні ситуації та засоби ліквідації їх наслідків, необхідні сили, матеріально-технічні ресурси області, району, міста.

Відомості  про наслідки масового ураження населення області, руйнування сховищ, нафто газопродуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

Відомості про інженерно-технічні заходи щодо забезпечення стійкого водо – теплопостачання і каналізації по району, місту від 20 до 100 тис. чол.

Відомості,  що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими обласними програмами створення страхового фонду документації.

Плани   цивільної оборони області, управління облдержадміністрації, району, міста на мирний час.

Перелік об’єктів і споруд системи життєзабезпечення, на які документація замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

Відомості про генеральні плани, проекти та їх детальний опис, що дають можливість визначитись у місцезнаходженні діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (греблі, дамби), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Матеріали топографо-геодезичних робіт на міста, селища міського типу (каталоги координат, і висот у місцевій системі координат, схеми геодезичного обґрунтування та витяги з каталогів координат геодезичних пунктів).

Викопіровки з топографічних карт та планів зйомок міст, селищ міського типу.

Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів електро-, газо-, водо-, теплопостачання.

Донецька ОДА Область
1.14. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та

фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції,

виконання робіт, надання послуг в особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період; надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово- комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотракторної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини на особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

капітального будівництва в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин,

мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну  таємницю.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої  влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами,

установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння,  боєприпасів,       військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органів  виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у  виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних  комплектуючих виробів до них, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що  становлять державну таємницю.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань  мобілізаційної підготовки.

Відомості,  які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну  систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки, які

не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення  підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не

підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки підприємства, установи та організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачаються для виготовлення озброєння військової техніки, спеціальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, які не підпадають під дію ст.. 1.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості,  що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

0рганізаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

Відомості про (фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних  джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі  відомості не становлять державну таємницю.

Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних  матеріалах у масштабі: – 1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної; –  1:100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській  системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального  вивчення та оцінки місцевості.

Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території  України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів  забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони  державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Зведені відомості щодо оформленні та видані допуски посадовим особам до державної таємниці.

Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

Відомості про обладнання приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються  матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації.

Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом  під час міжнародного співробітництва.

Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її  препаратів, які не підпадають під дію ст.2.1.19 Зводу відомостей, що становлять державну  таємницю.

Забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб органів державної влади.

Міжнародне співробітництво в економічній, аграрній, транспортній сферах тощо.

Івано-Франківська ОДА Область
1.15. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦО.

Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення області.

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів області.

Відомості             за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів області.

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, містах, селищах і сільській місцевості області.

Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в області.

3ведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації, при виникненні НС природною і техногенного характеру в області.

Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності 1-Ш ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).

Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

Харківська ОДА Область
1.16. Окремі питання діяльності промислових підприємств із шкідливим виробництвом.Питання стану забезпечення охорони державної таємниці, режиму секретності.

Питання безпеки державних інформаційних ресурсів.

Окремі питання адміністративно-територіального устрою.

Окремі питання додержання вимог законодавства у сфері

регулювання земельних відносин та містобудування.

Окремі питання порушення законодавства у діяльності підприємств.

Окремі питання безпеки проведення громадських заходів.

Окремі питання зовнішніх зв’язків.

Окремі питання охорони соціальних об’єктів, мостовій переходів та доріг.

Окремі питання передумови виникнення надзвичайних ситуацій

Окремі питання діяльності підприємств, пов’язаних з виробництвом, використанням та утилізацією небезпечних речовин.

Окремі проблемні питання теплопостачання, енерго-, водопостачання, благоустрою.

Питання стану захисних споруд цивільної оборони.

Окремі питання стосовно ситуації із захворюваності на ВІЛ/СНІД.

Питання формування державного продовольчого резерву.

Деякі питання щодо діяльності іноземних компаній.

Відомості про організацію підготовки цивільної оборони міста Києва на рік.

Відомості про організацію підготовки та Проведення комплексних навчань (тренувань) з питань цивільної оборони міського, районного та об’єктового рівня.

Відомості, що розкривають плани дій органів управління єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки міста.

Відомості про наявність та розміщення матеріально-технічних запасів міста.

Списки органів управління та посадових осіб з домашніми адресам! та номерами телефонів, які мають відношення до питань цивільної оборони ті техногенної безпеки об’єктів господарювання.

Тимчасова інструкція з перевірки оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання.

Тимчасова інструкція оцінки роботи районних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Відомості про зміст заходів щодо комплексного технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу до неї.

Відомості щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

Методичні матеріали щодо: порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил інших військових формувань, розроблення документів з град: ті кадрів мобілізаційного плану на особливий період міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями України.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інші аналітичні матеріали).

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави щодо мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам, іншим військовим формуванням в особливий період.

Пакети прикладних програм з мобілізаційної роботи «Методики», «Показники», «Нормоване забезпечення».

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період в частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, підприємства, установи, організації.

Відомості про порядок переведення підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, на роботу в умовах особливого періоду.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять  конфіденційну інформацію, що є власністю держави щодо внесенні змін до  основних показників мобілізаційного плану підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Київська міська ДА Місто
1.17. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.Відомості щодо місцезнаходження складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретних заходів, які проводяться для їх знешкодження або утилізації.

Відомості щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості за сукупністю всіх складових показників про плани адміністративних будинків обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіозв’язку, електроживлення та комп’ютерних систем.

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про плани евакуації населення для категорійних міст.

Севастопольська ОДА Область
1.18. Відомості про номенклатуру, обсяги та місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевій державній адміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації (крім підпри­ємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомрезерву України, або тих, які випускають оборонну продукцію).Відомості про стан роботи з виконання державного оборонного замов­лення підприємствами області.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та розроблення доку­ментації мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період на підприємстві, в установі, організації.

Відомості про спеціальні формування центральних органів виконавчої влади, що передаються Збройним Силам України в умовах воєнного стану в районній держадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації (крім державних підприємств, установ, організацій, що на­лежать до сфери управління центральних органів виконавчої влади).

Відомості про особливо важливі та важливі об’єкти, які беруться на військову і воєнізовану пожежну охорону в умовах воєнного стану в районній держадміністрації, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації (крім підприємств, які випускають оборонну продукцію).

Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим фор­муванням в умовах воєнного стану в районній держадміністрації, органі місцево­го самоврядування, на підприємстві, в установі, організації.

Відомості про запасні пункти управління органів виконавчої влади: дислокацію та характеристики, систему охорони та захисту, номенклатуру й обсяги запасів матеріально-технічних засобів, медикаментів та продовольства, місцезнаходження складів і баз їх зберігання в районній держадміністрації, орга­ні місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації.

Оперативно-мобілізаційні документи виконавчих органів сільських, селищних, районних у містах, районних та міських рад на особливий період.

Відомості про стан роботи щодо обліку військовозобов’язаних і бро­нювання в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністра­ціях і на підприємствах, що входять до спільної власності територіальних гро­мад, у тому числі відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньова­ні за організаціями та підприємствами (при кількості заброньованих до 500 осіб), і перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

Відомості про укомплектованість і організаційну структуру військо­вих частин Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, що дислокуються на території Луганської області.

Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, визначаючи но­ві напрямки розвитку науки та техніки, які можуть бути використані для ство­рення принципово нових виробів і технологічних процесів.

Положення про РСО апарату облдержадміністрації, його плани робо­ти, функціональні обов’язки працівників.

Відомості про організацію режимно-секретної діяльності в облдерж­адміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах, обласних організаціях тощо.

Розпорядження голови облдержадміністрації, що стосуються допуску посадових осіб до державної таємниці та надання їм компенсації за роботу в умовах режимних обмежень.

Номенклатура посад працівників облдержадміністрації, що підляга­ють оформленню на допуск до державної таємниці та перелік таких посад.

Листування з управліннями облдержадміністрації, місцевими орга­нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями області з питань забезпечення режиму секретності, мобілізаційної підготовки та державного резерву (крім тих, що входять до ЗВДТ).

Акти, довідки за результатами перевірки дотримання місцевими ор­ганами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підрозділами облдержадміністрації вимог Закону України „Про державну таємницю” (крім тих, що вміщують відомості, які становлять державну таємницю).

Відомості про діяльність експертної комісії з питань експертизи цін­ності таємних документів і справ та комісії з перевірки наявності таємних доку­ментів облдержадміністрації.

Відомості, що розкривають зміст заходів з питань комплексного тех­нічного захисту інформації та про порядок охорони приміщень, у яких зберіга­ються документи, що містять державну таємницю (крім відомостей, що входять до ЗВДТ).

Відомості про працівників режимно-секретних органів управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

Програми професійної підготовки особового складу сил Цивільної оборони (ЦО).

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Відомості про місцезнаходження складів, арсеналів, місць накопи­чення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

Відомості про антитерористичну діяльність, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Розпорядження про зв’язок при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях і тренуваннях.

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних і діючих частот.

Витяги з переліку телефонних і телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями „Каштан” і „Стихія”).

Пояснювальні записки до планів і схем зв’язку, які розкривають по­будову системи зв’язку МНС України в мирний час.

Витяги з таблиці позивних посадових осіб.

Інструкції посадових осіб і номери чергової обслуги вузлів зв’язку щодо організації зв’язку.

Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку.

Повний список абонентів телефонних станцій з визначенням штатно- посадової структури.

Відомості про технічний стан та забезпечення засобами зв’язку за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил ЦО.

Табелі термінових і строкових донесень МНС України, які не підпа­дають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про технічний стан та готовність кожної окремої системи оповіщення.

Виписки з радіоданих.

Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за

кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил ЦО.

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу ві­домостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про стан роботи щодо створення страхового фонду доку­ментації (далі – СФД) на об’єкти та споруди життєзабезпечення населення облас­ті (крім об’єктів мобілізаційного призначення).

Зведені відомості про стан виконання галузевих (регіональних) обласних програм створення СФД.

Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти та споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими й обласними (регіональ­ними) програмами створення СФД.

Перелік об’єктів і споруд систем життєзабезпечення, на які докумен­тацію замікрофільмовано, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

Відомості про формування та реалізацію галузевих і обласних (регіо­нальних) програм створення СФД на об’єкти споруд і систем транспортних зв’язків:

мостів (віадуків);

аеропортів;

метрополітенів;

залізничних і автомобільних тунелів;

залізничних станцій і вокзалів;

морських і річкових портів.

Зведені відомості про формування та реалізацію програм створення

СФД:

про музейну обліково-фондову документацію, музейні архіви та фонди;

про науково-проектну документацію пам’яток містобудування й архітек­тури.

Зведені відомості про техніко-економічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів на території України.

Програмний додаток КЕЕ5ТК для представлення, редагування та по­повнення інформації в базі даних Реєстру потенційно небезпечних об’єктів.

Нормативні документи Державного департаменту СФД, які містять відомості про:

позначення мікроформ і комплектів машинних носіїв;

порядок передачі документів СФД на архівне зберігання або

знищення;

порядок передачі документів СФД на довгострокове зберігання;

зберігання документів СФД.

Відомості про номенклатуру, потребу й наявність запасів оперативного резерву МНС України.

Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техно­генної безпеки органів виконавчої влади, підприємств.

Нормативні документи стосовно показників і критеріїв визначення оцінки та стану готовності органів управлінь, підприємств і сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

Планово-картографічні матеріали, які не підпадають під дію Зводу ві­домостей, що становлять державну таємницю, та звіти про земельний кадастр.

Відомості про антитерористичні заходи з питань медичного та біоло­гічного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять дер­жавну таємницю.

Відомості про склад і чисельність органів управління військових час­тин, спеціалізованих формувань та організаційних структур, що належать до сфери управління МНС України.

Штати територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій і військових частин ЦО. які використовуються у мирний час.

Положення про Історичний формуляр та Історичну довідку військо­вих частин і установ МНС України.

Класифікатори штатних груп МНС України.

Доповідні записки голові облдержадміністрації від УСБУ в Луганській області, УМВСУ в Луганській області, прокуратури Луганської області, Лу­ганського обласного управління юстиції, територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області, господарського суду Луганської об­ласті, Державної податкової адміністрації в Луганській області, Контрольно-ревізійного управління в Луганській області, Луганського прикордонного загону, Луганської митниці, управління ДДУПВП стосовно їх роботи з виконання по­кладених на них спеціальних завдань (якщо вони не містять відомостей, що є державною таємницею).

Відомості про наслідки протиправних дій, терористичного та антико-інституційного напрямку (збройний напад, захоплення важливих об’єктів, систем зв’язку та телекомунікацій).

Луганська ОДА Область
1.19. Документи обласної державної адміністрації, що підготовлені на виконання актів вищих органів державної влади з грифом «Для службового користування».Зведені відомості, що включають статистичні дані «Про соціально-економічний потенціал області з базових галузей господарського комплексу».

Відомості про будівництво та фінансування об’єктів військового, військово-промислового комплексу і цивільної оборони (якщо вони не несуть секретну інформацію), а також документи тендерного комітету з будівництва, придбання будівельних матеріалів і обладнання га склад комісій, робочих груп, залучених до цих робіт.

Відомості про проведення державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенно-небезпечних об’єктів у частині дотримання вимог Цивільної оборони і техногенної небезпеки.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки держави

Відомості щодо місцезнаходження складів, арсеналів, місці, вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться І їх знешкодження або утилізації.

Розпорядження з питань зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

Відомості про прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, районування територій з наявністю потенційно небезпечних об’єктів і виробництв, показники ризику на об’єктах господарювання і територіях.

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

Витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролем «Каштан» та «Стихія»).

Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

Відомості про інженерно-технічне обладнання та прилади захисних пунктів управління.

Відомості про аналіз заражених проб.

Відомості про водозабезпечення районів можливого розміщення евакуйованого населення.

Виписки з радіоданих.

Відомості про кількість військовослужбовців, заброньованих облдержадміністрацією, при наявності до 500 заброньованих.

Відомості, що стосуються питання оформлення та надання громадянам допуску до державної таємниці.

Інформація про апаратне забезпечення комп’ютерів, автоматизованих робочих місць і серверів.

Інформація про комп’ютерні програми.

Інформація про адміністрування комп’ютерів і мереж.

Матеріали для Міжвідомчої комісії для надання допомоги установам кримінально-виконавчої системи у вирішенні проблем працевлаштування засуджених у Львівській області.

Аналітична статистична інформація про стан боротьби з організованою злочинністю і корупцією (якщо не несе таємну інформацію).

Інформація про організовані злочинні формування, бандитизм, контрабанду;

Відомості про використання коштів з резервних та позабюджетних рахунків (за виключенням випадків, коли дана інформація заслуховується на сесії обласної ради).

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

Львівська ОДА Область
1.20. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів речового майна служби в

особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільсько­господарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають  передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та

устаткування на особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб

галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за

структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні п особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період, крім відомостей, які містять норми забезпечення населення продовольством та промисловою продукцією в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення райдержадміністрації, органу місцевого само­врядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку.

Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об’єктів та об’єктів першої і другої груп регіонального значення, що беруться під охорону в особливий період.

Відомості про плани технічного прикриття об’єктів галузей національної економіки в особливий період.

Севастопольська ОДА Область
1.21.. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану головних управлінь, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та  фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції,

виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають  передачі до складу Збройних Сил України;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та

устаткування на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання               медичних,            транспортних,   поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництво найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки в області.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців головних управлінь, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки в області.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується головних управлінь, управлінь облдержадміністрації, районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації області.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану головних управлінь, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення головних управлінь, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління (пунктів евакуації), обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту головних управлінь, управлінь            облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ, організацій.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, міськвиконкому, підприємства, установи, організації.

Відомості щодо місцезнаходження військових частин складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях регіонального рівня.

Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної системи оповіщення цивільної оборони.

Схема організації зв’язку цивільної оборони області з переліком позивних та діючих частот.

Відомості про наслідки масового ураження населення області, руйнування сховищ, нафто-, газо- продуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

План цивільної оборони району, міста на особливий період.

Технічні проекти та звіти виконаних робіт про інженерні вишукування на об’єкти під будівництво в населених пунктах області.

Проект районного планування області.

Генеральні плани населених пунктів області.

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих та підземних резервних джерел водозабезпечення у районах і містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

Житомирська ОДА Область
1.22.. Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньовані за підприємствами, організаціями, установами, які належать до системи управління Мінагрополітики України.Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані по Мінагрополітики України.

Зведені відомості про номенклатуру та обсяг запасів матеріальних цінностей державного резерву на об’єктах агропромислового виробництва різних форм власності.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану на особливий період на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності, які належать до сфери діяльності Міністерства, якщо вони не включені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки Міністерства.

Відомості про дислокацію, характеристики, фінансування та діяльність складського приміщення, якщо вони не містять в собі секретної інформації.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Мінагрополітики АР Крим, окремого підприємства, установи, організації.

Відомості щодо скасування мобілізаційних завдань та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в організаціях, установах, які належать до сфери діяльності Міністерства.

План цивільного захисту Міністерства на мирний час.

Відомості, що стосуються питання надання допуску до державної таємниці та номенклатура посад працівників Міністерства, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці по Міністерству.

Відомості про ведення обліку секретних документів (журнали обліку та номенклатура справ), якщо вони не розкривають конкретні засоби та заходи захисту державної таємниці.

Акти щодо розсекречування секретних документів, якщо вони не містять секретної інформації.

Акти на знищення секретних документів, якщо вони не розкривають їх зміст.

Відомості, за окремими показниками, про фактичний стан охорони державної таємниці в Міністерстві, якщо вони не містять секретної інформації.

Відомості, які містяться в актах перевірок, звітах установ, підприємств, організацій, що не підлягають розголошенню.

Перелік login і password для відповідальних за ведення і наповнення розділів веб-сайта Міністерства аграрної політики України.

Перелік login і password для користувачів баз даних MySQL.

Перелік login і password для користувачів сервера системи Unix і FTP сервера.

Міністерство аграрної політики України Україна
1.23. Сведения о применении для военных нужд судов, их передане Военно- Морским Силам Украины, а также передача в совместное использование с Вооруженными Силами Украины портовых сооружений, судоремонтных предприятий (кроме указаяньїх в СССГТ).Сведения о потребности, наличии и путях поставок медицинского имущества и оборудования на нужды Вооруженных Сил Украиньї (кроме указанных в СССГТ).

Сведения о гражданской обороне (гражданской защите), запасних пунктах управлення, мобилизационных запасах материально-технических средств (продовольствии), дислокадии складов (баз), их хранения (кроме указанных в СССГТ).

Организационно-распорядительные документи по организадии и вьіполнению задач территориальной оборони районами территориальной оборони, органами исполнительной власти, местного самоуправления Автономной Республики Крым.

Переписка по вопросам территориальной оборони с районними государственними администрапиями, органами местного самоуправления Автономной Республики Крим, с ГУ СБУ в АРК, ГУ МВД Украины в АРК, с командованием учреждений и воинских формирований, созданних в соответствии с законодательством Украины.

Документи, касающиеся проводимих учений и тренировок, по выполнению задач территориальной оборони в звене район территориальной оборони – штаб зони территориальной оборони.

Сведения о количестве военнообязанннх забронированних за городом, районом, а также предприятием, учреждением и организацией Автономной Республики Крим при численности не менее 300 военнообязанннх (кроме указанных в СССГТ).

Рада міністрів АР  Крим Ар Крим
1.24. Відомості, які не включені до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших планових документів щодо:Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

Виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

Створення спеціальних формувань;

Забезпечення виконавців затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;

Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

Забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побутовими, ремонтними та іншими послугами в особливий період;

Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

Капітального будівництва в особливий період;

Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Запасних аеродромів;

Дислокації, характеристики запасних пунктів управління, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту.

Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Відомості щодо розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральним апаратом Мінтрансзв’язку, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій (крім Укрзалізниці, залізниць, Держспецтрансслужби та її підрозділів), які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних планів.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів підприємств, установ, організацій зв’язку за встановленими нормами та схемами передачі особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про структуру мобілізаційного плану підприємства, установи та організації (крім Укрзалізниці, залізниць, Держспецтрансслужби та її підрозділів), які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи й організації та терміни їх виконання.

Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань видів транспорту та галузі зв’язку.

Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис органу управління, підприємства, установи та організації на особливий період.

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан.

Відомості, що розкривають розміри руху поїздів за графіками на особливий період у цілому за залізницями України, окремими залізницями, дирекціями, напрямками.

Відомості про дислокацію та стан законсервованих обладнань і споруд для забезпечення військових перевезень в особливий період в об’єднаннях, на підприємствах, в установах і організаціях.

Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільної оборони на особливий період у Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях.

Зведені відомості про наявність і дислокацію об’єктів, що належать до категорій з цивільної оборони у Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях.

Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях.

Міністерство транспорту та зв’язку Україна
1.25. План статистичних робіт на рік по статистиці оборонно-промислового комплексуНаказ про затвердження форм державних статистичних спостережень по статистиці оборонно-промислового комплексу

Роз’яснення щодо розробки звітності по статистиці оборонно-промислового комплексу

Поставка (закупівля) речового майна за державним оборонним замовленням

Поставка (закупівля) медичного майна вітчизняного виробництва за державним оборонним замовленням

Перелік окремих видів кольорових металів, які мають подвійне використання

Видобуток уранових руд та окремих видів кольорових металів, які мають подвійне використання

Перелік товарів-представників, що обліковуються в установленому порядку і будуть враховані при розрахунку індексу виробництва на державному рівні

Перелік дозволів на право здійснення експорту (імпорту) продукції військового призначення та подвійного використання, наданих Держекспортконтролем суб’єктам підприємницької діяльності (по територіальним органам державної статистики)

Схема організації зв’язку у Держкомстаті на особливий період

Порядок оповіщення та збору працівників Держкомстату при введенні підвищених ступенів готовності

Графік чергування керівного складу Держкомстату на позаміському запасному пункті управління при введенні підвищених ступенів готовності

Розрахунок виходу оперативної групи Держкомстату на позаміський запасний пункт управління

Інформація, що надходить від Державної митної служби України у розрізі конкретних вантажних митних декларацій

Розподілена база даних вантажних митних декларацій за конкретними регіонами України

Поставка (закупівля) речового майна державним замовникам України за державним оборонним замовленням

Поставка (закупівля) військової техніки державним замовникам України за державним оборонним замовленням

Наказ про надання допуску до державної таємниці

Наказ про скасування допуску до державної таємниці

Наказ про пониження допуску до державної таємниці

Акт на знищення матеріальних носіїв секретної інформації

Акти квартальної перевірки наявності цілком таємних і таємних  документів

Акт річної перевірки наявності цілком таємних і таємних документів

Акт обстеження об’єкту інформаційної діяльності

Акт обстеження приміщення для проведення конкретних видів секретних робіт

Акт категоріювання об’єкту, де обробляється та зберігається інформація з обмеженим доступом

Посадові інструкції працівників режимно-секретного органу

План роботи режимно-секретного органу

Перелік матеріальних носіїв секретної інформації, яким змінено або скасовано гриф секретності

Номенклатура секретних справ

Номенклатура посад, заняття яких потребує допуску до державної таємниці

Перелік режимних приміщень

Функціональні обов’язки керівника органу державної статистики в особливий період та при виникненні надзвичайних ситуацій

Обсяг продукції, поставленої для потреб оборони і безпеки

Обсяг виробленої оборонної продукції (товарів, робіт, послуг)

Виробництво окремих видів оборонної продукції

Виробництво окремих видів продукції подвійного використання

Обсяг продукції підприємств Міноборони України

Економічні показники роботи підприємств оборонно-промислового комплексу

Експорт продукції (товарів, послуг) військового призначення і подвійного використання

Імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення і подвійного використання

Загальні обсяги фінансування наукових та науково-технічних робіт для потреб оборони і безпеки за рахунок усіх джерел фінансування

Загальний обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт для потреб оборони і безпеки

Загальний обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт для потреб оборони і безпеки для замовників іноземних держав

Акт прийому-передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу (якщо не містить відомостей, які підпадають під дію п.4.11.15 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю)

Держкомстат України Україна
1.26. Плани установ і організацій, як об’єктів цивільної оборони (ЦО), щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу.Плани переведення установ і організацій (об’єктів ЦО) з мирного на воєнний стан.

Річні доповіді установ і організацій про стан об’єктів ЦО.

Вихідні матеріали (завдання на проектування та переписка) на об’єкти будівництва цивільної оборони та спеціального призначення.

Виготовлення проектів та генеральних планів на будівництво об’єктів ЦО та спеціального призначення.

Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та послуг, конверсії оборонного виробництва.

Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні і за кордоном.

Зведені відомості щодо організацій-виконавців та замовників, термінів виконання, обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що виконуються в рамках міжнародних програм.

Нетаємні роботи не за держзамовленням, що виконуються в інтересах МО, СБУ, МВС.

Відомості про систему охорони та внутрішньо об’єктовий режим.

Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відомості про зміст міжурядових та міжвідомчих угод щодо співробітництва в галузі освіти і науки, а також міжурядових угод про визнання і еквівалентність документів про освіту та вчені звання.

Відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів та програм.

Зведені відомості про персональний склад іноземних студентів, які проходять навчання у навчальних закладах України, а саме: кількість осіб, країна їх постійного мешкання, а також в яких закладах та на якому курсі вони навчаються.

Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування допуску громадян до державної таємниці (без розкриття змісту закритих документів).

Інструкції (положення) про організацію роботи режимно-секретних органів і підрозділів технічного захисту інформації.

Посадові інструкції (функціональні обов’язки) співробітників режимно-секретних органів, спеціалістів технічного захисту інформації.

Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту закритих документів).

Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час поводження з секретними документами (без розкриття змісту закритих документів).

Відомості про діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації (без розкриття закритої інформації).

Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва (без розкриття змісту закритих документів).

Інструкції (положення) про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

Проведення службових розслідувань за фактами розголошення конфіденційної інформації, втрати матеріальних носіїв та порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці (без розкриття змісту закритих документів).

Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами в системі Міністерства освіти і науки України, підпорядкованих йому установ і організацій; про персональні дані працівників, їх особові справи, податкові декларації; кадровий резерв; заходи та результати вивчення і перевірок кандидатів на посади; плинність кадрів, штатний розпис.

Відомості про підготовку фахівців на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших військових формувань.

Відомості про хід підготовки, позицію представників Міністерства освіти і науки України (мета, тактика, методи) на переговорах з питань підготовки кадрів з діловими іноземними партнерами, виток і розголошення інформації про які дає змогу контрагентам або конкурентам негативно впливати на хід і результати переговорів на шкоду інтересам України.

Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

Відомості установ і організацій про чисельність військовозобов’язаних (форма 6) та порядок їх дій під час переходу з мирного на воєнний стан (апарат МОН).

Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб МОН, установи та організації, якщо при цьому розкривається конфіденційна інформація.

Міністерство освіти України Україна
1.27. Відомості про номенклатуру, потребу, наявність, місце зберігання основних видів матеріальних засобів, необхідні для забезпечення мобілізаційного розгортання військ за окремими показниками в цілому щодо підприємства, установи й організації.Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління,   обсяги  мобілізаційних  запасів   матеріально-технічних  засобів (продовольства) за окремими показниками в цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів) будівництва фортифікаційних  споруд у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпаси, військова техніка, спеціальні комплектуючі до них, спеціальна техніка, спеціальні технічні засоби) у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

Відомості за сукупністю всіх показників про місце зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у цілому щодо підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для
забезпечення сталого функціонування галузей господарства області за умов воєнного стану щодо створення сировинних запасів, матеріально технічних ресурсів, запланованих з урахуванням можливих наслідків

застосування засобів ураження; підготовки системи управління;

створення проектної та технічної документації;

організації та проведення відновлювальних робіт;

створення страхового фонду документації щодо будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об’єктів галузей господарства за сукупністю всіх показників у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

Відомості про медичні, транспортні, телекомунікаційні, поштові, комунально-побутові,  ремонтні  послуги,  що  надаються  Збройним  силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України за умов воєнного стану, у яких розкриваються за сукупністю всіх показників види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території, підприємства, установи, організації, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

Відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати  для   виконання  мобілізаційних  завдань  у  цілому  щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо місцевої державної
адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території.

Відомості за сукупністю всіх складових показників про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення, об’єктів оборонної галузі у разі евакуації у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території.

Відомості за сукупністю всіх показників про перелік, дислокацію, систему охорони, захист особливо важливих, першої і другої групи регіонального та місцевого значення об’єктів, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування
поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення за сукупністю всіх показників у цілому щодо місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

Відомості про порядок переведення підприємств, установ та
організацій, виконавців мобілізаційних завдань або які залучаються до виконання мобілізаційних завдань на роботу в умовах особливого періоду.

Відомості про мобілізаційні потужності СПК, ВПК щодо заготівлі донорської крові та її препаратів в районі, установі.

Відомості про обсяги фінансових витрат на забезпечення напрямків державного оборонного замовлення (закупівля медичного майна) в ЦРЛ, ЦМЛ, лікувальних установах.

Відомості про порядок переведення установ охорони здоров’я (ЦРЛ, ЦМЛ) на роботу в умовах особливого періоду.

Відомості щодо ЗПУ управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Відомості про особливий склад команди 722 щодо заготівлі
донорської крові, виготовлення препаратів та її компонентів для потреб населення та Збройних сил України.

Персоналізована інформація про стан здоров’я донорів, їх родичів, отримана службовими особами під час обстеження донорів.

Персоналізована інформація про стан здоров’я реципієнтів, у яких мали місце посттрансфузійні реакції і ускладнення.

Персоналізована інформація про донорів інших осіб, у яких виявлені ізоімунні антитіла під час обстеження.

Спецбаланс обласної бази спеціального медичного постачання з додатками.

Довідка на випуск майна на освіження з перервою в часі обласної бази спеціального медичного постачання.

Волинська ОДА Область
1.28. Акт про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).

Положення про режимно-секретний орган, посадові інструкції працівників РСО.

План заходів щодо охорони державної таємниці в облдержадміністрації (головному управлінні, управлінні), райдержадміністрації та міськвиконкомі.

Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства (форми 7, 11, 27,28,31,33,39,43,65).

Відомості про виявлені факти порушень Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію», Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та вжиті заходи реагування.

Відомості службового розслідування за фактом витоку службової та  секретної інформації.

Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», форми 2, 4, 6, 9, 10, 11.

Журнал обліку трудових книжок категорії в автоматизованій системі (АС-1).

Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності.

Банк даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян області.

Відомості бази даних одержувачів пенсій.

Відомості Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою.

Відомості бази даних одержувачів всіх видів державної допомоги та житлових субсидій

Житомирська ОДА Область
1.29. Відомості, які не включені до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших планових документів щодо:Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

Виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

Створення спеціальних формувань;

Забезпечення виконавців затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;

Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

Забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побутовими, ремонтними та іншими послугами в особливий період;

Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

Капітального будівництва в особливий період;

Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Запасних аеродромів;

Дислокації, характеристики запасних пунктів управління, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту.

Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Відомості щодо розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральним апаратом Мінтрансзв’язку, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій (крім Укрзалізниці, залізниць, Держспецтрансслужби та її підрозділів), які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних планів.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів підприємств, установ, організацій зв’язку за встановленими нормами та схемами передачі особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про структуру мобілізаційного плану підприємства, установи та організації (крім Укрзалізниці, залізниць, Держспецтрансслужби та її підрозділів), які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи й організації та терміни їх виконання.

Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань видів транспорту та галузі зв’язку.

Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис органу управління, підприємства, установи та організації на особливий період.

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан.

Відомості, що розкривають розміри руху поїздів за графіками на особливий період у цілому за залізницями України, окремими залізницями, дирекціями, напрямками.

Відомості про дислокацію та стан законсервованих обладнань і споруд для забезпечення військових перевезень в особливий період в об’єднаннях, на підприємствах, в установах і організаціях.

Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільної оборони на особливий період у Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях.

Зведені відомості про наявність і дислокацію об’єктів, що належать до категорій з цивільної оборони у Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях.

Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях.

Накази Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту по особовому складу.

Особові справи офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців служби за контрактом Державної спеціальної служби транспорту.

Відомості, що розкривають розвиток телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК) України, у частині, що стосується забезпечення потреб державного управління, оборони та безпеки України.

Відомості, що розкривають зміст і результати виконання завдань (проектів) розділу Національної програми інформатизації “Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони”, у частині, що стосується безпеки та оборони.

Відомості, що розкривають зміст конкретних заходів з контролю виконання завдань (проектів) розділу Національної програми інформатизації “Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони”, у частині, що стосується безпеки та оборони, матеріалів їх супроводження.

Відомості, що розкривають організаційні та технічні заходи щодо забезпечення сталості та безперервності оперативно-технічного управління ТМЗК України в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

Відомості, що розкривають діючу або таку, що проектується в інтересах спецспоживачів, організацію аналогових чи цифрових лінійних, групових (мережевих) траків та каналів.

(Спецспоживачі – державна система урядового зв’язку, органи державної влади і місцевого самоврядування, Збройні Сили України, інші військові формування, які споживають послуги зв’язку).

Відомості про траси проходження ліній зв’язку ТМЗК України, які використовуються в інтересах спецспоживачів.

Відомості про завантаження систем передавання, автоматичних телефонних станцій, об’єктів радіо та супутникового зв’язку в інтересах спецспоживачів.

Відомості, що розкривають генеральну схему розвитку первинних, вторинних, пакетних мереж та мереж підтримки (спільноканальної сигналізації N 7 (СКС-7), синхронізації, технологічного управління).

Відомості, що розкривають схему побудови мережі сигналізації СКС-7 ТМЗК України, Автономної Республіки Крим, областей, обласних центрів, міст Києва та Севастополя.

Відомості, що розкривають схему побудови мережі синхронізації ТМЗК України, Автономної Республіки Крим, областей, обласних центрів, міст Києва та Севастополя.

Зведені відомості про присвоєння номіналів радіочастот і позивних сигналів, використання їх міністерствами, відомствами та іншими юридичними особами.

Відомості, що розкривають терміни виконання магістральних, внутрішньообласних або міських маршрутів спеціального поштового зв’язку.

Відомості, що розкривають зміст заходів щодо забезпечення безпеки перевезення або доставки високоцінних відправлень.

Відомості, що розкривають зміст технологічних карт приймання, обробки, доставки відправлень фельд’єгерського або спеціального поштового зв’язку.

Відомості про матрицю трафіку спецспоживачів.

Відомості про закріплення телеграфних каналів за телеграфними зв’язками із зазначенням спецспоживачів, які їх використовують.

Відомості, що містяться у документах, передбачених встановленими паролями та схемами передачі особливо важливих телеграм.

Відомості, що розкривають зміст заходів щодо забезпечення схоронності грошових сум, поштових цінностей, охорони об’єктів, споруд, засобів зв’язку, боротьби з передавачами, які діють незаконно, виявлення джерел радіозавад.

Відомості, що розкривають зміст організаційних та інженерно-технічних заходів, які вживаються для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єкті інформаційної діяльності.

Відомості, що розкривають порядок проведення заходів у випадках використання місцевих телефонних мереж з метою, що суперечить інтересам держави, порушення громадського порядку, посягання на честь і гідність громадян.

Відомості про абонентів місцевих телефонних мереж, які містяться у списках, що визначаються органами державної влади, місцевого самоврядування, міністерствами, відомствами, підприємствами, установами та організаціями.

Телеграми “Форми Д” та “Серії П”.

Міністерство транспорту та звязку Україна
1.30. Відомість про кількість військовозобов’язаних, забро­ньованих по Державіаадміністрації та окремими підпри­ємствамиОрганізаційно-штатна структура і штатний розпис під­приємств, установ і організацій на воєнний час

Зведені відомості щодо забезпечення підприємств Державіаадміністрації працівниками на особливий період

Державіація Україна
1.31. Відомості про перелік посад та професій, за якими бронюються військозобов’язані — персонал Державної кримінальио-виконавчої служби УкраїниВідомості про порядок дій працівників чергової частини Департаменту при отриманні сигналу оповіщення від відповідального чергового приймальні Прем’єр-міністра України

Відомості про організацію та стан мобілізаційної роботи, цивільної та територіальної оборони, розголошення яких не завдасть шкоди національній безпеці

Відомості, що містяться в листуванні з міністерствами та відомствами України щодо внесення змін до обсягів постачання за державним оборонним замовленням, розголошення яких не завдасть шкоди національній безпеці

Державний департамент виконання покарань Україна
1.32. Інформація з питань експорту товарів військового призначення в країни, які віднесені до списків “А” і “В”, у тому числі проведення переговорів та відвідування підприємств і організацій представниками зазначених країн з цих питаньІнформація щодо діяльності міждержавних комісій з питань ВТС, розповсюдження якої обмежено наявними двосторонніми додатковими домовленостями

Інформація, що стосується співробітництва з НАТО, яка отримана з грифом конфіденційності

Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

– створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей

– виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період

– мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період

– забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період

– створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період

– показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період

– підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період

– надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період

– виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період

– номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у Міністерстві, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них

– капітального будівництва в особливий період

– створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період

– потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів (звіти, доповіді, інші аналітичні матеріали тощо) з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану підприємства, установи, організації

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Міністерства, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Міністерства, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту Міністерства

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки окремого підприємства (установи, організації)

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку окремого підприємства (установи, організації)

Перелік об’єктів Міністерства, віднесених до відповідних категорій з цивільної оборони

Комплекс заходів з цивільної оборони щодо підготовки об’єктів до сталого функціонування у воєнний час

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення об’єктів Міністерства до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

Дані табелю термінових та строкових донесень Міністерства, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Плани цивільного захисту на особливий період підприємств, установ та організацій, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони)

Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об’єктів, які віднесені до I – III ступенів хімічної небезпеки

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах установах, організаціях

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо перспектив розвитку оборонно-промислового комплексу в цілому та по окремих його галузях

Відомості щодо формування пропозицій та виконання підприємствами робіт оборонного призначення, пріоритетних науково-технічних програм зі створення, модернізації та освоєння зразків озброєння і військової техніки та спеціальних технологій, що не підпадає під грифи таємності, на які не оформлені документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність

Висновки і загальні підсумкові матеріали науково-дослідних робіт, створених за кошти державного бюджету, які не підпадають під грифи таємності, але розкривають досягнення у напрямках створення, модернізації та освоєння зразків озброєння і військової техніки та спеціальних технологій, що не підпадає під грифи таємності, на які не оформлені документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність

Відомості щодо формування пропозицій (заключення контрактів), виконання робіт по розробці та виробництву озброєння та військової техніки на експорт, на які не оформлені охоронні документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність

Відомості щодо формування пропозицій та виконання підприємствами робіт оборонного призначення, які не підпадають під гриф таємності

Інформація про аварії на підприємствах, при випробуваннях військової техніки, їх причини, наслідки та оцінка, якщо при цьому можуть бути розкриті відомості, що не підпадають під гриф таємності, та у наслідок розголошення інформації можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та сферах державної безпеки

Міністерство промислової політики України Україна
1.33. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в центральному або місцевому органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Міністерство економіки України Україна
1.34. Відомості з організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки державиВідомості щодо місць розташування складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретних заходів з їх знищення або утилізації

Робочі карти оперативних чергових пунктів управління

Відомості про кількість та розміщення матеріально- технічних баз регіонального та місцевого рівнів

Узагальнені відомості про склад сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації загальнодержавного і місцевого рівнів

Відомості про антитерористичну діяльність, яка не підпадає під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Розпорядження щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій, а також на навчаннях регіонального масштабу

Схема організації зв’язку

Узагальнені відомості про характер взаємодії цивільної оборони з військами гарнізону

Узагальнені відомості по регіону про продовження або припинення виробничої діяльності конкретними об’єктами господарської діяльності у воєнний час

Узагальнені відомості про заходи цивільної оборони щодо підвищення сталості роботи об’єктів господарської діяльності у воєнний час

Прогнозування і вихідні дані з розрахунку втрат серед населення, виходу з ладу промислових, транспортних та інших об’єктів

Відомості про кількість, захисні властивості, стан,

місткість, місця розташування, будівництво сховищ та укриттів

Відомості щодо виконання Програми пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України

Севастопольська міська ДА Місто
1.35. Документи, підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади грифом “Дія службового користування”Відомості про об’єкти (адміністративні будівлі) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем

Відомості про робочі карти М 1:100000 та М1:20000() і нанесеною обстановкою щодо питань цивільної оборони

Відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани міст масштабу 1:5000, 1:2000 і крупніші, складені на території Рівненської області її в системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять сукупність або повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, різних заходів господарського га оборонного значення

Відомості про вихідні дані (ключі) місцевих (умовних) систем координат на території Рівненської області

Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних на особливий період в районах  ти містах обласного значення за формою № 6-Б, встановленою постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військозобовязаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу від 22 травня 1996 року № 1, зареєстрованою в  Міністерстві юстиції України 16 липня 1996 року за № 363/1388

Окремі відомості, що відносяться до питань організації та планування територіальної оборони на території Рівненської області (зона територіальної оборони № 2) відповідно до Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 2 жовтня 2001 року № 918/2001

Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають, під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо планування і виконання заходів територіальної оборони, які не підпадають під статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Відомості за окремими показниками щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях

Відомості про схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот

Відомості про радіодані

Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об’єктів, які

віднесені до І – III ступенів хімічної небезпеки

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних груп та категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (в установах), містах селищах

Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними

(регіональними) програмами створення СФД

Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних

відходів

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім

відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості, що розкривають координати місць приєднань до

комунальних водоводів об’єктів промисловості

Координати  джерел комунального водозабезпечення в місцях

водозабору

 

Відомості про  запаси  знезаражуючих речовин для очищення питної води

Інформація, аналітичні висновки, прогнози щодо негативних тенденцій у сфері економіки держави та заходи, які заплановано провести на рівні законодавчої ш виконавчої влади з метою їх усунення та локалізації

Рівненська ОДА Область
1.36. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки державиРозпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот

Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями “Каштан” та “Стихія”)

Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час

Виписки з таблиці позивних посадових осіб

Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку

щодо організації зв’язку

Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку

Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення

Виписки з радіоданих

Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил ЦО

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем

Відомості про час та маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Програми професійної підготовки особового складу сил Цивільної оборони

Відомості щодо виконання Програми пошуку та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України

Відомості про номенклатуру, потребу і наявність запасів оперативного резерву МНС

Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відомств та підприємств

Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управлінь, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки

Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами, установами та організаціями МНС України при наявності заброньованих менше ніж 500 осіб

Відомості про стан протипожежного захисту потенційно небезпечних об’єктів, урядових установ та військових формувань

Відомості щодо нових методик дезактивації матеріалів, які знаходяться у стадії розробки або випробування

Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій 3 цивільного захисту (цивільної оборони)

Відомості щодо характеристик хімічно-небезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки

Відомості за окремими показниками про кількісний та якісний стан виконання заходів програми знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі, на 2000-2010 роки

Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) плануємих (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, плануємих (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) на підприємствах (установах), містах, селищах та сільській місцевості

Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про організацію підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) України на рік, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо обліку організаційних структур МНС України за дійсними найменуваннями в особливий період

Відомості про оціночні показники з мобілізаційної підготовки територіальних органів управління та навчальних закладів МНС України

Відомості про проведення навчальних зборів з працівниками мобілізаційних підрозділів (місце та час проведення, тематика занять)

Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки територіальних органів управління та навчальних закладів МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Зведені відомості про техніко-економічні характеристики за регіонами, які накопичені у Державному реєстрі потенційно-небезпечних об’єктів

Програмний додаток REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру потенційно-небезпечний об’єктів

Зведені відомості про тематику виконуваних науково-дослідних робіт за бюджетні кошти у сфері створення та використання страхового фонду документації України

Перспективні плани науково-дослідних, дослідно-конструкторських і впроваджувальних робіт Державного департаменту СФД

Зведені відомості про виробничу потужність підприємств Державного департаменту СФД

Зведені відомості щодо планування та моніторингу діяльності регіональних центрів СФД з реалізації галузевих і обласних (регіональних) програм та передачі документів страхового фонду на зберігання з розкриттям номенклатури виробів, об’єктів

Відомості про стан формування та реалізації “Програмного документа Державного департаменту СФД на середньостроковий період (3-5 років)”, програм формування страхового фонду документації міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з розкриттям Переліків і складу документації на: об’єкти і споруди систем життєзабезпечення; об’єкти і споруди транспортних зв’язків; об’єкти, споруди і вироби господарського призначення;

об’єкти будівництва та історико-культурні пам’ятники

Відомості про стан та ефективність роботи підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Державного департаменту СФД, щодо виконання виробничих завдань з розкриттям номенклатури виробів та об’єктів

Відомості що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними (регіональними) програмами створення СФД

Перелік об’єктів і споруд систем життєзабезпечення, виробів та об’єктів, документація на які замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання

Відомості про комплексний техніко-економічний аналіз всіх видів діяльності Державного департаменту СФД та підпорядкованих йому бюджетних установ

Зведені відомості про технічний стан обладнання, яке використовується для виготовлення і зберігання документів страхового фонду та для відтворення з них повнорозмірних копій (без розкриття технічних характеристик)

Зведені відомості про виявлені порушення технологічної дисципліни під час виготовлення і зберігання документів страхового фонду, а також відтворення з них повнорозмірних копій

Комплексний аналіз стану створення, ведення та використання страхового фонду документації за призначенням (за винятком страхового фонду документації для організації виробництва мобілізаційного та оборонного призначення)

Відомості, які характеризують стан мікрофільмів та супровідних технічних документів до них у страховому фонді документації

Відомості про зміст стандартів та основні напрями розвитку стандартизації у галузі страхового фонду документації на вироби і об’єкти господарського призначення, порядок поставки, прийняття, внесення змін і забезпечення користувачів, а також переведення мікрофільмів та мікрофіш фонду на архівне зберігання або анулювання

Зведені відомості про обсяги фінансування заходів Державного департаменту страхового фонду документації щодо реалізації державної політики у сфері функціонування системи страхового фонду документації України на середньостроковий період (3-5 років)

Плани технічного переоснащення Державного департаменту страхового фонду документації та підпорядкованих йому бюджетних установ

Відомості про організацію систем охоронної та пожежної сигналізації Державного департаменту СФД та підпорядкованих йому підприємств, установ та організацій

Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах поводження з радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу  відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про організацію систем охоронної та пожежної сигналізації на об’єктах поводження з радіоактивними відходами

Відомості про фактичний стан та наявність недоліків в організації  фізичного захисту та зв’язку об’єктів поводження з радіоактивними відходами

Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт

Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних відходів

Реєстраційні картки сховищ (місць тимчасового зберігання) радіоактивних відходів

Відомості про комплекс технічних засобів системи фізичного захисту об’єктів поводження з радіоактивними відходами щодо:

засобів виявлення несанкціонованого доступу на об’єкт;

кабельних мереж технічних засобів системи фізичного захисту;

системи управління інженерно-технічними засобами; систем охоронного освітлення та резервного електроживлення

Відомості про систему охорони об’єктів поводження 3 радіоактивними відходами щодо:

кількості співробітників охорони, засобів індивідуального захисту і активної оборони та їх кількості, системи зв’язку;

графіки та маршрути перевірки території, що охороняється;

місць розміщення точкових оповіщувачів та датчиків системи відео-контролю і спостереження

Звітний документ “Попереднє повідомлення”, що розробляється у ДСП “Чорнобильська АЕС” на основі “Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці” (БИ 306.4.07.016-98), який направляється в Держатомрегулювання України

Інструкція з експлуатації автоматизованої системи контролю доступу персоналу ДСП “Чорнобильська АЕС”

Процедури автоматизованої системи контролю доступу персоналу ДСП “Чорнобильська АЕС”

Робочі проекти автоматизованої системи контролю доступу персоналу ДСП “Чорнобильська АЕС”

Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на ядерний об’єкт, до ядерної установки, в окремо розташоване сховище ядерного матеріалу або радіоактивних матеріалів

Відомості про рівень чутливості детекторів металу та вибухівки, що застосовані в системі фізичного захисту в місцях проходу людей та проїзду транспорту

Протоколи настройки детекторів металу

Дозволи на спеціальні перевезення ядерного матеріалу

Процедура доступу до виконання робіт з поточного утримування,

регулюванню, ремонту транспортних засобів, в яких знаходяться ядерні матеріали під час їх перевезення

Документи, які містять відомості про питому міцність фізичних бар’єрів на шляхах проникнення до життєво важливих місць ядерної установки

Міністерство надзвичайних ситуацій Україна
1.37. Відомості, які не включені до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших планових документів щодо:Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

Виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

Створення спеціальних формувань;

Забезпечення виконавців затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;

Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

Забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побутовими, ремонтними та іншими послугами в особливий період;

Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

Капітального будівництва в особливий період;

Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Запасних аеродромів;

Дислокації, характеристики запасних пунктів управління, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту.

Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Відомості щодо розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральним апаратом Мінтрансзв’язку, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій (крім Укрзалізниці, залізниць, Держспецтрансслужби та її підрозділів), які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних планів.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів підприємств, установ, організацій зв’язку за встановленими нормами та схемами передачі особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про структуру мобілізаційного плану підприємства, установи та організації (крім Укрзалізниці, залізниць, Держспецтрансслужби та її підрозділів), які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи й організації та терміни їх виконання.

Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відомчих формувань видів транспорту та галузі зв’язку.

Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис органу управління, підприємства, установи та організації на особливий період.

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан.

Відомості, що розкривають розміри руху поїздів за графіками на особливий період у цілому за залізницями України, окремими залізницями, дирекціями, напрямками.

Відомості про дислокацію та стан законсервованих обладнань і споруд для забезпечення військових перевезень в особливий період в об’єднаннях, на підприємствах, в установах і організаціях.

Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільної оборони на особливий період у Міністерстві, на підприємствах, в установах і організаціях.

Зведені відомості про наявність і дислокацію об’єктів, що належать до категорій з цивільної оборони у Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях.

Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в Міністерстві, на підприємствах, в установах та організаціях.

Накази Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту по особовому складу.

Особові справи офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців служби за контрактом Державної спеціальної служби транспорту.

Міністерство транспорту України Україна
1.38. Окремі документи мобілізаційного плану НКРЕ України на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.Відомості про зміст Міжвідомчого розгорнутого переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки, що становлять державну таємницю.

Окремі документи плану цивільної оборони НКРЕ України на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

План НКРЕ України, як об’єкта цивільної оборони (далі – ІДО) , щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу, якщо в ньому відсутні відомості, що становлять державну таємницю.

Окремі документи плану переведення НКРЕ України (об’єкта ЦО) з мирного на воєнний стан, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

Річні доповіді про стан об’єкту ЦО НКРЕ України, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про чисельність працюючих і заброньованих військовозобов’язаних у НКРЕ України.

Вихідні документи щодо об’єктів цивільної оборони та спеціального призначення (завдання на проектування та листування).

Міністерство електроенергетики Україна
1.39. Відомості розпорядчого характеру з розкриттям конкретних заходів щодо організації мобілізаційної підготовки органів управління, генералів та офіцерів Держприкордонслужби України, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУПоточні плануючі документи з питань мобілізаційної роботи Адміністрації, регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, навчального закладу, органу забезпечення Державної прикордонної служби України, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості щодо перевірки системи оповіщення Державної прикордонної служби України шляхом проведення контрольного оповіщення (завдання, сигнали, паролі до них)

Відомості щодо бронювання військовозобов’язаних за органами Держприкордонслужби на період мобілізації та воєнного часу, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості з перевірки питань мобілізаційної підготовки органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, навчальних закладів та органів забезпечення Державної прикордонної служби України

Відомості розпорядчого та звітного характеру з розкриттям конкретних заходів щодо закладки, вилучення, поновлення та руху військової техніки, озброєння,

боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів непорушного запасу

Відомості щодо допуску посадових осіб до відомостей мобілізаційного характеру (накази, списки та ін.)

Відомості про перевірку, приймання-передачу та знищення документів мобілізаційного діловодства (акти, відомості, донесення)

Відомості, які вносяться до Номенклатур журналів і справ спецділоводства з літером„Б”

Відомості, що вносяться до актів перевірок, приймання-передавання спеціального діловодства з літером „Б”

Відомості, які вносяться у акти раптових перевірок готовності до виконання раптово виникаючих завдань у мирний час та бойової готовності при переході з мирного на воєнний стан

Відомості, які вносяться за результатами участі органів державної прикордонної служби в заходах оперативної підготовки Збройних Сил України, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості щодо укомплектованості та забезпеченості мобільних підрозділів, з яких можна з’ясувати їх спроможність та готовність до виконання завдань з охорони державного кордону за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості про проведення навчань (документи, що розробляються по навчанню), органами Державної прикордонної служби, у ході яких відпрацьовується тактика дій органів охорони державного кордону та забезпечення, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості, що розкривають заходи організації радіаційного, хімічного, біологічного захисту в органах Державної прикордонної служби України, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості про обстановку на державному кордоні за регіональне управління, орган охорони державного кордону, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у військовій, соціальній та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості, що розкривають побудову охорони державного кордону (за сукупністю: організація прикордонної служби, прикордонного контролю, морської охорони, авіації та ін.) на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, розголошення яких призведе до настання негативних наслідків у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону, за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості щодо подій, пов’язаних із застосуванням та експлуатацією корабельної зброї, розголошення яких може призвести до настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, екологічній, інформаційних сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону

Відомості, які розкривають зміст планів оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону, розголошення яких призведе до настання негативних наслідків у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону за умови, що вони не підпадають під дію ЗВДТ або РПВ ДПСУ

Відомості, внесені до Книги організації прикордонного контролю, стосовно виконання положень Інструкції з організації та здійснення прикордонного контролю

Відомості, які заносяться до Книги обліку осіб, яким заборонено в’їзд в Україну, якщо внаслідок розголошення такої інформації можливе порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, військовій, соціальній, екологічній, інформаційних сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону, створення перешкод у роботі державних органів

Державна прикоордонна служба Україна
2. Сфера економіки, зовнішньоекономічних відносин, енергетики, науки і техніки
2.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницюВідомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності мобілізаційного призначення, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність та якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, організаціях, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про стан мобілізаційної готовності щодо окремого підприємства, установи та організації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним силам України в умовах воєнного стану, їхня кількість та готовність підприємств-формувачів, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, в умовах воєнного стану, у яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, строки, обсяги послуг щодо окремого підприємства, установи та організації

Відомості про пристосування для військових потреб суден, портів, судноремонтних підприємств щодо окремого підприємства, судна та порту

Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості за окремими показниками про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають виділенню для забезпечення мобілізаційного розгортання та укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, щодо окремого підприємства, установи, організації

Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів

Відомості за окремими показниками про норми та обсяги накопичення незнижувальних запасів пального, створених для забезпечення подачі у війська автомобільної і тракторної техніки мобілізаційного призначення, ємність баз і складів для його зберігання щодо окремого підприємства, установи, організації

Відомості за окремими показниками про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіазасобів, обходів і з’єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану

Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об’єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану

Відомості за окремими показниками про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони у районах та містах з населенням до 100 тисяч осіб

Відомості за окремими показниками про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення на поставку промислової продукції, медичного майна, продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції для військових споживачів

Одеська ОДА Область
2.2. Інформація щодо:порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

Зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, що стосується економічної безпеки регіону, держави».

(пункт 8.2 у редакції розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 01.09.2006 р. N 365-р-06)

Аналітичні матеріали з питань міжнаціональних відносин, особові справи біженців та шукачів притулку.

Документи, пов’язані з офіційними візитами до Дніпропетровської області перших осіб України та іноземних держав:

програми перебування та протоколи окремих заходів;

списки об’єктів відвідання та учасників заходів;

схеми руху та розміщення учасників заходу на об’єктах відвідання.

Дніпропетровська ОДА Область
2.3. Відомості про організацію підготовки Цивільної оборони України на рік, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницюПрограми професійної підготовки особового складу сил цивільної оборони

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Відомості щодо місцезнаходження складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації

Відомості щодо антитерористичної діяльності, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Розпорядження по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях

Витяги з переліку телефонних і телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями «Каштан» та «Стихія»)

Схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та

діючих частот

Пояснювальні записки до планів та схем зв’язку, які розкривають побудову системи зв’язку МНС України в мирний час

Документація оперативних вузлів зв’язку, списки абонентів з

визначенням штатно-посадової структури

Витяги з таблиці позивних посадових осіб

Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв’язку щодо організації зв’язку

Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв’язку

Повний список абонентів телефонних станцій з визначенням штатно-посадової структури

Відомості щодо технічного стану та забезпечення засобами зв’язку кожного окремого структурного підрозділу, аварійно-рятувального загону сил ЦО

Табелі термінових донесень та строкових донесень МНС України, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення

Витяг з радіоданих

Перелік засобів обробки інформації з обмеженим доступом за

кожний окремий структурний підрозділ, аварійно-рятувальний загін сил ЦО

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем

Відомості про запасні пункти управління, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про стан формування та реалізації Програми дій Державного департаменту СФД щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на них, програм формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади з розкриттям Переліків і складу документації:

на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення;

на об’єкти і споруди транспортних зв’язків;

на об’єкти, споруди і вироби народногосподарського призначення;

на об’єкти будівництва та історико-культурні пам’ятники

Зведені відомості щодо проведення науково-дослідних робіт у сфері

створення та використання страхового фонду документації України

Зведені відомості про стан виконання галузевих програм створення страхового фонду документації

Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими галузевими і обласними (регіональними) програмами створення страхового фонду документації (далі – СФД)

Перелік об’єктів і споруд систем життєзабезпечення, на які документація замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання

Відомості щодо формування та реалізації галузевих і обласних (регіональних) програм створення СФД на об’єкти і споруди транспортних зв’язків:

мостів (віадуків);

аеропортів;

залізничних і автомобільних тунелів;

залізничних станцій та вокзалів;

річкових портів

Зведені відомості, які характеризують стан мікрофільмів та

супровідних технічних документів до них у страховому фонді документації

Зведені відомості щодо формування та реалізації програм створення СФД:

про музейну обліково-фондову документацію, музейні архіви та  музейні фонди;

про науково-проектну документацію пам’яток містобудування і

архітектури

Відомості про виробничу потужність підприємств Державного департаменту СФД

Перспективні плани науково-дослідних, дослідно-конструкторських і впроваджувальних робіт Державного департаменту СФД

Зведені відомості щодо планування та моніторингу діяльності регіональних центрів СФД з реалізації затверджених галузевих обласних (регіональних) програм та передачі документів страхового фонду на зберігання з розкриттям номенклатури виробів об’єктів

Відомості про стан та ефективність роботи підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління департаменту СФД, щодо виконання виробничих завдань з розкриттям номенклатури виробів та об’єктів

Відомості про виробничі завдання регіональних центрів СФД з розкриттям номенклатури виробів та об’єктів

Відомості про номенклатуру і обсяги мікрофільмування документації регіональними центрами СФД за рік, квартал, місяць

Відомості про виконання регіональними центрами СФД робіт щодо реалізації затверджених галузевих і обласних (регіональних) програм створення СФД

Зведені відомості про техніко-економічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів та територій України

Програмний додаток REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Реєстру потенційно небезпечних об’єктів

Відомості про комплексний техніко-економічний аналіз усіх видів діяльності Державного департаменту СФД та підпорядкованих йому підприємств, установ та організацій

Відомості про організацію систем охоронної та пожежної сигналізації Державного департаменту СФД та підпорядкованих йому підприємств, установ та організацій

Нормативні документи Державного департаменту СФД, які містять відомості щодо:
мікроформ та комплектів машинних носіїв;
порядку переводу документів страхового фонду документації на архівне зберігання або знищення;
порядку передачі документів страхового фонду документації на довгострокове зберігання;
зберігання документів страхового фонду документації

Відомості про номенклатуру, потребу і наявність запасів оперативного резерву МНС

Відомості щодо місцезнаходження складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які провадяться з їх знешкодження або утилізації

Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій області

Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управлінь, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки

Планово-картографічні матеріали, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та звіти по земельному кадастру

Наукова інформація і результати наукових досліджень (проміжні

звіти), одержані у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення

Відомості щодо нових методик дезактивації матеріалів

Відомості про антитерористичні заходи з питань медичного та біологічного захисту, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про склад і чисельність органів управління військових частин, спеціалізованих формувань та організаційних структур, що належать до сфери управління МНС України

Штати Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та військових частин ЦО, які використовуються в мирний час

Відомості про склад, дислокацію, укомплектованість особовим складом, спискову чисельність територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та військових частин ЦО (донесення за формами NN 3/ДИС, 3а/ДИС, 46/ЦО, 48/ЦО, 50/ЦО)

Положення про Історичний формуляр і Історичну довідку військових частин та установ МНС України

Відкриті найменування військових частин Міноборони та ЦО

Особові справи всіх категорій військовослужбовців

Штатно-посадові книги військових частин ЦО

Відомості щодо обліку та видачі печаток, штампів і бланків

Класифікатори штатних груп МНС України

Листування з питань оборонної і мобілізаційної роботи (якщо відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю)

Листування з питань створення обласного резерву матеріально-технічних цінностей та кількості товарів і продуктів харчування, необхідних для забезпечення життєдіяльності працівників на випадок надзвичайних ситуацій

Статистична звітність про зовнішньоекономічну діяльність

Плани контролю виконання підприємствами замовлень Збройних

Сил України та інших військових формувань

Окремі аналітичні матеріали з питань суспільно-політичної ситуації в області, аналіз акцій протесту тощо

Інформація про організацію роботи кримінально-виконавчої

системи в області

Відомості щодо режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

Відомості щодо пропускного та внутрішньооб’єктового режиму

Відомості щодо ведення секретного діловодства

Відомості про порядок проведення нарад з використанням

інформації, що становить державну таємницю

Відомості про порядок поводження з секретними документами в умовах відрядження

Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці

Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва

Відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду)

Відомості про порядок передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни начальника РСО, реорганізації або ліквідації РСО

Відомості про порядок проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці

Номенклатура секретних справ

Номенклатура посад працівників облдержадміністрації, зайняття

яких потребує оформлення допуску до державної таємниці

Облікові картки громадян про надання їм допуску до державної таємниці

Акти на знищення секретних та з грифом «Для службового користування» документів і справ

Розпорядження голови облдержадміністрації (накази начальників  управлінь):

про надання допуску до державної таємниці;

про скасування допуску до державної таємниці;

про встановлення надбавки за роботу в умовах режимних обмежень

Приписи на виконання завдання, якщо у них міститься конфіденційна інформація, що є власністю держави

Відомості, що розкривають зміст заходів з питань технічного захисту інформації, якщо на них не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців

Відомості, що розкривають порядок охорони приміщень, у яких зберігаються документи, що містять державну таємницю

Відомості про кількість військовозобов’язаних, які заброньовані за підприємствами, установами, організаціями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (при наявності не менше 500 заброньованих)

Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, що можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів

Зведені відомості про номенклатуру та обсяги запасів матеріальних цінностей державного резерву на підприємстві, в організації та установі

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи по їх охороні у містах з населенням до 100 тисяч осіб

Будівельні креслення окремих об’єктів водопровідно-каналізаійного господарства, що містять відомості, на які не поширюється дія статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про виробничі потужності, які залучаються до виробництва продукції для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, життєзабезпечення населення, крім оборонної

Відомості про номенклатуру, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, які не виробляють оборонну продукцію

Відомості про систему зовнішнього постачання електричної і теплової енергії підприємствам, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, але не випускають оборонну продукцію

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку

Відомості про організацію та планування мобілізаційної підготовки в регіоні, районі (місті), на підприємствах, установах і організаціях області

Геополітичні та економічні показники районів і міст області

Мобілізаційні завдання підприємствам, установам і організаціям по виробництву продукції, яка не є оборонною

Листування з питань мобілізаційної підготовки

Плани проведення занять з мобілізаційної підготовки

Акти перевірок стану мобілізаційної готовності в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях

Інформація про чисельність призову громадян області на строкову військову службу

Відомості щодо розроблення мобілізаційного плану області, які не містять інформацію, що становить державну таємницю

Кіровоградська ОДА Область
2.4. Відомості за окремими показниками про місця зберігання, відповідальних зберігачів, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.Відомості (звіти, акти тощо) про інвентаризацію матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Відомості за окремими показниками про розробку та уточнення документів мобілізаційного характеру, якщо не розкривається їх зміст.

Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва основних видів пального (мастильних матеріалів, речового майна, продовольства) для забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, населення, економіки області за умов особливого періоду.

Відомості (акти, довідки, огляди тощо) про стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи для забезпечення функціонування економіки області в умовах особливого періоду.

Зведені відомості про мобілізаційні органи, посадові обов’язки працівників мобілізаційних підрозділів.

Відомості про навчальні програми з підготовки та підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів.

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення посадових осіб, які підлягають оповіщенню при введенні надзвичайного стану.

Відомості про незнижувальний запас паливно-мастильних матеріалів, що знаходяться на території області.

Зведені відомості про місцезнаходження, місткість, приріст місткостей зерносховищ та наявність зерна в них.

Відомості за окремими показниками про перевезення залізничним (автомобільним, повітряним, водним) транспортом військових та спеціальних вантажів, військового контингенту, спецконтингенту.

Відомості за окремими показниками про обладнання річкових портів для військових цілей та придатність їх для стоянки військових кораблів.

Відомості за окремими показниками про заходи та важливі об’єкти життєзабезпечення населення і господарського комплексу області.

Полтавська ОДА Область
2.5. Інформація щодо:Порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

Зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, спеціальних економічних зон на території області, що стосується економічної безпеки регіону, держави.

Аналітичні матеріали з питань міжнаціональних відносин, особові справи біженців та шукачів притулку.

Документи, пов’язані з офіційними візитами до Тернопільської області перших осіб України та іноземних держав:

Програми перебування та протоколи окремих заходів.

Списки об’єктів відвідання та учасників заходів.

Схеми руху та розміщення учасників заходу на об’єктах відвідання.

Тернопільська ОДА Область
2.6. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.Відомості             про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

Аналітичні          матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств області.

Технічні               завдання на використання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ТЗ НДЦКР), технічні завдання на продукцію (виріб), звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація до опублікування, у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаку НОУ-ХАУ, і не становить державної таємниці.

Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління Об’єднаної енергосистеми України.

Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти паливно-енергетичного комплексу, уразливі в терористичному відношенні, що не становлять державної таємниці.

Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.

Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.

Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху.

Схеми   комп’ютерних мереж.

Харківська ОДА Область
2.7. Відомості про обсяги виробництва продукції, фінансування та матеріально-технічне забезпечення підприємств, установ, організацій, що запла­новані або проводяться в інтересах оборони держави, а також про видобуток паливно-енергетичних ресурсів (електроенергії, газу, вугілля та нафтопродуктів).Відомості про іноземні інвестиції та їх використання щодо окремих підприємств.

Відомості про обіг цінних паперів і роботу фондового ринку.

Відомості про ліміти та фактичні витрати резервних фондів, а також грошей і цінностей в оборотних касах і грошових сховищах комерційних банків.

Відомості про плани та ліміти валютних надходжень і платежів, звіти про їх виконання – за відомствами.

Інформація про місцезнаходження баз, складів підприємств, на яких зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовини.

Відомості про конфіденційні переговори із замовниками щодо укла­дання підприємствами контрактів (за згодою сторін).

Топографічні зйомки М 1:2000, М 1:1000, абриси та кроки до них, як­що вони містять відомості обмеженого доступу й дають можливість визначити місцезнаходження діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб), за винятком секретних даних.

Історичні довідки, науково-проектна документація по пам’ятках мі­стобудування та архітектури (у т.ч. по втрачених пам’ятках).

Матеріали топографо-геодезичного обґрунтування.

Проектно-планувальна документація на населені пункти області (окремі розділи у складі матеріалів генеральних планів)

Топографо-геодезична зйомка деяких населених пунктів області мас­штабу 1:500: 1:2000: 1:5000.

Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверх­невих або підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для по­давання води до комунальних водоводів по об’єкту, місту, району.

Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо-, електро-, теплопостачання та каналізації по об’єкту, місту, району.

Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для за­безпечення подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, місту, району, області

Відомості про організацію охорони в цілому та конкретно об’єктів електро-, газо-, теплопостачання та стан захисту джерел водопостачання по об’єкту, місту, району (крім тих, що входять до ЗВДТ).

Відомості про місткість аеродрому цивільної авіації, загальну кількість і ємність сховищ для пально-мастильних матеріалів, чисельність льотного складу.

Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюва­ність, інвалідність, смертність і фізичний розвиток).

Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.

Відомості про зростання потужностей заготівлі донорської крові (крім тих, що входять до ЗВДТ).

Відомості про матеріали списання та знищення бактерійних і медич­них препаратів, які зберігаються на складах довговічного зберігання та стали не­придатними після закінчення основного й додаткового термінів придатності.

Відомості про особові рахунки із заробітної плати.

Відомості щодо точного місцезнаходження на глибині до 10 м доро­гоцінного, напівдорогоцінного каміння і самородних дорогоцінних металів (зо­лото).

Відомості щодо системи та способів розробки нових методик, мето­дів, технологій і технічних засобів (конструкторська документація, креслення) до моменту захисту їх патентами.

Перспективні плани, інші матеріали, листування з питань погодження виконання аерозйомочних, топографо-геодезичних і картографічних робіт з Управлінням військово-топографічним і навігації Головного управління опера­тивного забезпечення Збройних Сил України.

Окремі документи та матеріали з питань делімітації і демаркації дер­жавного кордону, які готуються для Міністерства закордонних справ України і Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Матеріали державного замовлення на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних робіт, які готуються для підприємств галузі (по окремих об’єктах).

Луганська ОДА Область
2.8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях в особливий період, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них щодо: виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби; виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції; виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна; виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів, мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг; забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними та  енергетичними ресурсами; виробництва ветеринарного майна технічних засобів ветеринарної медицини; створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування; виробництва найважливішої цивільної промислової продукції; капітального будівництваВідомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них

Акти перевірок стану мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них

Щорічна доповідь про стан мобілізаційної готовності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування

Відомості про медичні, транспортні, телекомунікаційні, поштові, комунально-побутові, ремонтні послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням у мирний час, у яких не розкриваються за

сукупністю всіх показників види, напрями, терміни, номенклатура у цілому щодо райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування

Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією щодо райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності мобілізаційного призначення, вироблення промислової продукції необоронного призначення у цілому щодо райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них

Зведені відомості про номенклатуру, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційних резервів, окрім виробництва, поставки озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них на підприємствах, в установах і організаціях, в райдержадміністрадіях. Органах місцевого самоврядування

Відомості щодо розроблення мобілізаційного плану райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, які не містять інформацію, що становить державну таємницю

Матеріали щодо скасування мобілізаційних завдань та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них

Відомості про пункти управління, які не містять інформацію, що становить державну таємницю

Відомості про порядок переведення підприємств, установ, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них, на роботу в умовах особливого періоду

Відомості за сукупністю всіх складових показників про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місце зосередження) населення, об’єктів необоронних галузей у разі евакуації в цілому щодо райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування

Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, зміст страхового фонду документації на: об’єкти і продукцію необоронного призначення; потенційно небезпечні об’єкти; системи життєзабезпечення населення; аварії, які можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру районного рівня;

Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій (крім тих, що не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку)

Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб, якщо такі відомості не становлять державну таємницю

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості

Координати об`єктів та технічні засоби охорони об`єктів комунального забезпечення

Відомості про запаси знезаражуючих речовин очищення питної води

Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення

Відомості про проведення мобілізаційних навчань, тренувань з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями і підприємствами, які не задіяні для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них

Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів

Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за підприємствами (установами, організаціями), які не задіяні для виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)

Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов’язані, що працюють в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування

Відомості про штатний розпис і структуру органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на особливий період

Відомості з питань праці та кадрів в особливий період

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Черкаська ОДА Область
2.9. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:Створення,          розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації, та фінансування мобілізаційних потужностей;

Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

Виробництва,  закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

Мобілізаційних  завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкомі міської ради;

Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально- технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

Виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

Надання медичних, транспортних, поштових телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

Номенклатури,  обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністрації, виконкомі міської ради, па підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

Капітального     будівництва в особливий період;

Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомі міських рад, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєнні боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців облдержадміністрації, райдержадміністрацій виконкомів міських рад з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Сил ар України, іншими військовим формуванням в особливий період.

Відомості,  які містяться в експлуатаційній документації н програмні засоби та комплексну систему захисту інформації ] автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національно економіки.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системі України в особливий період у частині, що стосується районної державно адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки т; мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологій виробництва матеріалів які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки ті мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення і особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкому міської ради, окремого підприємства, установи, організації.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, виконкому міської ради, підприємства, установи, організації.

Донецька ОДА Область
2.10. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, розголошення про які може завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах, що не містять державної таємниці.Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням і не містять державної таємниці, у тому числі:

тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

Відомості про технології подвійного використання, що не містять державної таємниці, у тому числі:

тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

Листування із загальних питань за напрямом діяльності стосовно спеціальної інформації, що торкаються пропозицій до напрямів діяльності, розроблення документів, проведення відповідних заходів, якщо вони не містять державної таємниці.

Документи, що стосуються організаційних питань та учасників семінарів із спеціальної інформації.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами, потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання транспортних, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг в особливий період;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується окремого підприємства.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану підприємства, установи, організації.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Міністерство освіти і науки України Україна
2.11. Відомості, що містяться в технічних завданнях (директивах) делегаціям (посадовим особам) Мінтрансзв’язку для участі у міжнародних заходах з питань транспорту та зв’язку. Міністерство транспорту та звязку Україна
2.12. Сведения о мобилизационной мощности предприятий, учреждений, организаций (кроме указанных в СССГТ).Сведения о производстве продукции, оказании услуг для обеспечения функционирования отраслей зкономики (города, района, предприятия) на особьш период, обеспечении вьіполнения утвержденньїх мобилизационньїх заданий:

а) по материально-техническим и знергетическим ресурсам;

б) по транспортним перевозкам;

в) по созданию, развитию, содержанию мобилизационньїх мощностей;

г) по накоплению материальньїх ценностей мобилизационного резерва;

д) по обеспечению медицинскими, коммунально-бьітовьіми услугами, услугами связи;

е) по обеспечению работниками и их подготовке в учреждениях образования в условиях особого периода;

ж) по деятельности культурних учреждений в условиях особого периода:

з) по деятельности отрасли образования в условиях особого периода:

и) по нормированному обеспечению населення в особьш период дія города. района, населенного пункта Автономной Республики Крым (кроме указанньїх в СССГТ).

Сведения о местах хранения, обьемах, номенклатуре и состоянии материальных ценностей мобилизационного резерва (кроме указанных в СССГТ). .

Экономическое обоснование мобилизационных заданий.

Распорядительные документи Совета министров Автономной Республики Крым, республиканских органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления и районних государственных администраций в Автономной Республике Крым по вопросам разработки и уточнення документов мобилизационного плана, доведення мобилизационных заданий до предприятий, учреждений и организаций, учета и содержания материальньїх ценностей мобилизационного резерва с указанием номенклатури, обьемов накопления и мест хранения.

Планы мобилизационной подготовки (перспективные, годовые).

Доклады, донесення, отчети, справки и акты о состоянии мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности.

Переписка по вопросам мобилизационной подготовки.

Учебно-методические материали и пособия по вопросам

мобилизационной подготовки (кроме указанных в СССГТ).

Сведения о расходах на мобилизационную подготовку для города, района, населенного пункта, предприятия, организации.

Сведения о мероприятиях, направленних на устойчивое функционирование предприятий (учреждений, организаций) в условиях воєнного положення (кроме указанных в СССГТ).

Сведения об услугах, предоставляемых Вооруженным Силам Украины и иным военным формированиям, созданных в соответствии с законами Украиньї (кроме указанных в СССГТ).

Сведения о государственном оборонном заказе (кроме указанных в СССГТ).

Сведения о предприятиях, которые предполагается использовать для изготовления вооружения (кроме указанных в СССГТ).

Сведения о заготовке донорской крови (кроме указанных в СССГТ).

Сведения о плане перевозки населення и обьектов оборонних отраслей в случае звакуации (кроме указанных в СССГТ).

Сведения об особо важных и важных государственных обьектах, которьіе берутся под воєнную и пожарную охрану в условиях воєнного положення (кроме указаных в СССГТ).

Сведения о поверхностных и подземных резервных источниках водообеспечения (кроме указаных в СССГТ).

Сводние сведения, инструктивнне материалыпо организации и проведенню противозпидемических,         лечебно-звакуационых мероприятий в условиях применения оружия массового пораження.

Материалы инвентаризации земель, обьектов, воинских частей, учреждений и организаций Министерства оборони Украины, Черноморского флота Российской федерации.

Проекти землеустройства, техническая документація по землеустройству, техническая документация по нормативной денежной оценке земель населенннх пунктов, планово-картографические материальї в местной и условной системе координат масштаба 1 .Т0000, 1:5000, 1:2000 в бумажном виде.

Плани и титульнне списки капитального строительства и капитального ремонта, государственнне акти на постоянное землепользование, акти санитарного обследования обьектов специального назначения в целом по Автономной Республике Крим.

Планы работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Автономной Республики Крим по предупреждению террористических актов на обьектах с массовим пребиванием людей.

а) сводные сведения о технических характеристиках гидротехнических сооружений за отрасль и за Автономную Республику Крим;

б) сводные сведения, раскрывающие схеми и источники водообеспечения, мероприятия их охрани в населенннх пунктах с населением свнше 100 тис. человек (кроме указанных в СССГТ);

в)  сводные сведения о запасах обеззараживающих веществ для очищення питьевой води в целом по Автономной Республике Крим;

г) сводные сведения по обьектам источников водообеспечения за город, район, населенннй пункт Автономной Республики Крим с указанием их координат в местах водозабора;

д) сводные сведения о фактических обьемах запасов, местах нахождения поверхностньїх или подземньїх резервних источников водообеспечения в

районах, городах и населеннях пунктах с численностью населення до 100 тыс. человек.

Сведения о потенциально опасных обьектах в Автономной Республике Крым, на которых возможно осуществление террористических актов, и мероприятия по обеспечению их устойчивого функционирования.

Списки должностных лиц, на которых возложены обязанности по организации борьбы с терроризмом.

Ведомости о мероприятиях мобилизационной подготовки и мобилизационного плана органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации по техническому прикрытию в особый период (кроме указанных в СССГТ).

Документи по проверке готовносте системи оповещения Автономной Республики Крим при переводе на работу в условиях особого периода.

Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвичайних ситуаций в особый период.

Сведения по технической защите информации (кроме указанных в СССГТ).

Рада міністрів АР Крим АР Крим
2.13. Відомості щодо формування пропозицій та програм із створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків нової техніки, на які не оформлені охоронні документи щодо захисту прав на інтелектуальну власністьВисновки і загальні підсумкові матеріали науково-дослідних робіт, створених за кошти державного бюджету, що розкривають наукові досягнення, на які не оформлені охоронні документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність. Міністерство промислової політики Україна
2.14 Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними Узагальнені загальнодержавні та регіональні відомості щодо прогнозних показників виробленої          промислової,сільськогосподарської та іншої продукції поточного року (в тому числі у розрізі товарів, культур, інше)

Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, направлених на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну

Зведені економічні показники господарсько-фінансової діяльності державних підприємств (організацій), віднесених до сфери управління Мінекономіки України (за даними річної та квартальної бухгалтерської звітності)

Оперативна інформація та розрахункові матеріали з питань фінансово-кредитної та податкової політики за даними обласних (районних) адміністрацій (управлінь економічного розвитку)

Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, що можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів

Рівненська ОДА Область
2.15 Відомості, що містяться в технічних завданнях (директивах) делегаціям (посадовим особам) Мінтрансзв’язку для участі у міжнародних заходах з питань транспорту та зв’язку. Міністерство транспорту Україна
2.16 Особисті справи працівників НКРЕ України.Податкові декларації.

Листування та звітність про контрольно-ревізійну роботу.

Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні і за кордоном.

Зведені відомості щодо організацій-виконавців та замовників, термінів виконання, обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що виконуються в рамках міжнародних програм.

План фінансування фонду ядерно-паливного циклу, якщо він не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості про обсяги закупівлі та ціну продажу електроенергії та газу споживачам за нерегульованим тарифом.

Відомості про ціни закупівлі електричної енергії на оптовому ринку електроенергії з метою експорту.

Вартісні характеристики ядерного палива.

Відомості щодо оптимізації чисельності персоналу на АЕС та наслідках психофізіологічних обстежень експлуатаційного персоналу атомних станцій.

Зведені відомості про стан банківських рахунків Дирекції Компанії та відособлених підрозділів ДП НАЕК „Енергоатом”.

Зведені відомості про банківські операції Дирекції Компанії та відособлених підрозділів ДП НАЕК „Енергоатом”.

Відомості про сукупні витрати на ядерне пальне ДП НАЕК „Енергоатом”.

Відомості, інформаційні дані та науково-технічна атомної енергетики, а також проектно-конструкторські розробки з цих питань.

Інформація про результати розробок НДР і ДКР в системі ДП НАЕК „Енергоатом” до відкритого опублікування їх або передачі, за встановленим порядком, іншої юридичній особі.

Відомості про систематизовані та узагальнені дані щодо результатів експлуатації TBEJI і ТВЗ.

Відомості про кількість радіоактивних відходів (РАВ), відпрацьованого ядерного пального (ВЯП).

Зведені за Дирекцію та відособлені підприємства ДП НАЕК „Енергоатом” відомості (списки, переліки, бази даних, внутрішні документи) про внутрішніх та закордонних замовників, підрядників, постачальників, споживачів, спонсорів, посередників та інших партнерів, ділових відношеннях підприємства, а також його конкурентах, якщо зазначені відомості не містяться у відкритих засобах масової інформації.

Міністерство енергетики Україна
3. Сфера внутрішніх і зовнішніх відносин (соціальне, економічне, фінансове гуманітарне, культурне управління)
3.1. Аналітичні відомості щодо можливості виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та релігійних громадВідомості про зміст вказівок посадовим особам (делегаціям), що представляють обласну державну адміністрацію на міжнародних форумах, переговорах, консультаціях та нарадах, а також тактику ведення, засоби здійснення впливу при проведенні конкретних переговорів

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними

Одеська ОДА Область
3.2. Листи на адресу  органів Служби безпеки України про візити закордонних делегацій (із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідування), якщо вони містять конфіденційну інформацію, що є власністю державиАкти експертизи матеріальних носіїв інформації, які планується передати іноземцям

Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва

Закарпатська ОДА Область
3.3. Відомості про подання щорічної звітності щодо перевірки наявності, якісного стану та умов зберігання матеріальних цінностей матеріаль­ного резерву обласної державної адміністраціїВідомості про газотранспортні мережі області

Відомості про особові рахунки із заробітної плати

Листування з правоохоронними та іншими державними органам виконавчої влади, що містить конфіденційну інформацію про конкретну особу

Відомості щодо дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, усиновлених дітей.

Архівні документи, бібліотечні фонди, які містять конфіденційні дані

Акти на знищення документів з грифом “Для службового користування”

Чернівецька ОДА Область
3.4. Документи,         що підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».Відомості             про державні звіти податковій адміністрації, пенсійному фонду, органам працевлаштування та соціального страхування, крім інформації за встановленими формами державної звітності.

Відомості             щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

Розпорядження по зв’язку, виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в марний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.

Плани   об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

Зведені відомості про стан виконання обласних програм створення страхового фонду документації.

Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки області.

Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств, сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій з роботи в мирний час на роботу в умовах особливого періоду, крім тих, що виробляють озброєння, боєприпаси,

військову техніку та спеціальні вироби до них.

Відомості про організацію системи управління, пункти управління, міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Повний список абонентів телефонних станцій з визначенням штатно-посадової структури.

Схеми   організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот.

Перелік документів з питань організації управління в особливий період, що передаються на дублюючий орган управління облдержадміністрації.

Відомості щодо порядку організації управління і контролю за виконанням заходів мобілізаційного плану в облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкомі міської ради.

Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи управлінь, відділів та положення про них на особливий період в облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкомі міської ради.

Відомості щодо складу оперативної групи та порядку її передислокації та запасні пункти управління в облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкомі міської ради.

Відомості щодо підготовки до передислокації особового складу та майна на запасні пункти управління в облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкомі міської ради.

Донецька ОДА Область
3.5. Персональні       дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.Персональні дані одержувачів субсидій.

Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

Відомості облікових карток дітей, у т.ч. анкети дитини та обліково-статистичні картки дитини.

Відомості про усиновлення дитини.

Відомості про потенційних і дійсних усиновлювачів, опікунів та піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів.

Аналітична та статистична інформація, зведена за певними критеріями на основі інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, потенційних і дійсних усиновлювачів; потенційних і визначених опікунів та піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів

Орієнтування щодо врегулювання конфліктних ситуацій в так званих “гарячих населених пунктах” і стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.

Конфіденційна   інформація отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо.

Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.

Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

Харківська ОДА Область
3.6. Зведені відомості щодо обліку (первинного, регіонального) дітей-сирі І ПІ дітей, позбавлених батьківського піклування.Книги обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

Львівська ОДА Область
3.7. Зведені відомості щодо первинного, регіонального та централізованого обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Відомості щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

Відомості щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

Житомирська ОДА Область
3.8. Сведения о закритих конкурсах (до их завершення и оглашения официальних результатов).Сведения, раскривающие систему охрани, пропускной (обьектовнй) режим, техническое оснащение конкретного охраняемого обьекта.

Сводние ведомости регионального учета детей-сирот н детей. лишекньїх родительских прав.

Анкети детей-сирот и детей, лишенннх родитедьсжой стеки. подлехапшх усиновленню.

Информация об усиновленньїх детях-сиротах, липепнх роднтельскоя опеки.

Учетние карточки потенциальньїх и настоящих усьшовителей.

Учетние карточки потенциальньїх и назначенньїх опекуноз и попечителей, приємних родителей и родителей – воспитателе;:

Аналитические обзори о влиянии иностранньїх и международних организаций и лиц на социально-зкономическую и политическую ситуацию в регионе.

Акт зкспертизи материальньїх носителей информации, которие планируется передать иностранцам.

Рада міністірів АР Крим АР Крим
3.9. Відомості щодо надання дозволів суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів (контрольні картки, листування з питань експортних, імпортних та транзитних поставок тощо), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.Відомості щодо реєстрації суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (контрольні картки, номенклатура товарів та листування із зазначених питань тощо), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо надання повноважень суб’єктам здійснення – міжнародних передач товарів (контрольні картки, листування з вищими, іноземними та іншими організаціями тощо), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр Міністра України, які надаються відповідно до вимог законів, постанов Верховної Ради України, актів Президента України з питань державного експортного контролю (плани заходів, пропозиції, довідки, доповіді, огляди, розрахунки, інформації та аналітичні матеріали, звіти та листи, орієнтовні графіки тощо), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань:

проведення верифікації сертифікатів кінцевого споживача; надання висновків на переговори або видачі дозволів до „проблемних країн”, стосовно яких установлено часткове ембарго;

перевірки повноважень на право здійснення міжнародних передач товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, (матеріали листування з Міністерством закордонних справ України, Міністерством оборони України, Міністерством промислової політики України, Службою Безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади тощо), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань виконання рішень Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Раді національної безпеки та оборони України, виконання Робочих протоколів Держекспортконтролю, роботи Міжвідомчої Ради (МР) при Держекспортконтролі, (листування з міністерствами та іншими центральними органами, виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань військово-технічного співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями, (листування, проекти угод, угоди, довідкові матеріали, договори тощо), які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо міжвідомчого узгодження питань державного експортного контролю, (листування з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами установами і організаціями, уповноваженими згідно з законодавством здійснювати заходи в галузі експортного контролю), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань перевезення товарів військового призначення, надання звітів (узагальнених звітів) про використання дозволів, інформації про перевізника, способів та маршрутів транспортування, (листування з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо використання дозволів на міжнародні передачі товарів військового призначення, технологій та звітів по них, з суб’єктами міжнародних передач товарів, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо діяльності у рамках Австралійської групи (АГ) з метою запобігання поширенню експорту хімічної продукції, що може бути використана в програмах створення хімічної зброї (листи, інформації тощо), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо діяльності у рамках Групи ядерних постачальників (ГЯП) по забезпеченню контролю за експортом/імпортом ядерних матеріалів, обладнання та технологій (листування з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, установами, підприємствами, організаціями з питань експортного контролю товарів), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань діяльності у рамках Комітету Цангера (КЦ) щодо контролю за міжнародними передачами матеріалів та технологій, чутливих до розповсюдження ядерної зброї (листи, інформації тощо), яким надано гриф обмеження, доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо діяльності у рамках міжнародного режиму експортного контролю Вассенаарської домовленості (ВД) (листи, інформації тощо), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості щодо діяльності у рамках Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ) із загальних, політичних та технічних питань, (листування з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань діяльності робочих органів РКРТ, повідомлення про відмови, скасування, продовження строку дії у здійснені міжнародних передач ракетної техніки тощо), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань контролю за міжнародними передачами стрілецької зброї, легкого озброєння (СЗЛО) та звичайних видів озброєння (у зв’язку з членством в Організації Об’єднаних Націй (ООН) , Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), інших держав та міжнародних організацій) (листи, інформації тощо), яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Відомості з питань технічного захисту інформації на категорованих об’єктах та в інформаційних системах Держекспортконтролю, яким надано гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

Держекспортконтроль Україна
3.10. Відомості про плавильне устаткування по видах (відбивних, шахтних електроплавильних і електротермічних печей, конвертерів, рафінувальних печей), а також електролізерів, серій і корпусів електролізу на діючих, у тому числі, що будуються і проектуються на підприємствах кольорової металургіїВідомості про виготовлення енергетичного обладнання для атомних електростанцій (насосів 1-го контуру)

Відомості про запаси державного резерву, що знаходяться на зберіганні підприємств

Відомості про конфіденційні переговори з замовниками щодо укладання контрактів підприємствами, організаціями підпорядкованими Мінпромполітики України (за згодою сторін)

Міністерство промислової політики України Україна
3.11. Відомості про заходи з мобілізаційної підготовки районних державних адміністрацій, або мобілізаційного плану районних державних адміністраційВідомості про організацію оповіщення, зв’язку, керівництва мобілізацією, порядок, терміни виконання заходів при введенні ступенів готовності переведення 3 мирного на воєнний час районних державних адміністрацій, підприємств

Відомості про кількість військовозобов’язаних, які заброньовані за підприємствами, установами (при наявності до 500 заброньованих)

Відомості про мобілізаційне розгортання підприємств, галузі, району, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про потребу та кількості сировини, матеріалів, енергоресурсів (електроенергії, пари, палива та інші.), що використовуються у виробництві і норми витрат на одиницю військової продукції від цеху і вище, якщо вони не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Схеми водопостачання і плани гідротехнічних та водогосподарських споруд, у тому числі траси водопроводів, розміщення головних споруд водопостачання та водовідведення, якщо вони не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Документи нормованого забезпечення населення для районних державних адміністрацій

Відомості про номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан медичного майна мобілізаційного резерву

Севастопольська міська ДА Місто
3.12. Окремі відомості про резонансні події, що відбуваються у галузях промисловості, транспорту, зв’язку та енергетики (визначається органом, що подає інформацію)Відомості щодо релігійної ситуації на території області

Окремі матеріали щодо питань національностей та міграції

Дані статистичних та  інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи

Персоналізована  інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність,  інвалідність, смертність та фізичний розвиток)

Окремі відомої і з особової справи працівників апарату облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

Списки відповідальних працівників апарату облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій і членів їх сімей, які подаються в УМВС України в області для внесення та вилучення із загальної картотеки адресно-довідкового бюро талонів реєстрації місця проживання і розміщенні їх в окрему картотеку

Відомості про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Окремі відомості про прийом делегацій, груп, окремих іноземців та проведення роботи з ними (визначається органом, що подає інформацію)

Окремі відомості про візити делегацій представників державної влади та місцевого самоврядування області за кордон

Окремі відомості щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, про використання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги

Рівненська ОДА Область
3.13. Інструкції (положення) про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом при міжнародних зустрічах.Окремі відомості про організацію підготовки, проведення та результати зустрічей та співробітництва з представниками інших держав.

Листування та зміст нормативних документів НКРЕ щодо питань порядку охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними.

Відомості про конфіденційну інформацію відповідно міжнародних договорів (контрактів) та угод.

Інформація про умови договорів на поставку електричної енергії в зарубіжні країни українськими експортерами.

Інформація про ціну продажу електроенергії, а також відомості стосовно країн, термінів поставки та фірм з якими укладаються зовнішньоекономічні контракти.

Міністерство електроенергетики Україна
3.14 Інформація щодо діяльності Державної прикордонної служби України у сфері міжнародного співробітництва, розголошення якої зумовить настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах державної безпеки і безпеки державного кордону Державна прикордонна служба Україна
4. Сфера державної безпеки, охорони правопорядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю
4.1. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницюВідомості щодо надання допуску та доступу осіб до державної таємниці

Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства

Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації

Відомості щодо знищення, приймання-передачі або перевірки наявності секретних документів, якщо не розкривається їхній зміст

Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці

Відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

Відомості (щодо конкретного випадку) за окремими показниками про маршрути, час переміщення, охорону матеріальних носіїв секретної інформації, що пересилаються підрозділами Державної фельд’єгерської служби (спеціального поштового зв’язку)

Відомості про організаційні і технічні заходи щодо охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності

Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави на об’єкті інформаційної діяльності

Відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави

Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи

Дані про мережеві адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів

Зведені дані про технічні засоби, які використовуються для проведення робіт з виявлення закладних пристроїв, призначених для зняття інформації з обмеженим доступом акустичними та іншими каналами

Відомості про засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, документи, що регламентують роботу зазначених засобів на об’єкті інформаційної діяльності

Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави

Відомості про організацію, стан, плани розвитку системи криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави на об’єкті інформаційної діяльності

Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів), народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху

Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони органів державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона

Одеська ОДА Область
4.2. Інформація щодо:розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угруповань;

кадрової роботи правоохоронних органів, їх штатної чисельності, надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом.

Листування із органами Служби безпеки України щодо їх завдань і функцій.

Дніпропетровська ОДА Область
4.3. Інформація щодо:розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угруповань;

кадрової роботи правоохоронних органів, їх штатної чисельності, надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом.

Листування із органами Служби безпеки України щодо їх завдань і функцій.

Київська ОДА Область
4.4. Відомості про дійсні найменування та пункти дислокації військових та спеціальних формувань правоохоронних органів.Відомості за окремими показниками про організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу, завдання, результати діяльності, фінансове і матеріально-технічне забезпечення, наявність та кількість спеціальних засобів конкретного правоохоронного органу (установи кримінально-виконавчої системи).

Відомості про планування та здійснення окремих заходів боротьби з тероризмом, на які не розповсюджується дія ЗВДТ.

Відомості за окремими показниками про забезпечення урядовим або спеціальним зв’язком посадових осіб.

Відомості за окремими показниками про організацію та забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, на які не розповсюджується дія ЗВДТ.

Відомості за окремими показниками про заходи з охорони державної таємниці, на які не розповсюджується дія ЗВДТ.

Відомості (акти, переліки, протоколи, описи, картки, журнали обліку тощо) про облік, зберігання, приймання, відправлення перевірку наявності, перегляд грифів, прийом, передачу, знищення матеріальних носіїв секретної інформації (конфіденційної інформації, що є власністю держави), які не розкривають змісту цієї інформації.

Відомості про надання конкретним посадовим особам допуску та доступу до державної таємниці.

Полтавська ОДА Область
4.5. Інформація щодо:Розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угруповань.

Кадрової роботи правоохоронних органів, їх штатної чисельності, надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом.

Листування з органами Служби безпеки України щодо їх завдань та функцій.

Тернопільська ОДА Область
4.6. Інформація щодо:надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом;

листування із органами служби безпеки України щодо їх завдань і функцій.

Херсонська ОДА Область
4.7. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан організації охорони державної таємниці на конкретному об’єкті інформаційної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницюНоменклатура та зміни до номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та акти щодо її перегляду

Мотивований запит щодо розгляду питання про надання громадянинові допуску до державної таємниці

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці

Розпорядження (накази) про надання (скасування) допуску громадянам до державної таємниці, якщо одночасно надається допуск до конкретної секретної інформації

Акти перевірок ведення секретного діловодства, якщо вони не містять секретної інформації

Акти знищення секретних документів

Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації

Акти щодо перегляду грифів секретності документів

Номенклатура секретних справ

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації

Розпорядження (накази) та акти щодо технічного захисту інформації, якщо вони не містять секретної інформації

Акти категоріювання та обстеження конкретного об’єкта інформаційної діяльності

Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності

Акти перевірок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави

Акти знищення документів з грифом “Для службового користування”

Закарпатська ОДА
4.8. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницюЗведені відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства та „Для службового користування”, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості щодо режимних приміщень (зон. територій ), в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про порядок  проведення службових розслідувань за фактами  розголошення секретної інформації, втрата її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці крім відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про порядок приймання-передачі, знищення матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу, реорганізації чи ліквідації РСО крім відомостей, що становлять державну таємницю

Номенклатура посад працівників підприємств, установ, організацій, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці

Облікові картки громадян про надання їм допуску до державної таємниці

Відомості з питань технічного захисту інформації (акти обстеження виділених приміщень, акти категоріювання виділених приміщень, атестаційні паспорти, паспорти об’єктів, паспорти-формуляри), на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості, що розкривають зміст організаційних і технічних заходів з питань технічного захисту інформації, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності

Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави на об’єкті інформаційної діяльності

Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави; про мережеві адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів

Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку 3 виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці

Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва, укладання угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються

конфіденційними

Відомості, що розкривають стратегію в зовнішніх питаннях та на переговорах з міжнародними організаціями. іноземними та іншими партнерами

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації

Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва

Відомості, що містять особисту інформацію та забезпечують конституційні права і свободи людини та громадянина

Особові справи державних службовців

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними

Документи, які розкривають комерційні таємниці суб’єктів підприємницької діяльності, отримані в ході аналізу або вивчення їх фінансово-господарської діяльності

Інформація, отримана в результаті інвентаризації комп’ютерних програм

Програмний додаток  REESTR для представлення, редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру

потенційно небезпечних об’єктів

Облікові записи користувачів локальних обчислювальних мереж

Відомості (персоналізована інформація) щодо стану здоров’я громадян, дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи

Відомості списання та знищення бактерійних та медичних препаратів, які зберігаються на складах тривалого зберігання, та в яких закінчився термін зберігання

Черкаська ОДА Область
4.9. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).

Журнал                реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці (форма 7).

Номенклатура   секретних справ режимно-секретного органу.

Реєстраційно-облікові     документи таємного діловодства (форми 11,27,28,31,33,39,43,6І).

План заходів щодо охорони державної таємниці.

Положення про режимно-секретний орган (далі РСО), функціональні обов’язки працівників РСО облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад.

Відомості щодо знищення конкретних матеріальних секретної інформації (акти на знищення).

Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають надавати матеріальним носіям секретної інформації грифи секретності ті “Для службового користування”.

Відомості про виділені факти порушень Законів України “Пре державну таємницю”, “Про інформацію”, Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про вжиті заходи реагування.

Відомості службового розслідування за фактом витоку службової та секретної інформації.

Інструкція про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців.

Відомості             щодо організації охорони конкретних об’єктії режимно-секретної діяльності (приміщень, зон, територій).

Акти за результатами обстеження зазначених об’єктів.

Відомості щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Донецька ОДА Область
4.10. Зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях.Відомості за окремими показниками про державну систему урядового та спеціального зв’язку, що не становлять державну таємницю.

Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

Відомості про радіодані внутрішньообласного та державного рівня системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.

Відомості за окремими показниками про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок без розкриття організації системи протидії.

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для конфіденційної інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості,  що не становлять державну таємницю про методики контролю ефективності технічного захисту конфіденційної інформації, якщо розкриваються вимоги щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації.

Відомості,  що не становлять державну таємницю про вимоги із забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації за окремими складовими показниками.

Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту конфіденційної інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, де циркулює конфіденційна інформація.

Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) конфіденційної інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом

Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) конфіденційної інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту конфіденційної інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

Відомості,  що не становлять державну таємницю про характеристики засобів забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації, якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації.

Програмне забезпечення функціональних комплексних завдань, в яких використовується конфіденційна інформація.

Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

3ведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.

Харківська ОДА Область
4.11. Інформація з грифом „Для службового користування”, надана у володіння, користування чи розпорядження облдержадміністрації або окремим її працівникам іншими державними органами.Розпорядження голови обласної державної адміністрації, рішення дорадчих органів облдержадміністрації з питань, які віднесені цим переліком до конфіденційних.

Звіти та листи облдержадміністрації про виконання доручень Президента України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, з питань які віднесені цим переліком до конфіденційних.

Відомості про надзвичайні ситуації в соціально-економічному та політичному житті області, що надсилаються до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, з питань які віднесені цим переліком до конфіденційних.

Листи та запити облдержадміністрації до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, обласних організацій, підприємств, установ і листи з їх інформаціями й запитами до облдержадміністрації з питань, віднесених цим переліком до конфіденційних.

Відомості, що становлять внутрішньовідомчу службову інформацію (доповідні записки, листування між підрозділами тощо), якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень з питань, які зазначені в цьому переліку.

Особові справи державних службовців і книги обліку руху особових справ.

Систематизовані відомості та інша інформація про місцеві засоби масової інформації та суб’єкти видавничої справи.

Довідково-аналітичні матеріали щодо питань захисту національного інформаційного простору на території області.

Відомості про результати спільних заходів з органами УМВС Україні в Луганській області, Прокуратури Луганської області та СБ України в Луганській області, пов’язаних з окремими питаннями, що стосуються інформаційної та видавничої сфер області.

Відомості про показники фінансово-економічної та господарської діяльності інформаційної й видавничої сфер у розрізі окремих підприємств.

Річні статистичні звіти за формами 2, 3 з пояснювальною запискою та річні інформаційні звіти відділу у справах релігій облдержадміністрації, доповідні записки, матеріали про особливості діяльності та культову практику новітніх релігійних течій, формувань, листування з правоохоронними органами із цього питання.

Особові справи осіб, яким надано статус біженців в Україні.

Інформація, яка віднесена цим переліком до конфіденційної та використовується при здійсненні міжнародних зносин, з урахуванням вимог Інструкції про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними.

Відомості, що розкривають стратегію та позиції місцевих органів влади, установи, підприємства на переговорах з іноземними, іншими партнерами, а також зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

Відомості про наміри здійснення експорту чи імпорту товарів підприємствами, що розкривають ступінь заінтересованості української сторони.

Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців.

Облікові форми документів з грифом „Для службового користування” та акти про знищення таких документів

Луганська ОДА Область
4.12. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю.Зведені відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

Відомості щодо обладнання, категоріювання, обстеження приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії інформації з обмеженим доступом, заходи щодо їх охорони.

Акти річних перевірок наявності секретних документів.

Номенклатура посад працівників обласної, районних державних адміністрацій, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

Журнали обліку вхідних, підготовлених секретних документів, письмових зброшурованих матеріалів, секретних видань.

Зведені відомості про фактичну обізнаність осіб з державною таємницею з використанням повної назви чи короткого змісту документів, справ, видань, якщо ці відомості не містять інформації, що становить державну таємницю.

Методичні рекомендації щодо реалізації окремих розділів Порядку 1561, що мають гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Севастопольська ОДА Область
4.13. Накази Державного агентства України з інвестицій та інновацій, які відповідають критеріям віднесення інформації до конфіденційної.Звіти та листи Державного агентства України з інвестицій та інновацій про виконання Законів України, актів Президента України, актів Верховної Ради України, актів і доручень Кабінету Міністрів України з грифом “Для службового використання”.

Листи з інформацією на запити міністерств та інших органів державної влади і запити Державного агентства України з інвестицій та інновацій до міністерств та інших органів державної влади з питань, які відповідають критеріям віднесення інформації до конфіденційної.

Інформація Головного контрольно-ревізійного управління України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України та інших контролюючих і правоохоронних органів, що надійшла до Державного агентства України з інвестицій та інновацій з грифом “Для службового користування” та інформаційні листи, створені структурними підрозділами Державного агентства України з інвестицій та інновацій, що надаються у відповідь на звернення зазначених органів у разі, якщо інформація відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної.

Інші документи, які містять конфіденційну інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Протоколи та рішення засідань колегії Державного агентства України з інвестицій та інновацій, якщо в них міститься інформація, що відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної.

Інформація, яка відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної і використовується у роботі з іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями.

Інформація, яка відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної, щодо програм і проектів із створення, модернізації та освоєння у виробництві інноваційної продукції, технологій, на які не оформлено охоронних документів щодо захисту прав на інтелектуальну власність.

Висновки і загальні підсумкові матеріали науково-дослідних робіт, створених за кошти державного бюджету, що розкривають наукові досягнення, на які не оформлені охоронні документи щодо захисту прав на інтелектуальну власність.

Державне агентство України з інвестицій та інновацій Україна
4.14. Відомості, що характеризують норми і глибини захисту суден від неконтактної мінно-торпедної зброї. Дислокація, техніко-експлуатаційні дані станцій та стендів для розмагнічування суден. Відомості про будівництво, наявність розмагнічувальних пристроїв на конкретних суднах.Документи про охорону суден згідно Кодексу ОСПС.

Облікові документальні матеріали по допуску громадян до державної таємниці.

Накази керівника установи про допуск до державної таємниці.

Матеріали експертних висновків державних експертів з питань таємниць.

Листування з питань технічного захисту інформації, яке не підпадає під дію Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю.

Відомості, що можуть міститься в директивах, планах, вказівках та пропозиціях посадовим особам або делегаціям, що представляють установу на міжнародних форумах, переговорах, консультаціях та нарадах з питань співробітництва, зовнішніх відносин, які не підпадають під дію Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю.

Листування з питань охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних осіб і проведення роботи з ними.

Контракти та результати аудиту.

Узагальнені матеріали стосовно діяльності установи, які надаються до Міністерства транспорту України, правоохоронних органів, контрольно-ревізійної служби та інших центральних органів виконавчої влади.

Відомості, що розкривають систему охорони, перепусткового режиму, технічного оснащення щодо охорони конкретного охороняємого об’єкта.

Листування з питань стосовно забезпечення недоторканості державного кордону України (о. Коса Тузла, о. Зміїний).

Документи, що визначають паролі в Internet.

План стратегічного розвитку поромної переправи.

Структура і зміст інформаційної бази підприємства, установи (довідкова, бухгалтерська, оперативна інформація).

Структура і технічні параметри локальної обчислювальної мережі підприємства, установи.

Пейджінг-коди транкінгової мережі зв’язку.

Зміст службової бази даних (облікові записи використовувачів зі всіма атрибутами, опис ресурсів мережі).

Технічні заходи щодо захисту комерційної таємниці.

Зовнішньоекономічна діяльність (контракти, доповнення до них, протоколи намірів).

Відомості по особовому складу ООХР, їх озброєння і інженерно-технічне забезпечення.

Організаційна документація з питань забезпечення безпеки плавання суден при виникненні загрози судноплавству та в особливий період.

Нормативна та експлуатаційна документація щодо технічних рішень, прийнятих у спеціальних проектах та проектах захисту суден від зброї масового ураження.

Нормативна документація з організації та виконання військових перевезень засобами водного транспорту.

Відомості про підготовку засобів водного транспорту до евакуаційних перевезень засобами водного транспорту.

Документація про військово-морську підготовку водного транспорту.

Нормативна документація про облік подій під час надзвичайних ситуацій.

Документація, яка розробляється згідно вимог Кодексу ISPS і стосується оцінок охорони суден і портових зборів (в т. ч. плани охорони суден та портів, синопсис судна, обладнання суден засобами охорони і аварійної сигналізації (SSAS) та обладнання берегових систем і мереж приймання/передавання аварійних сигналів судна і відповідної інформації по реагуванню на аварійні сигнали (SSAS).

Відомості, що розкривають стратегію і позиції підприємств Департаменту на переговорах з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців.

Інформація, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій в транспортному комплексі держави та заходи, яких заплановано вжити з метою їх усунення та локалізації.

Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів органів виконавчої влади, вітчизняних підприємств, направлених на розширення присутності на світовому ринку, залучення інвесторів та капіталу в Україну.

Відомості з питань технічного захисту інформації, у тому числі електронних баз даних, які не віднесені до державної таємниці.

Відомості, що розкривають порядок охорони приміщень, у яких зберігаються документи, що містять державну таємницю.

Відомості, що розкривають наукові досягнення, які визначають нові напрямки розвитку науки і техніки, що можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технічних процесів.

Акти на знищення секретних документів, якщо вони не розкривають їх зміст.

Акти на знищення документів з грифом “ДСК”.

Доповідні записки, довідки, інформаційні листи, методичні рекомендації з питань збереження конфіденційної інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

Спецповідомлення про катастрофи, аварії та інші надзвичайні події, що спричинили загибель людей чи завдали значних матеріальних збитків.

Облікова картка на особу про надання допуску до державної таємниці (після заповнення).

Паспортно-технічні дані гідротехнічних споруд та технічного флоту.

Генеральний план гідротехнічних споруд з нанесеними на ньому відмітками спорудами, дорогами, лініями електропередач, комунікаціями.

Положення та інші документи, пов’язані з завданнями про загін відомчої охорони судноплавних гідротехнічних споруд.

Інформація щодо кризових ситуацій, спричинених терористичними актами, екстремістськими проявами, або про їх можливості.

Перспективні плани оновлення та модернізації технічного флоту.

Зйомки пошуково-руслових партій, альбоми перекатів.

Інформація, що утворюється у процесі основної діяльності Державного реєстру документів моряків України.

Результати перевірки легітимності документів моряків, що були видані на території України.

Інформація, що стосується особи моряка та знаходиться у особовій картці моряка у електронному вигляді в єдиному Державному реєстрі документів моряків, що були видані на території України.

Логічні структури електронних баз даних, коди і паролі доступу до таблиць даних.

Інформація, вільний доступ до якої може сприяти несанкціонованому доступу до єдиного Державного реєстру документів моряків України з метою зміни.

Відомості щодо забезпечення захисту майнових прав держави за кордоном.

Державний департамент морського та річкового транспорту Україна
4.15. Організаційно-розпорядчі документи (накази, вказівки, розпорядження) керівництва Генеральної прокуратури України прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України, які містять інформацію з обмеженим доступом.Доповідні записки, довідки, інформаційні листи, методичні рекомендації з питань здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Узагальнення, аналізи, огляди, документи прокурорського реагування, які містять відомості обмеженого поширення.

Спецповідомлення, які містять оперативну інформацію.

Документи, які за своїм змістом містять банківську чи комерційну таємницю та інформацію з питань відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Облікова картка на особу про надання допуску до державної таємниці (після заповнення).

Листування з органами Служби безпеки України щодо оформлення допуску працівників прокуратури до державної таємниці.

Накази про надання працівникам прокуратури допусків до державної таємниці.

Номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

Науково-практичні та інформаційні видання, підготовлені за матеріалами прокурорсько-слідчої практики.

Інші документи, для створення яких використовується конфіденційна інформація.

Генеральна прокуратура Україна
4.16. Матеріали і документи з грифом обмеженого доступу “Для службового користування”, надані у володіння, користування чи розпорядження Головдержслужбі України або окремим її підрозділам чи працівникам державними органами, організаціями, підприємствами та установами України.Схеми оповіщення особового складу Головдержслужби у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Матеріали та документи по категоріюванню приміщень Головдержслужби, де може циркулювати інформація з обмеженим доступом.

Відомості, що розкривають порядок охорони приміщень, у яких зберігаються документи, що містять державну таємницю.

Матеріали з технічного захисту інформації (крім загального характеру та таких, які мають гриф обмеженого доступу “Таємно”).

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації “Для службового користування” стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації “Для службового користування” стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації “Для службового користування”.

Документи, що містять відомості про оформлення, надання, скасування допуску до державної таємниці співробітників Головдержслужби.

Документи, що містять відомості про надання грошової компенсації працівникам, які постійно працюють з документами, віднесеними до державної таємниці.

Акти передачі секретних документів та документів для службового користування на період відпустки (зміни) керівника РСО.

Номенклатура справ “Для службового користування”.

Акти перевірки наявності секретних документів.

Акти на знищення секретних документів та документів з грифом обмеженого доступу “Для службового користування”, якщо вони не розкривають їх змісту.

Журнали обліку секретного діловодства.

Відомості про перегляд секретних документів, якщо вони не містять в собі секретної інформації.

Номенклатура посад Головдержслужби, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

Листи, довідки, висновки та інші матеріали, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.

Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Головдержслужбі України, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

Опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання проходу і проїзду, зберігання бланків перепусток.

Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту закритих документів).

Форма для призначення (перерозподілу повноважень) кураторів бази даних системи “Картка” єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри” відповідно до наказу Головдержслужби від 22.07.2004 N 112.

Відомості про особу, що зберігаються в базі даних системи “Картка” (цілісність та доступність).

Тендерні пропозиції учасників торгів.

Відомості, що розкривають стратегію і позиції Головдержслужби на переговорах з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

Відомості про погодження позицій представників Головдержслужби з іноземними або іншими партнерами при укладанні договорів, угод і контрактів з третьою стороною.

Матеріали офіційних прийомів і переговорів з іноземними партнерами в структурних підрозділах Головдержслужби, які здійснюються на підставі окремих рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідних програм, проектів, планів міжнародних зв’язків, міжнародних договорів за погодженням з Начальником Головдержслужби.

Інформація, отримана від іноземних партнерів на умовах заборони її надання третій стороні.

Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців.

Матеріали і документи щодо проведення службових розслідувань, які містять відомості про осіб, стосовно яких проводилися службові розслідування.

Довідки за результатами цільових перевірок, які містять відомості про осіб, стосовно яких проводилися перевірки.

Матеріали і документи щодо обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, за погодженням з Начальником Головдержслужби.

Сукупність відомостей, зведених в особові справи працівників Головдержслужби та її територіальних органів.

Відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності у разі, якщо судимість знято або погашено у встановленому законодавством порядку.

Відомості про особу, що не підлягають розголошенню без її згоди.

Документи, які містять конфіденційну інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Головне управління державної служби Україна
4.17. Технічні завдання на використання науково-дослідних робіт (ТЗ НДДКР), технічні завдання на продукцію (виріб), результати НДДКР (звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація) до опублікування їх у відкритому друці у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаки ноу-хау.Інвестиційні програми Мінпаливенерго до їх широкого розповсюдження у засобах масової інформації.

Умови зовнішньоекономічних контрактів.

Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління Об’єднаної енергосистеми України.

Технічні відомості, які стосуються ядерного палива і щодо яких Мінпаливенерго має зобов’язання конфіденційності перед його виробником або постачальником.

Відомості про питому міцність фізичних бар’єрів, на шляхах проникнення до життєво важливих місць об’єктів, уразливих у терористичному відношенні.

Опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання проходу і проїзду, зберігання бланків перепусток.

Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти, уразливі у терористичному відношенні.

Відомості про місця установлення та принцип дії приладів і пристроїв, що використовуються у системах фізичного захисту або охорони – на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінпаливенерго.

Відомості про рівень чутливості детекторів металу та вибухівки, що застосовані в системі фізичного захисту та охорони в місцях проходу людей та проїзду транспорту на об’єктах, уразливих у терористичному відношенні.

Відомості про дату перевезення (в тому числі – міжнародного) і кількість ядерного матеріалу другої чи третьої категорії, що планується до перевезення.

Відомості про порядок доступу до виконання робіт щодо поточного утримання, регулювання, ремонту транспортних засобів, в яких знаходяться ядерні матеріали під час їх перевезення.

Порядок взаємодії персоналу об’єкта та караулу охорони під час здійснення доступу персоналу до виконання робіт у місцях, що охороняються.

Облікові картки про надання допуску до державної таємниці.

Номенклатура посад працівників, робота яких передбачає оформлення допуску до державної таємниці.

Накази та розпорядження про надання (скасування) допуску до державної таємниці.

Номенклатура секретних справ.

Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів та документів ДСК.

Інформація, яка не включена до зводу відомостей, що становлять державну таємницю, щодо стану охорони державної таємниці на окремому підприємстві, установі або організації.

Відомості про заходи щодо цивільної оборони та евакуації.

Акти про знищення, передачу або щодо перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації.

Інформація, яка не суперечить зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про заходи щодо мобілізаційної підготовки і мобілізаційних планів, планів технічного прикриття об’єктів.

Відомості про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву підприємства, установи або організації.

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) щодо інформації “Для службового користування”, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості про вимоги щодо забезпечення технічного захисту відомостей ДСК.

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації “Для службового користування” стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації “Для службового користування” щодо об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації “Для службового користування”.

Примітка: У разі потреби на державних підприємствах, в установах і організаціях з урахуванням особливості їхньої діяльності розробляються та за погодженням Мінпаливенерго, до сфери управління якого вони належать, вводяться в дію переліки конкретних видів документів, зміст яких не може доповнювати або суперечити переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні Міністерства палива та енергетики України і якій надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування”.

Міністерство палива та енергетики Україна
4.18. Відомості про перелік посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.Відомості, що містяться у документах, щодо надання або скасування працівникам допуску до державної таємниці.

Відомості, що розкривають зміст номенклатури секретних справ.

Відомості про результати контролю з окремих питань стану режимно-секретної діяльності підприємств, установ і організацій, за винятком інформації, що становить державну таємницю.

Відомості, що розкривають перелік режимних приміщень та їх місце розташування.

Відомості про реальну (фактичну) обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.

Відомості, що містяться в актах на знищення секретних документів і справ.

Відомості про організацію або фактичний стан охорони державної таємниці на підприємстві, в установі та організації.

Відомості про технічний захист інформації з обмеженим доступом, щодо:

обстеження, категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем і копіювально-розмножувальної техніки;

експлуатації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

проведення вимірювань комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

експертних висновків комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу 1, 2.

Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення конкретного об’єкта, який охороняється.

Відомості про схеми організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку Мінтрансзв’язку.

Відомості щодо забезпечення абонентів Мінтрансзв’язку урядовим зв’язком.

Відомості щодо застосування окремих статей Порядку від 02.10.2003 N 1561-12.

Відомості про організацію та напрями перевірки дотримання вимог законодавства про державну таємницю.

Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

Узагальнені відомості про проведення контролю забезпечення безпеки пасажирів, вантажу, поштових відправлень, бортових припасів в авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації.

Узагальнені відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань незаконного втручання в дії екіпажів і наземних служб в авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації.

Відомості, які містять у сукупності загальні вимоги щодо організації, виконання та забезпечення рейсів літер “А” в авіакомпаніях, аеропортах цивільної авіації та сумісного базування.

Міністерство транспорту та зв’язку Україна
4.18. Державні баланси запасів корисних копалин України (вугілля, германій, метан, бітум).Плани гірничих виробок по вугільних пластах всіх шахт вугледобувних підприємств.

Плани роботи контрольно-ревізійного управління.

Акти проведення контрольних заходів та вся супроводжуюча документація (доповідна записка, додатки, довідки, пояснювальні записки керівників підприємств і структурних підрозділів матеріально відповідальних осіб фахівців тощо) контрольно-ревізійного управління.

Щоквартальний звіт перед Головним КРУ по Формі 11-ревізія.

Тендерні пропозиції учасників торгів.

Комерційні умови договорів та зовнішньоекономічних контрактів.

Інформація, отримана від іноземних партнерів на умовах заборони її надання третій стороні.

Обмінні плани гірничих виробок масштабу 1:5000, 1:10000 з нанесенням об’єктів поверхні.

Плани поверхні проммайданчика масштабу 1:500, 1:1000 (об’єкти поверхні і координатна кілометрова мережа без оцифровки).

Плани руддвору масштабу 1:500 (стволи і координатна мережа без оцифровки).

Спеціальні карти і плани поверхні, що сполучені з підземними гірничими виробками, якщо на них не нанесена прямокутна мережа в системі координат 1942 року, не вказані географічні і прямокутні координати кутів рамок трапеції, на вказаних документах дозволяється відтворювати рельєф горизонталями, якщо загальна площа не перевищує 75 км (пункт 15к, СТГМ-90).

Документи, що надаються до Управління СБ України для оформлення допуску до державної таємниці.

Акти передачі секретних та ДСК документів на період відпустки (зміни) керівника РСО.

Номенклатура секретних справ.

Номенклатура справ “Для службового користування”.

Акти перевірки наявності секретних документів (квартальні та річні).

Журнали обліку секретного діловодства.

Відомості про стан охорони державної таємниці на окремому підприємстві (річний звіт).

Номенклатура посад працівників Міністерства, зайняття яких передбачає оформлення допуску до державної таємниці.

Накази Мінвуглепрому України про надання (скасування) допуску до державної таємниці співробітників Міністерства.

Накази Мінвуглепрому України про надання грошової компенсації працівникам, які постійно працюють з документами, що містять відомості, віднесені до державної таємниці.

Примітка. У разі потреби на державних підприємствах, в установах і організаціях з урахуванням особливості їхньої діяльності розробляються та за погодженням з Мінвуглепромом України вводяться в дію переліки конкретних видів документів, зміст яких не може доповнювати або суперечити переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні Міністерства і якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

Міністерство вугільної промисловості Україна
4.19. Книги реєстрації актів цивільного стану і метричні книги органів реєстрації актів цивільного стану.Методичні посібники та рекомендації для експертів з криміналістичних видів експертиз.

Звіт по формі N 6 “Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних”.

Листування, нормативно-розпорядчі та облікові документи з питань оформлення допуску працівників Міністерства юстиції до державної таємниці.

Номенклатура посад працівників Міністерства юстиції, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

Листи, довідки, висновки та інші матеріали, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.

Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Міністерстві юстиції України, інших органах системи юстиції, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

Висновки та накази Міністерства юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу “Для службового користування” або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

Документи, які містять конфіденційну інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародного договору про правові відносини і правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань цивільного та кримінального судочинства, що зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітету, національної безпеки та громадського порядку.

Міністерство юстиції України Україна
4.20. Офіційна документована інформація, створена Антимонопольним комітетом України та територіальними відділеннями Комітету під час розгляду заяв (справ) про концентрацію, узгоджені дії, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розголошення якої може завдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді справи, та інших осіб, або перешкодити  подальшому розгляду заяви (справи).Відомості щодо стратегії і позиції Комітету на переговорах з міжнародними організаціями, установами, іноземними партнерами, розголошення яких може завдати шкоди Комітету або іншим зацікавленим особам.

Відомості щодо договорів, угод, контрактів, протоколів, укладених за участю Комітету, розголошення змісту яких може завдати шкоди Комітету або третім особам.

Організаційно-розпорядчі документи та відомості з питань забезпечення охорони державної таємниці та мобілізаційної роботи в Комітеті, які не включені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Організаційно-розпорядчі документи та відомості з питань поводження з конфіденційною інформацією, що є власністю держави, які розкривають суть такої інформації.

Відомості щодо охорони приміщень Комітету, в тому числі із застосуванням технічних засобів охорони.

Відомості з питань технічного та програмного захисту в Комітеті інформації (електронних баз даних), яка не включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

Інші документи, для створення яких використовується конфіденційна інформація.

Антимонопольний комітет України Україна
4.21. стан охорони державної таємниці в Апараті Верховної Ради України;номенклатуру посад працівників Апарату Верховної Ради України, заміщення яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

оформлення працівникам Апарату Верховної Ради України допуску до державної таємниці та результати їх перевірки органами Служби безпеки України;

результати експертизи інформації щодо визначення ступеня її секретності;

результати перевірки стану забезпечення режиму секретності в Апараті Верховної Ради України;

результати проведення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності;

назву секретного документа разом з його реєстраційним номером;

зміст секретного документа (часткове викладення);

забезпечення державної охорони адмінбудинків Верховної Ради України, пропускного режиму, а також відомості щодо конкретних заходів з охорони адмінбудинків та пропускного режиму;

заходи з мобілізаційної підготовки Апарату Верховної Ради України;

порядок оповіщення керівництва Верховної Ради України та посадових осіб Апарату в особливий період та у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

план евакуації народних депутатів України, посадових осіб Апарату Верховної Ради України та членів їх сімей;

дані стосовно керівництва Верховної Ради України та посадових осіб Апарату, які занесені до бази даних автоматичної системи оповіщення Верховної Ради України;

розвиток та забезпечення функціонування автоматизованої системи оповіщення Верховної Ради України;

заходи щодо життєзабезпечення народних депутатів України, посадових осіб Апарату Верховної Ради України та членів їх сімей в позаміських евакопунктах в особливий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

узагальнені дані щодо штатної та спискової чисельності особового складу, осіб вищого офіцерського складу, військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

розвиток і модернізацію системи урядового зв’язку та функціонування вузлів комутації урядового зв’язку на відповідних об’єктах Верховної Ради України;

домашню адресу, номери телефонів тощо, які містяться в довіднику “Список народних депутатів України”;

розміри заробітної плати посадових осіб;

номери службових мобільних телефонів працівників Апарату Верховної Ради України;

планування та здійснення заходів з технічного захисту конфіденційної інформації;

результати обстеження приміщень та засобів обробки інформації щодо їх відповідності вимогам нормативних документів з питань технічного захисту конфіденційної інформації;

виконання допоміжних заходів у частині забезпечення вимог з технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності Верховної Ради України при проведенні реконструкції або ремонту приміщень, мереж та інженерного обладнання;

стан захисту конфіденційної інформації в автоматизованих системах та шляхи його вдосконалення;

Апарат ВРУ Україна
4.22. Номенклатура должностей работников предприятия, учреждения, организации, подлежащих оформленню на допуск к государственной тайне.Учетные картонки граждан о предосгавлении или отменыї допуска к государственной тайне.

Переписка по вопросам предоєтавления или отменьї допуска к государственной тайне.

Номенклатура секретных дел.

Актьі проверок наличия документов с ограниченным доступом, состояния режимно-секретной деятельности (за исключением секретной информации), уничтожения секретних документов (если они не раскривают их содержания), приема-передачи дел.

Перечень режимних (вьіделенннх) помещений, места их размещения.

Вывод (заключение) о реальной (фактической) осведомленности гражданина о сведениях, составляющих государственную тайну.

Учетньїе журнали по секретному делопроизводству.

Статистическая отчетность о состоянии охраны государственной тайны.

Переписка по вопросам технической защиты информации (кроме указанных в СССГТ).

Сведения. раскрывающие систему охраны пропускной (объектовый) режим, техническое оснащение конкретного охраняемого объекта

Документи по привлечению государственньїх служащих к ответственности за нарушение законов Украиньї «О государственной службе», «О государственной тайне».

Сведения о процессах, происходящих в религиозной сфере конфиденциального характера.

Документи, включенние в Перечни, утвержденние центральними ораганами исполнительной власти.

Рада міністрів АР Крим АР Крим
4.23. Дані митної статистики в розрізі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або з максимальним рівнем деталізації відповідно до товарної номенклатури, якщо ці дані надаються державним органам, установам та організаціям.Персональні ідентифікаційні Атрибути розмежувального доступу (ім’я, пароль або інші) до:

програмно-інформаційного комплексу „Єдина автоматизована інформаційна система”, якщо в ньому циркулює інформація, якій надається гриф „Для службового користування”;

локальної обчислювальної мережі, якщо в цій мережі циркулює інформація, якій надається гриф „Для службового користування”;

електронної пошти Держмитслужби України, якщо засобами електронної пошти пересилається інформація, якій надається гриф „Для службового користування”.

Інформація про захисні елементи голографічних етикеток.

Паспорти митниць.

Зразки відбитків особистого митного забезпечення (номерних печаток штампів „Під митним контролем”).

Журнали видачі й використання особистих митних забезпечень.

Інформація про конкретні наміри або факти втягування працівників митних органів у кримінальні структури, яка підлягає перевірці.

Інформація про виконання Плану заходів по захисту особового склад; Державної митної служби України.

Документи (накази, плани, листи) Держмитслужби України, регіональних митниць, митниць з питань проведення спільних з правоохоронними органами операцій, перевірок щодо виявлення контрабанди й фактів порушень митних правил, заходів, спрямованих на запобігання корупції з боку працівників митної служби (вибірково).

Орієнтування з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил, корупції та профілактики інших зловживань з боку посадових осіб митних органів (вибірково)”.

Журнали обліку використання, зберігання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

Аналітичні довідки й звіти про незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, зброї тощо (вибірково).

Табелі озброєння митних органів.

Заявки на отримання озброєння, спеціальних засобів, боєприпасів і військово-технічного майна.

Інвентаризаційні описи озброєння, спеціальних засобів, боєприпасів і військово-технічного майна, і

Відомості дефектації озброєння, спеціальних засобів, боєприпасів та військово-технічного майна.

Книги обліку озброєння та боєприпасів.

Накази про надання права постійного носіння табельної зброї посадовим особам митних органів.

Інформація про кількість одиниць табельної зброї та боєприпасів у митному органі.

Акти про списання зброї.

Книги обліку й закріплення озброєння та боєприпасів.

Книги видачі й прийняття озброєння та боєприпасів.

Книги номерного обліку озброєння та боєприпасів.

Картки обліку озброєння та боєприпасів.

Відомості закріплення озброєння та боєприпасів за особовим

Дані, отримані з центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України й агреговані за сукупністю за системними індексами: дані суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (коді платника податків – суб’єкта, назва суб’єкта), коди товарів відповідно де УКТЗЕД, деталізовані на максимальному рівні, кількісні показники, у час: понад місяць та в розрізі держави (вартість, кількість), з моменту реєстрації документа в загальному відділі та в разі надання цих даних державним органам установам і організаціям.

Дані, отримані з центральної бази даних Єдиної автоматизовано інформаційної системи Держмитслужби України й агреговані за сукупністю з; системними індексами: дані суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (код платника податків – суб’єкта, назва суб’єкта), кількісні показники, у часі лона, місяць та в розрізі держави (вартість, кількість), з моменту реєстрації документ в загальному відділі та в разі надання цих даних державним органам, установа( і організаціям.

Дані, отримані з центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України й агреговані за сукупністю за системними індексами: коди товарів відповідно до УКТЗЕД, деталізовані на максимальному рівні, кількісні показники, у часі понад місяць та в розрізі держави (вартість, кількість), з моменту реєстрації документа в загальному відділі та в разі надання цих даних державним органам, установам і організаціям.

Матеріальні носії інформації, на яких здійснюється збереження інформації центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України, розташованої в Департаменті інформаційних технологій та митної статистики.

Відомості та документи комплексних систем захисту інформації та з питань захисту інформації в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України.

Паспорт профілів ризику.

Відомості про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, терміни виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан щодо окремого митного органу.

Відомості про організацію територіальної оборони, системи охорони об’єктів митних органів в умовах особливого періоду щодо окремого митного органу.

Відомості за сукупністю всіх показників про організацію переведення митних органів на організаційно-штатну структуру особливого періоду щодо окремого митного органу”.

Державна митна служба Україна
4.24. відомості про укладені договори;маркетингові дослідження;

фактичні та планові показники господарської діяльності ДСО;

протоколи та рішення балансової комісії ДСО;

матеріали аудиторських перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності;

інформація про суб’єктів господарської діяльності, що створені за кошти ДСО та надають послуги з охорони (засновники, адреси підприємств, що охороняються);

інформація про потенційних замовників, що безпосередньо звертаються до ДСО стосовно отримання послуг охорони.

Інформація стосовно стану та системи охорони об’єктів:

узагальнена інформація про дислокацію об’єктів, постів та маршрутів, плани охорони об’єктів (за виключенням тих, що належать до розряду таємних);

бази даних на банківські установи, що охороняються ДСО;

бази даних на охороняємих нарядами СПМО “Титан” фізичних осіб та інформація щодо маршрутів та місць їх перебування і охорони;

інформація, що розкриває тактику використання засобів ОПС на конкретних об’єктах;

інформація про маршрути руху та суми грошових коштів, що перевозяться та інкасуються, їх належність;

інформація про час та періодичність здійснення інкасації, охорони та перевезення грошових коштів;

інформація про задіяну на посту (маршруті) чисельність, вид озброєння та екіпірування особового складу підрозділів Служби інкасації, СПМО “Титан”, ГЗ ПЦС та інших нарядів ДСО;

інформація про виїзди нарядів СПМО “Титан” за межі регіонів дислокацій підрозділів по виконанню договірних зобов’язань.

Інформація, що становить інтелектуальну власність ДСО:

протоколи інформаційного обміну в системах централізованого нагляду;

результати лабораторних, експлуатаційних випробувань ОПС, окремі ( узагальнення щодо недоліків в експлуатації, технічні завдання на розробку ОПС та технічні умови засобів ОПС;

спеціальне програмне забезпечення, принципові схеми обладнання.

Інформація стосовно технічної служби ДСО:

інформація про дислокацію об’єктів, що охороняються, та про знаходження майна в приміщеннях з особистим майном громадян, а також установ, підприємств, організацій, замовників охоронних послуг ДСО;

схема блокування об’єкта охоронною та охоронно-пожежною сигналізацією;

режими взяття (зняття) об’єктів під охорону;

коди (паролі) для взяття об’єктів на охорону та зняття об’єктів з охорони;

список відповідальних осіб замовника за здачу об’єкта під охорону;

протоколи обміну між складовими частинами систем передавання тривожних сповіщень;

лінії зв’язку, що задіяні для роботи систем передавання тривожних сповіщень;

комерційні пропозиції підприємств постачальників обладнання, або послуг, що подаються на розгляд;

науково-технічна продукція з паперовій та електронній формах, у т.ч.:

звіт про патентні та інші науково-технічні дослідження;

технічне завдання;

технічний проект;

робоча конструкторська документація, (креслення, експлуатаційна документація, технічні умови);

акти та протоколи попередніх і приймальних випробувань;

відкоригована конструкторська документація за результатами попередніх та приймальних випробувань;

патентний формуляр;

звіти про виконання науково-дослідних робіт.

Державна служба охорони Україна
4.25. Узагальнені відомості про організацію перепускного ре­жиму в авіапідприємствах, на об’єктах цивільної авіаціїУзагальнені відомості про проведення контролю забез­печення безпеки пасажирів, вантажу, поштових відправ­лень, бортових припасів

Відомості про сили і засоби аеропортів, авіапідприємств, які залучаються до регулювання кризових ситуацій в ко­нтрольованих зонах аеропортів та порядок дій персоналу в цих ситуаціях

Порядок перевірки стану авіаційної безпеки в аеропор­тах, аеродромах з використанням імітаторів зброї, вибу­хових речовин та інших небезпечних засобів

Матеріали (акти, доповідні записки і т. ін.) службових розслідувань, актів незаконного втручання

Номенклатура посад працівників організації (підприємс­тва), які підлягають допуску до державної таємниці

Накази щодо допуску працівників до державної таємниці

Облікові картки громадянина про надання допуску до державної

таємниці

Листування з питань надання або скасування допуску працівників до державної таємниці

Номенклатура секретних справ

Перелік режимних приміщень та їх розташування

Рішення державного експерта з питань таємниць про віднесення (або продовження терміну дії рішення) інфо­рмації до державної таємниці

Висновок державного експерта з питань таємниць про зміну ступеня секретності інформації

Облікові журнали секретного діловодства, акти на зни­щення секретних матеріалів

Статистична звітність про стан охорони державної таєм­ниці

Листування з питань технічного захисту інформації:

а)  акти обстеження, категоризація приміщень та об’єктів інформаційної діяльності;

б)  відомості про загальний стан технічного захисту ін­формації;

в)  технічна документація комплексної системи захисту інформації.

Відомість, що розкривають систему охорони, пропуск­ний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащен­ня конкретного об’єкта, який охороняється

Листування з питань застосування окремих статей По­рядку №1561-12 від 02.10.03

Листування з питань організації, ведення режимно-секретної роботи та спецзв’язку, які не становлять дер­жавної таємниці

Сектор цивільної оборони

Відомість про планування, організацію та виконання ос­новних заходів з цивільної оборони в особливий період на підприємствах, установах та організаціях

Зведені відомості про наявність і дислокацію об’єктів, що належать до категорії з цивільної оборони

Доповідь Державіаадміністрації про стан цивільної обо­рони за звітний рік

Календарні плани основних робіт на підприємствах під час переведення на режим роботи в умовах особливого періоду в разі введення вищих ступенів бойової готовно­сті

Спеціальний сектор

Відомості, які не включені до Зводу відомостей, що ста­новлять державну таємницю (наказ СБУ №440 від 12.08.05 та наказ СБУ №680 від 12.10.06, далі – ЗВДТ) про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших планових документів щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виконання робіт, надання послуг для задоволення по­треб Збройних Сил, інших військових формувань в осо­бливий період;

створення спеціальних формувань;

забезпечення виконання затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енер­гетичними ресурсами в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, під­йомно-транспортної техніки, повітряних суден, які під­лягають передачі до складу Збройних Сил України;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кад­рами потреб підприємств, установ і організацій на особ­ливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий пе­ріод;

забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побуто­вими, ремонтними та іншими послугами в особливий пе­ріод;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання, факти­чної наявності, якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву окремих підприємств, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

створення страхового фонду документації для забезпе­чення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

запасних аеродромів.

Методичні матеріали щодо порядку підготовки та вне­сення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей

Методичні матеріали щодо розрахунку вартості утри­мання на підприємствах у мирний час спеціальних фор­мувань, які призначенні для передачі до складу Зброй­них Сил України, інших військових формувань

виконання робіт, надання послуг для задоволення по­треб Збройних Сил, інших військових формувань в осо­бливий період;

створення спеціальних формувань;

забезпечення виконання затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енер­гетичними ресурсами в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, під­йомно-транспортної техніки, повітряних суден, які під­лягають передачі до складу Збройних Сил України;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кад­рами потреб підприємств, установ і організацій на особ­ливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий пе­ріод;

забезпечення медичними, транспортними, поштовими, телекомунікаційними, житлово-комунальними, побуто­вими, ремонтними та іншими послугами в особливий пе­ріод;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання, факти­чної наявності, якісного стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву окремих підприємств, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

створення страхового фонду документації для забезпе­чення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

запасних аеродромів.

Методичні матеріали щодо порядку підготовки та вне­сення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей

Методичні матеріали щодо розрахунку вартості утри­мання на підприємствах у мирний час спеціальних фор­мувань, які призначенні для передачі до складу Зброй­них Сил України, інших військових формувань

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за

Державіаадміністрацією, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у вироб­ництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спе­ціальних комплектуючих виробів до них

Відомість про заходи, передбачені для забезпечення ста­лого функціонування підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєн­ня, боєприпасів, військової техніки, спеціальних компле­ктуючих виробів до них

Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобіліза­ційної підготовки підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплек­туючих виробів до них

Відомість щодо методичного та інформаційного забезпе­чення розробки мобілізаційних планів

Відомість про організацію та порядок роботи курсів під­вищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічно­му університеті

Відомість про виділення будівель, споруд, земельних ді­лянок, транспортних та інших матеріально-технічних за­собів Збройним Силам України, іншим військовим фор­муванням в особливий період

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мо­білізації

Відомості про довгострокові та річні програми мобіліза­ційної підготовки

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобі­лізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту ін­формації в автоматизованих системах із питань мобілі­заційної підготовки національної економіки

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засо­бів, продовольства, систему їх охорони та захисту

Структура мобілізаційного плану підприємства, устано­ви і організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплек­туючих виробів до них

Календарні плани основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи і організа­ції

Зведені відомості про мобілізаційне розгортання відом­чих формувань

Організаційно-штатна структура і штатний розпис орга­нів управління на воєнний час відомства, об’єднання, підприємства, установи і організації

Звіти, доповіді про мобілізаційну підготовку та мобіліза­ційну готовність підприємства, установи і організації

Відомість про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Державіаадміністрації, підприємства, установи і організації на режим роботи в умовах особливого періоду

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фі­нансові витрати на мобілізаційну підготовку підприємс­тва, установи, організації

Відомості, які містять у сукупності загальні вимоги щодо організації, виконання та забезпечення рейсів літер «А» в авіакомпаніях, аеропортах цивільної авіації та сумісно­го базування

Державіація Україна
4.26. Відомості, що містяться в облікових картках персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, якому надано допуск до державної таємниціВідомості про результати службових розслідувань за фактом втрати секретних носіїв інформації в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

Відомості, що містяться у заявках на видачу дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, органам і установам виконання покарань, слідчим ізоляторам та навчальним закладам Державної кримінально-виконавчої служби України, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

Відомості, що містяться у щорічних звітах органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторах та навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України про стан забезпечення охорони державної таємниці та пояснювальних записках до них, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

Відомості про результати перевірок наявності, порядку обліку і зберігання секретних документів, а також відбирання їх на знищення в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та навчальних закладах Державної крпмінально-виконавчої служби України

Відомості, що містяться в номенклатурах посад персоналу Державної кримінзльно-виконавчої служби України, які підлягають оформленню на допуск до відомостей, що становлять державну таємницю

Відомості, що містяться в номенклатурах справ з грифом “цілком таємно”, “таємно” в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України

Відомості, що містяться у Переліку документів, що утворюються в процесі роботи з секретними документами в режимно-секретних підрозділах, а також оперативно-розшукової та іншої спеціальної діяльності в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

Відомості про результати роботи щодо розкриття злочинів оперативними підрозділами слідчих ізоляторів

Відомості про результати перевірок звернень громадян, у яких міститься інформація про конкретні оперативно-розшукові заходи в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Відомості про організацію, заходи та результати антитерористичної діяльності в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої: служби України

Відомості про порядок організації та виконання указів Президента України про помилування засуджених

Відомості про порядок організації роботи підрозділів з виконання судових рішень органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторах

Відомості про порядок добору, вивчення, оформлення кандидатів на посади рядового і начальницького складу та проведення спеціальної перевірки осіб, які приймаються на службу (роботу) до органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторах та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України

Відомості, що містяться в особових справах персоналу та пенсіонерів Державної кримінально-виконавчої служби України

Відомості про організацію охорони і нагляду за особами, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах

Відомості про порядок організації роботи оперативних підрозділів в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

Відомості про порядок здійснення заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Відомості, що містяться з проектно-кошторисній документації на об’єкти спеціального призначення Державної кримінально-виконавчої служби України

Відомості, що містяться у відомчих будівельних нормах щодо установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

Державний департамент виконання покарань Україна
4.27. Накази та розпорядження Мінпромполітики України з питань, які відповідають критеріям віднесення інформації до конфіденційноїЗвіти та листи Мінпромполітики України про виконання законів України, актів Президента України, актів Верховної Ради України, актів і доручень Кабінету Міністрів України з грифом “Для службового користування”

Листи з інформацією на запити міністерств, відомств, посольств, листи та запити Мінпромполітики України до міністерств, відомств та посольств з питань, які відповідають критеріям віднесення інформації до конфіденційної

Зведений перелік підприємств та організацій, підпорядкованих Мінпромполітики України, з зазначенням місця їх дислокації

Інформація ГоловКРУ України, СБ України, МВС України, Генпрокуратури України та інших контролюючих і правоохоронних органів, що надійшла до Мінпромполітики України з грифом “Для службового користування” та інформаційні листи, створені структурними підрозділами Міністерства, що надаються у відповідь на звернення зазначених органів у разі, якщо інформація відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної

Протоколи та рішення засідань колегії Мінпромполітики України, якщо в них міститься інформація, що відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної

Протоколи переговорів, проведених з іноземними делегаціями по співробітництву, які містять інформацію, що відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної

Інформація про стан науково-технічного розвитку галузей промисловості, яка відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної

Інформація, яка, відповідає критеріям віднесення її до конфіденційної і використовується при роботі з іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями з урахуванням вимог Інструкції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.96 р. N 558

Міністерство промислової політики України Україна
4.28. Інформація про місцезнаходження баз, складів підприємств, організацій, підпорядкованих Мінпромполітики України, на яких зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовиниОблікові картки про надання допуску до державної таємниці Міністерство промислової політики Україна
4.29. Стосовно діяльності Міністерства у сфері охорони державної таємниці, що не підпадають під дію статті 8 Закону України “Про державну таємницю”, не відображені у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю в УкраїніСтосовно надання допуску до державної таємниці по центральному апарату в цілому і щодо кожного працівника

апарату окремо

Щодо стану роботи з іноземцями та забезпечення режиму таємності в Міністерстві з цього питання (довідки)

Стосовно застосування спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які, порушуючи вимоги Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснювали перерахування за межі держави значних сум валютних цінностей і на сьогодні перебувають у розшуку та відсутні за юридичними адресами, а також керівники (засновники) яких створили нові юридичні особи (у разі необхідності)

Стосовно проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України відповідно до пунктів 3, 6, 7, 9 – 12 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.99 N 2120 (окремі види)

Стосовно надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 838 державну таємницю

Стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів українських виробників (аналітичні матеріали)

Стосовно стану державного матеріального резерву, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (аналітичні довідки)

Стосовно результатів перевірок Держкомрезерву контролюючими органами (узагальнені матеріали)

Стосовно результатів проведення конкурсів з реалізації матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву (узагальнена інформація)

Щодо закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву (узагальнена інформація)

Стосовно окремих питань співробітництва Україна – ЄС (технічні завдання, вказівки до переговорів, звіти за результатами переговорів, інші позиційні документи)

Щодо економічної ситуації в країнах СНД, її можливого розвитку та наслідків для України (відомості з елементами аналізу)

Щодо перспектив нарощування обсягів експорту традиційних товарів українських товаровиробників (аналітичні матеріали)

Щодо засідань двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, які конкретизують позицію української сторони на переговорах (пропозиції та матеріали до цих засідань)

Запити до економічних служб посольств України в країнах СНД з питань, що мають конфіденційний характер

Матеріали за окремими дорученнями керівництва Міністерства, для яких визначається гриф “ДСК” керівництвом Міністерства чи структурних підрозділів:

з питань програмного забезпечення;

з питань телекомунікаційних систем та захисту інформації в

автоматизованих системах;

щодо окремих показників державного оборонного замовлення, що не містять інформації, віднесеної до Зводу відомостей, що

становлять державну таємницю

Стосовно військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, якщо кількість військовозобов’язаних становить менше 500 осіб

Щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (методичні матеріали)

Щодо прикладних програм з мобілізаційної роботи: “Методики”, “Показники”, “Нормоване забезпечення” (пакети цих програм)

Щодо методичного та інформаційного забезпечення розробки мобілізаційних планів центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями

Про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті

Про номенклатуру, обсяги (норми), місце зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в центральному та місцевому органі виконавчої влади, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

Стосовно державного оборонного замовлення щодо будівництва (реконструкції або технічного переоснащення) об’єктів збереження озброєння та боєзапасів, яке здійснюється відповідно до положень Програми забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.95 N 472, з приміткою: “У разі подання відповідних пропозицій виконавцем і замовником Програми” (окремий додаток)

Щодо цивільного захисту (цивільна оборона) та мобілізаційної роботи Міністерства (окремі відомості)

Щодо бронювання військовозобов’язаних Міністерства (перелік посад та професій, за якими здійснюється це бронювання)

Щодо переговорів з доступу до ринків товарів та послуг у рамках вступу України до СОТ (переговорна позиція та директиви)

Щодо розгляду заявки України про вступ до СОТ (звіти робочих груп за результатами їх засідань)

Щодо проблемних питань переговорного процесу зі вступу України до СОТ (інформація, адресована Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України)

Щодо доступу до ринків товарів та послуг (двосторонні протоколи, підписані з країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ)

Щодо проектів міжурядових угод (зауваження та висновки)

Стосовно проблемних питань переговорного процесу України з ЄС

Щодо розроблення та запровадження в Україні державних стандартів Системи розроблення та впровадження у виробництво озброєння та військової техніки

Міністерство економіки України Україна
4.30. Прогнози розвитку подій, пов’язаних з тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, у бік, небажаний для УкраїниДокументи щодо усиновлення (справи кандидатів в усиновителі, регіональний облік дітей, особові справи дітей) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки

Накази щодо медичного забезпечення осіб, відносно яких здійснюється державна охорона

Відомості про місце розміщення (координати) астрономічних, гравіметричних, геодезичних, нівелірних пунктів та інших об’єктів місцевості у місцевій системі координат

Відомості, які розкривають конкретний зміст заходів з охорони державної таємниці

Відомості, які розкривають конкретний зміст заходів з технічного захисту інформації

Паролі доступу до інформації в автоматизованих системах

Севастопольська міська ДА Місто
4.31. Протоколи засідань експертно-перевірної комісії (звуженого складу) державного архіву області, на засіданнях якої розглядаються таємні документи та документи з грифом “Для службового користування”Відомості про висновки та рішення експертно-перевірної комісії (звуженого складу) державного архіву області

Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці

Відомості про перегляд грифів секретності документів, якщо вони не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Окремі відомості щодо захисту інформації в автоматизованих системах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці

Відомості, що розкривають систему та порядок охорони режимних приміщень

Окремі відомості про прийом делегацій, груп, окремих іноземців та проведення роботи з ними, що готуються працівниками режимно-секретних підрозділів

Відомості про порядок, організацію, умови, результати категоріювання виділених приміщень четвертої категорії

Відомості про організацію, порядок роботи користувачів автоматизованих систем четвертої категорії

Відомості за окремими показниками про планування роботи працівників режимно-секретних підрозділів

Відомості, що розкривають функціональні обов’язки працівників режимно-секретних підрозділів

Інші відомості щодо охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Рівненська ОДА Область
4.32. Матеріали і документи з грифом обмеженого доступу «Для службового користування», надані у володіння, користування чи розпорядження Головдержслужбі України або окремим її підрозділам чи працівникам державними органами, організаціями, підприємствами та установами України.Схеми оповіщення особового складу Головдержслужби у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Матеріали та документи по категоріюванню приміщень Головдержслужби, де може циркулювати інформація з обмеженим доступом.

Відомості, що розкривають порядок охорони приміщень, у яких зберігаються документи, що містять державну таємницю.

Матеріали з технічного захисту інформації (крім загального характеру та таких, які мають гриф обмеженого доступу «Таємно»).

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації «Для службового користування» стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації «Для службового користування» стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації «Для службового користування».

Документи, що містять відомості про оформлення, надання, скасування допуску до державної таємниці співробітників Головдержслужби.

Документи, що містять відомості про надання грошової компенсації працівникам, які постійно працюють з документами, віднесеними до державної таємниці.

Акти передачі секретних документів та документів для службового користування на період відпустки (зміни) керівника РСО.

Номенклатура справ «Для службового користування».

Акти перевірки наявності секретних документів.

Акти на знищення секретних документів та документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування», якщо вони не розкривають їх змісту.

Журнали обліку секретного діловодства.

Відомості про перегляд секретних документів, якщо вони не містять в собі секретної інформації.

Номенклатура посад Головдержслужби, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

Листи, довідки, висновки та інші матеріали, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону.

Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Головдержслужбі України, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

Опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання проходу і проїзду, зберігання бланків перепусток.

Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями секретної інформації (без розкриття змісту закритих документів).

Форма для призначення (перерозподілу повноважень) кураторів бази даних системи «Картка» єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» відповідно до наказу Головдержслужби від 22.07.04 № 112.

Відомості про особу, що зберігаються в базі даних системи «Картка» (цілісність та доступність).

Тендерні пропозиції учасників торгів.

Відомості, що розкривають стратегію і позиції Головдержслужби на переговорах з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

Відомості про погодження позицій представників Головдержслужби з іноземними або іншими партнерами при укладанні договорів, угод і контрактів з третьою стороною.

Матеріали офіційних прийомів і переговорів з іноземними партнерами в структурних підрозділах Головдержслужби, які здійснюються на підставі окремих рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідних програм, проектів, планів міжнародних зв’язків, міжнародних договорів за погодженням з Начальником Головдержслужби.

Інформація, отримана від іноземних партнерів на умовах заборони її надання третій стороні.

Відомості, що розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій та окремих іноземців.

Матеріали і документи щодо проведення службових розслідувань, які містять відомості про осіб, стосовно яких проводилися службові розслідування.

Довідки за результатами цільових перевірок, які містять відомості про осіб, стосовно яких проводилися перевірки.

Матеріали і документи щодо обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, за погодженням з Начальником Головдержслужби.

Сукупність відомостей, зведених в особові справи працівників Головдержслужби та її територіальних органів.

Відомості щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності у разі, якщо судимість знято або погашено у встановленому законодавством порядку.

Відомості про особу, що не підлягають розголошенню без її згоди.

Документи, які містять конфіденційну інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

Головдержслужба Україна
4.33. Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності Міністерства фінансів України;Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації у Міністерстві фінансів України;

Паролі доступу до інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України;

Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів України;

Загальна модель загроз інформації, що циркулює на об’єктах інформаційної діяльності (обробляється в ITC) Міністерства фінансів України;

Модель порушника інформаційно-телекомунікаційної системи Міністерства фінансів України;

Фінансовий звіт про виконання кошторису видатків Служби безпеки України;

Фінансовий звіт про виконання кошторису видатків Управління державної охорони України;

Матеріали щодо реструктуризації частини державного зовнішнього боргу України перед Туркменістаном;

Матеріали щодо врегулювання з Республікою Узбекистан та Республікою Білорусь сальдо розрахунків за 1992-1993 рр.;

Пропозиції банків для реалізації проектів міжнародних фінансових організацій;

Відомості про засоби захисту (схеми захисту) від підробки бланків цінних паперів, акцизних марок та документів суворого обліку (звітності);

Технічні завдання на розробку та витоплення голографічних захисних елементів, Зміни до Технічних завдань на розробку та виготовлення голографічних захисних елементів, Описи графічного та голографічного зображень голографічних захисних елементів, Зміни до Описів графічного і голографічного зображень голографічних захисних елементів, які призначені для державних потреб або створені на замовлення (для використання) державних органів, які розробляють підприємства-виготовлювачі голографічних захисних елементів; Описи виготовлених голографічних захисних елементів, які не призначені для державних потреб або не створені на замовлення (для використання) державних органів, які розробляють підприємства-виготовлювачі голографічних захисних елементів;

Акти експертиз щодо якості виготовлення голографічних захисних елементів;

Акти експертиз щодо відповідності захисту бланків цінних паперів та документів суворої звітності схемам захисту, розроблених Держзнаком;

Автоматизований банк даних про голографічні захисні елементи –

Єдиний реєстр виготовлення голографічних захисних елементів;

Проектна документація (ПД) з грифом „Для службового користування”, розроблена ВАТ КПіНДІ „Радіопроект”, за розділами „Урядовий зв’язок та технічний захист інформації””, яка необхідна для здійснення робіт на об’єкті „Реконструкція комплексу з добудовою по вул. Межигірській, 11 і вул. Хорива, 216 у Подільському районі м. Києва” та для подальшої експлуатації об’єкта;

Форми Ф-1, Ф-2, Ф-3 бюджетного запиту (таємні за заповненням);

Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці у Міністерстві фінансів України;

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці Міністерства фінансів України;

Накази про надання/скасування допуску громадянам до державної таємниці у Міністерстві фінансів України;

Інвентаризаційний опис колекції Музею, що містить інформацію про ціну колекції;

Інструкція по режиму, захисту, охороні і збереженню музейної колекції;

Листи на адресу Служби безпеки України про надання допуску громадянам до державної таємниці;

Акти інвентаризації, перевірок режиму секретності, ведення секретного діловодства, обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

Акти знищення секретних документів та документів з грифом обмеження доступу „Для службового користування”;

Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації;

Акти та запити щодо перегляду грифів секретності та грифів обмеження доступу документів;

Специфікації на виготовлення цінних паперів та документів суворого обліку;

Номенклатура секретних справ режимно-секретної групи;

Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, та акти щодо її перегляду;

Плани роботи режимно-секретної групи;

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці;

Накази та акти щодо технічного захисту інформації, якщо вони не містять секретної інформації;

Схеми захисту бланків цінних паперів, акцизних марок та документів суворого обліку (звітності), які надходять з

Департаменту по контролю за виробництвом цінних паперів, акцизних марок, документів суворої звітності та голографічних захисних елементів (Держзнак) Міністерства фінансів України;

Технічні завдання та опис голографічних захисних елементів, які надходять від підприємств-виробників;

Інструкція по забезпеченню режиму секретності при реалізації схем захисту бланків цінних паперів та документів суворого обліку на ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” по виготовленню цінних паперів”;

Інструкція про порядок виконання робіт по реалізації схем захисту бланків цінних паперів та документів суворого обліку на ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” по виготовленню цінних паперів;

Марки акцизного збору. Технічні вимоги до виконання;

Папір для паспортів, Технічні умови;

Листи-звіти до вищестоящих органів та Служби безпеки України, якщо вони не містять секретної інформації;

Протоколи засідань експертної комісії, якщо вони містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

Документи щодо виконання замовлення Міністерства економіки України;

Відомості про схеми захисту бланків цінних паперів, документів суворого обліку;

Номенклатура посад працівників ДП „Київська офсетна фабрика”, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці;

Облікові картки працівників ДП „Київська офсетна фабрика” про надання допуску до державної таємниці;

Листування із СБУ з питань допуску працівників ДП „Київська офсетна фабрика” до державної таємниці;

Накази про надання/скасування допуску працівників ДП „Київська офсетна фабрика” до державної таємниці.

Міністерство фінансів України Україна
4.34. Опис системи реалізації обмежень доступу та регулювання проходу і проїзду, порядок зберігання бланків перепусток ДСП “Чорнобильська АЕє³домості про місця встановлення та принцип дії приладів та пристроїв, що використовуються як нестандартні засоби затримки несанкціонованих дій на ядерних установках

Порядок взаємодії персоналу об’єкта ДСП “Чорнобильська АЕС” та караулу охорони при здійсненні доступу персоналу до виконання робіт в місцях, що охороняються

База даних “Кадри”, яка містить інформацію про персонал ДСП “Чорнобильська АЕС”

Відомості щодо організації та забезпечення охорони державної таємниці, володіння якими не дає змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

Міністерство надзвичайних ситуацій Україна
4.35. Відтворення законів, указів, постанов та розпоряджень вищихорганів державної влади України, які мають гриф «ДСК».

Розголошення чи відкрите посилання на відомості, які містяться в документах з грифом «ДСК» інших міністерств і відомств, можливе лише з дозволу цих інстанцій.

Питання організації цивільного захисту в системі MKT, окрім тих, що становлять державну таємницю.

Відомості щодо закритих конкурсів (до їх завершення і офіційного оголошення результатів).

Питання співробітництва України з іншими державами у сфері реституції культурних цінностей.

Претензії інших держав і відповідно України на ті чи інші цінності до їх остаточного з’ясування і узгодження з метою уникнення непорозумінь, ускладнень міжнародних стосунків тощо.

Методика, рецептура реставрації унікальних творів та об’єктів мистецтва.

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей.

Відомості про розробку охоронної сигналізації, спеціально призначеної для унікальних історико-культурних цінностей.

Зміст угод дистриб’юторів з правовласниками на закупівлю прав на розповсюдження і демонстрування фільмів.

Інформація, розміщена у прокатному посвідченні, щодо умов розповсюдження і демонстрування фільмів.

Державний реєстр фільмів.

Відомості про представлення до нагородження державними, урядовими нагородами, та нагородами Верховної Ради України (до офіційного їх присвоєння).

Документи, матеріали, пов’язані з виконанням доручень

Генеральної Прокуратури України, листування та передача документів до правоохоронних органів.

Відомості щодо етнокультурних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями.

Відомості з питань мобілізаційної підготовки, окрім тих, що становлять державну таємницю.

Контракти з керівниками закладів культури.

Особові справи працівників.

Міністерство культури України Україна
4.36. Зведені відомості щодо стану технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, в центральному апараті, урядових органів державного управління у складі міністерства, територіальних органах, спеціальних підрозділах Мінприроди, на підприємствах, в установах і організаціях міністерства.Листування з міністерствами, відомствами та підвідомчими підрозділами міністерства з питань таємного діловодства, діловодства з грифом «ДСК», технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, та стану оборонно-мобілізаційної роботи в міністерстві.

Зведені відомості щодо заходів з мобілізаційної підготовки, стану мобілізаційної готовності Мінприроди (окрім питань фінансування заходів з утримання пунктів управління міністерства).

Відомості про звітність та листування з МНС та іншими органами виконавчої влади про стан цивільної оборони на мирний час.

Зведені відомості щодо заходів та стану цивільної оборони Мінприроди та з окремих питань, пов’язаних з бронюванням військовозобов’язаних.

Відомості з окремих питань мобілізаційної підготовки та матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Матеріали ревізій (перевірок) установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Мінприроди.

Листи, інформація, що направляються до правоохоронних органів за результатами ревізій (перевірок) та використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів і заходів активної самооборони.

Окремі питання щодо заходів та стану охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в України.

Відомості, інформації щодо боротьби з контрабандою зразків дикої фауни і флори, озоноруйнівних речовин.

Регулювання екологічних питань на транскордонних річках України (басейн Дунаю, Західного Бугу, Сіверського Дінця), в тому числі із країнами Європейського Союзу.

Інформація про технічні характеристики гідротехнічних споруд, яка отримана при здійсненні інспекційних перевірок.

Документи, матеріали, що стосуються питань тимчасового функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Листування з органами Служби безпеки України щодо стану технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

Документи про службові розслідування при виявлені втрати документів, що містять інформацію «Для службового користування».

Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, які постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 742 віднесені до стратегічно важливих, якщо вони перевищують мінімальні цифри запасів або ресурсів, передбачених зазначеною постановою.

Відомості про точне місцезнаходження на невеликій глибині (до 10 м) дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння та самородних дорогоцінних металів.

Відомості про фактичні обсяги геологорозвідувальних робіт (у фізичному і грошовому обчисленні) геологічної галузі і окремих геологічних підприємств на уран, дорогоцінні метали і коштовне каміння.

Відомості про устаткування, технологічні процеси, які розкривають її суть, технічну документацію на виготовлення промислової продукції, як власних розробок, так і отриманих в результаті спільних робіт з вітчизняними або за участю іноземних фахівців до моменту захисту їх патентами.

Відомості про охороноспроможні розробки нових методів та технічних засобів (конструкторська документація, креслення) до моменту захисту їх патентами.

Відомості             про узагальнені звіти підприємств галузі з питань мобілізаційної підготовки та цивільної оборони, які не відносяться до державної таємниці.

Відомості про організацію та проведення заходів з технічного захисту інформації.

Відомості про хід та результати переговорів керівництва – підприємств галузі, в тому числі і міжнародних, про можливе

співробітництво без дозволу на те Державної геологічної служби.

Окремі документи та матеріали з питань делімітації та демаркації державного кордону, що готуються для Міністерства закордонних справ та Державного комітету у справах охорони державного кордону.

Матеріали щодо підготовки проектів рішень та висновків державного експерта з питань таємниць у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності (в окремих випадках за особистим рішенням державного експерта з питань таємниць).

Зведені відомості щодо інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінприроди.

Листування з органами Служби безпеки України щодо перевірок дотримання природоохоронного законодавства на окремих об’єктах.

Відомості             про устаткування, технологічні процеси, які розкривають її суть, технічну документацію на виготовлення промислової продукції, які отримані при здійсненні інспекційних перевірок.

Матеріали інспекційних перевірок об’єктів з обмеженим доступом.

Зведені відомості щодо паролів доступу до серверів та персональних комп’ютерів центрального апарату Мінприроди.

Результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

Координати (каталоги і списки координат) геодезичних пунктів, географічних об’єктів у місцевих системах координат, в тому числі в системі координат 1963 року.

Топографічні, цифрові карти (плани), фотокарти і фотоплани, ортофотоплани ( незалежно від форми та виду носія інформації) масштабів 1:200 000 з описом місцевості і 1:100 000 в державній системі координат та масштабу 1:50 000 і крупніше в системі координат 1963 року чи іншій місцевій системі координат.

Плани міст та інших населених пунктів в масштабах 1:5 000 та 1:2 000 у місцевих системах координат.

Формуляри топографічних карт, планів, фотокарт, фотопланів,

ортофотопланів, які містять координати геодезичних пунктів у місцевих системах координат, в тому числі в системі координат 1963 року.

Аерофільми, комплекти аерофотознімків (аеронегативів), фотосхеми, репродукції накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації.

Міністерство навколишнього природного середовища Україна
4.37. Відомості про перелік посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.Відомості, що містяться у документах, щодо надання або скасування працівникам допуску до державної таємниці.

Відомості, що розкривають зміст номенклатури секретних справ.

Відомості про результати контролю з окремих питань стану режимно-секретної діяльності підприємств, установ і організацій, за винятком інформації, що становить державну таємницю.

Відомості, що розкривають перелік режимних приміщень та їх місце розташування.

Відомості про реальну (фактичну) обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.

Відомості, що містяться в актах на знищення секретних документів і справ.

Відомості про організацію або фактичний стан охорони державної таємниці на підприємстві, в установі та організації.

Відомості про технічний захист інформації з обмеженим доступом, щодо:

обстеження, категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем і копіювально-розмножувальної техніки;

експлуатації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

проведення вимірювань комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем для обробки інформації з обмеженим доступом;

експертних висновків комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах класу 1, 2.

Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньооб’єктовий режим, технічне оснащення конкретного об’єкта, який охороняється.

Відомості про схеми організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку Мінтрансзв’язку.

Відомості щодо забезпечення абонентів Мінтрансзв’язку урядовим зв’язком.

Відомості щодо застосування окремих статей Порядку від 02.10.2003 N 1561-12.

Відомості про організацію та напрями перевірки дотримання вимог законодавства про державну таємницю.

Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

Відомості, що розкривають розвиток телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК) України, у частині, що стосується забезпечення потреб державного управління, оборони та безпеки України.

Відомості, що розкривають зміст і результати виконання завдань (проектів) розділу Національної програми інформатизації “Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони”, у частині, що стосується безпеки та оборони.

Відомості, що розкривають зміст конкретних заходів з контролю виконання завдань (проектів) розділу Національної програми інформатизації “Інформатизація стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони”, у частині, що стосується безпеки та оборони, матеріалів їх супроводження.

Відомості, що розкривають організаційні та технічні заходи щодо забезпечення сталості та безперервності оперативно-технічного управління ТМЗК України в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

Відомості, що розкривають діючу або таку, що проектується в інтересах спецспоживачів, організацію аналогових чи цифрових лінійних, групових (мережевих) траків та каналів.

(Спецспоживачі – державна система урядового зв’язку, органи державної влади і місцевого самоврядування, Збройні Сили України, інші військові формування, які споживають послуги зв’язку).

Відомості про траси проходження ліній зв’язку ТМЗК України, які використовуються в інтересах спецспоживачів.

Відомості про завантаження систем передавання, автоматичних телефонних станцій, об’єктів радіо та супутникового зв’язку в інтересах спецспоживачів.

Відомості, що розкривають генеральну схему розвитку первинних, вторинних, пакетних мереж та мереж підтримки (спільноканальної сигналізації N 7 (СКС-7), синхронізації, технологічного управління).

Відомості, що розкривають схему побудови мережі сигналізації СКС-7 ТМЗК України, Автономної Республіки Крим, областей, обласних центрів, міст Києва та Севастополя.

Відомості, що розкривають схему побудови мережі синхронізації ТМЗК України, Автономної Республіки Крим, областей, обласних центрів, міст Києва та Севастополя.

Зведені відомості про присвоєння номіналів радіочастот і позивних сигналів, використання їх міністерствами, відомствами та іншими юридичними особами.

Відомості, що розкривають терміни виконання магістральних, внутрішньообласних або міських маршрутів спеціального поштового зв’язку.

Відомості, що розкривають зміст заходів щодо забезпечення безпеки перевезення або доставки високоцінних відправлень.

Відомості, що розкривають зміст технологічних карт приймання, обробки, доставки відправлень фельд’єгерського або спеціального поштового зв’язку.

Відомості про матрицю трафіку спецспоживачів.

Відомості про закріплення телеграфних каналів за телеграфними зв’язками із зазначенням спецспоживачів, які їх використовують.

Відомості, що містяться у документах, передбачених встановленими паролями та схемами передачі особливо важливих телеграм.

Відомості, що розкривають зміст заходів щодо забезпечення схоронності грошових сум, поштових цінностей, охорони об’єктів, споруд, засобів зв’язку, боротьби з передавачами, які діють незаконно, виявлення джерел радіозавад.

Відомості, що розкривають зміст організаційних та інженерно-технічних заходів, які вживаються для захисту інформації з обмеженим доступом на об’єкті інформаційної діяльності.

Відомості, що розкривають порядок проведення заходів у випадках використання місцевих телефонних мереж з метою, що суперечить інтересам держави, порушення громадського порядку, посягання на честь і гідність громадян.

Відомості про абонентів місцевих телефонних мереж, які містяться у списках, що визначаються органами державної влади, місцевого самоврядування, міністерствами, відомствами, підприємствами, установами та організаціями.

Телеграми “Форми Д” та “Серії П”.

Узагальнені відомості про проведення контролю забезпечення безпеки пасажирів, вантажу, поштових відправлень, бортових припасів в авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації.

Узагальнені відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань незаконного втручання в дії екіпажів і наземних служб в авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації.

Відомості, які містять у сукупності загальні вимоги щодо організації, виконання та забезпечення рейсів літер “А” в авіакомпаніях, аеропортах цивільної авіації та сумісного базування. Начальник Управління контролю та діловодства

Міністерство транспорту Україна
4.38. Інструкції (положення) про організацію роботи режимно-секретного органу (PCO) і підрозділів технічного захисту інформації (ТЗІ), а також облікові документи з цих питань, якщо вони не містять державної таємниці.Посадові інструкції (функціональні обов’язки) співробітників PCO, спеціалістів ТЗІ, якщо вони не містять державної таємниці.

Відомості про обізнаність працівників НКРЕ України з державною таємницею (без розкриття змісту таємної інформації).

Відомості про види, розміри та порядок надання компенсації працівникам НКРЕ України у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Перелік виділених приміщень спеціального призначення.

Відомості про систему охорони та внутрішньо-об’єктовий режим.

Відомості про Національну систему конфіденційного зв’язку.

Листування зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України за їх письмовими зверненнями під час контррозвідуального супроводу або оперативно-розшукової діяльності щодо захисту економіки держави стосовно виконання завдань, покладених на НКРЕ Положенням про Національну комісію регулювання електроенергетики України.

Інформація про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню.

Відомості про схеми розташування технічної охоронної і протипожежної сигналізації в НКРЕ України та на окремих об’єктах обленерго.

Відомості про організацію, систему, порядок і стан захисту службової інформації яка в електронному вигляді циркулює в локальній мережі НКРЕ України.

Інформація про способи захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу.

Відомості про способи захисту телефонної мережі від несанкціонованого доступу.

Відомості про організаційні засоби та заходи технічного захисту конфіденційної інформації ДП НАЕК „Енергоатом”.

Відомості про організацію локальних комп’ютерних мереж і засобах технічного захисту конфіденційної інформації (без розкриття змісту таємної інформації).

Відомості щодо програмного та комп’ютерного забезпечення ДП НАЕК „Енергоатом” та його стану.

Відомості про існуючі комп’ютерні програми та коди, які використовуються для захисту інформації в автоматизованих системах та засобах комп’ютерної техніки.

Відомості про порядок захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведенні роботи з ними.

Відомості про порядок і стан організації захисту і доступу до конфіденційної інформації.

Інформація про ресурси, які знаходяться на серверах НКРЕ України.

Міністерство електроенергетики Україна
4.39. графіки роботи Президента України;відомості, внаслідок розголошення яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

відомості про результати аналізу та узагальнення інформації, що надійшла від розвідувальних органів, Міністерства закордонних справ України, закордонних дипломатичних установ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та інших державних органів, розголошення яких може мати негативні наслідки у зовнішньополітичній сфері та сфері національної безпеки;

оперативна інформація, що надходить від Служби безпеки України; відомості про підготовку протокольних заходів за участю Президента України, уповноважених ним осіб, міжнародних переговорів, які здійснюються на підставі рішень Президента України, стан переговорів, якщо розголошення таких відомостей може мати негативні наслідки у зовнішньополітичній сфері;

відомості про результати аналізу і узагальнення інформації, що стосується діяльності підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу України, питань забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань озброєнням та військовою технікою, стану та напрямів військово-технічного співробітництва держави, розголошення яких може мати негативні наслідки у внутрішньополітичній та зовнішньополітичній сферах;

відомості щодо створення та функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку;

відомості про склад оперативних груп від Секретаріату Президента України на основних (запасних) командних пунктах Кабінету Міністрів України під час відпрацювання заходів особливого періоду;

відомості, що розкривають зміст заходів безпеки та технічного захисту інформації на об’єктах, де циркулює інформація з грифом обмеження доступу “Для службового користування”;

відомості про порядок охорони об’єктів інформаційної діяльності, віднесених до відповідних категорій;

відомості про технічне оснащення підрозділу захисту інформації; відомості щодо розміщення серверного, телекомунікаційного активного та пасивного обладнання (кабелів) локальної обчислювальної мережі;

відомості щодо логічної комутації або вузлів локальної обчислювальної мережі зв’язку Секретаріату Президента України з обласними державними адміністраціями та іншими органами державної влади;

відомості про облікові записи доступу до серверного, комунікаційного обладнання та баз даних;

системні журнали роботи серверного та комутаційного обладнання; ключі до електронного цифрового підпису, які використовуються для організації захищених каналів зв’язку Секретаріату Президента України в локальній обчислювальній мережі та мережі Інтернет;

відомості про функціонування вузлів зв’язку спеціального призначення; відомості про чисельність працюючих у Секретаріаті Президента України військовозобов’язаних;

відомості та особові справи осіб, призначення на посади або звільнення з посад яких здійснюється Президентом України або ним погоджується;

відомості про проведення обов’язкової спеціальної перевірки кандидатів на посади державних службовців, призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління справами, а також кандидатів у судді;

відомості про працюючих та звільнених працівників Секретаріату Президента України (форма П-2ДС та додатки до неї);

декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, членів їх сімей;

відомості щодо допуску працівників Секретаріату Президента України до державної таємниці;

номенклатура посад працівників Секретаріату Президента України, зайняття яких потребує допуску до державної таємниці;

відомості про стан забезпечення охорони державної таємниці в Секретаріаті Президента України;

відомості про назву секретного документа, його реєстраційний номер; відомості, що стосуються здійснення охоронних заходів щодо Президента України, а також державної охорони приміщень Секретаріату Президента України та пропускного режиму;

матеріали службових розслідувань щодо працівників Секретаріату Президента України;

матеріали службових розслідувань, що проводяться за дорученням Президента України;

відомості про порушення законодавства під час усиновлення (оформлення опіки) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до встановлення фактів таких порушень;

відомості про порушення законодавства під час управління об’єктами державної власності, реорганізації державних підприємств, про приховану приватизацію та відчуження державного майна, розголошення яких може завдати шкоди інтересам держави;

відомості про обсяги експорту (імпорту) товарів окремими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України;

інформація щодо доступу до ринків товарів та послуг (двосторонні протоколи, підписані з державами – кандидатами в СОТ);

відомості, що становлять банківську таємницю відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

пропозиції до планів засідань Ради національної безпеки і оборони України;

відомості про завдання, заходи, плани і результати діяльності структурних підрозділів Секретаріату Президента України, розголошення яких може створити перешкоди у роботі державних органів;

окремі показники щодо планування, організації запроваджених заходів, фактичного стану режимно-секретної діяльності в Секретаріаті Президента України;

плани дій Секретаріату Президента України у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру;

акти про знищення секретних документів;

акти про знищення документів з грифом обмеження доступу “Для службового користування”;

матеріали з грифом обмеження доступу “Для службового користування”, надані у володіння, користування чи розпорядження Секретаріату Президента України або його окремим структурним підрозділам чи працівникам

Секретаріат Президента Україна
4.40. Інформація щодо результатів проведення категоріювання об’єктів інформаційної діяльності (акти категоріювання, накази про результати категоріювання)Інформація, що міститься у документах та інших матеріальних носіях інформації з питань технічного захисту інформації, які направляються до Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України та інших органів виконавчої влади, за умови зазначення в них конкретних заходів з технічного захисту інформації, що здійснюються в органах Державної прикордонної служби України без розкриття інформації про їх планування, організацію запровадження та зміст

Документи, інформація, що міститься у матеріалах про обстеження об’єктів інформаційної діяльності, та документи щодо виконаних робіт з технічного захисту інформації у разі відсутності в них інформації, що містить державну таємницю

Інформація, що міститься у інструкціях щодо дотримання правил та вимог технічного захисту інформації відповідальним за об’єкти інформаційної діяльності, операторами і користувачами, які експлуатують основні технічні засоби об’єктів інформаційної діяльності, призначених для циркуляції інформації з обмеженим доступом

Інформація, що міститься в актах виконаних робіт з реалізації первинних та основних технічних заходів захисту об’єктів інформаційної діяльності структурних підрозділів Державної прикордонної служби для проведення в них конкретних видів секретних робіт у разі відсутності в них інформації, що містить державну таємницю

Інформація щодо номенклатури секретних справ, узагальнена за рік, та інформація щодо обліку: вхідних таємних документів органів законодавчої та виконавчої влади, органів Державної прикордонної служби України; наказів, розпоряджень Державної прикордонної служби України, таємних видань

Інформація, що міститься у документах та інших матеріальних носіях інформації, про організацію і ведення секретного діловодства та архівного зберігання секретних документів у разі відсутності в них інформації, що містить державну таємницю

Інформація (за сукупністю), що міститься у документах та інших матеріальних носіях інформації, які визначають межі контрольованих (зон) територій об’єктів інформаційної діяльності щодо органу Державної прикордонної служби України

Інформація, що міститься у документах та інших матеріальних носіях інформації, про склад та завдання комісій з категоріювання, обстеження та атестації об’єктів інформаційної діяльності

Інформація, що міститься у облікових картках про надання допуску до державної таємниці працівників органів Державної прикордонної служби України та у .номенклатурі посад працівників, заміщення яких передбачає допуск до державної таємниці

Інформація, що міститься у документах та інших матеріальних носіях інформації, в якій розкривається порядок настроювання операційних систем в автоматизованих системах класу 1 при використанні вбудованих комплексів засобів захисту від несанкціонованого доступу, в тому числі при умові заборони зберігання інформації з обмеженим доступом на жорстких магнітних дисках цих автоматизованих систем

Інформація, що міститься у планах забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій та здійснення міжнародного співробітництва, за умови розкриття в них типів (марок) технічних засобів та відомостей про персональний склад спеціальних груп, які забезпечують виконання заходів з технічного захисту інформації

Листування з іншими організаціями, міністерствами, відомствами, регіональними управліннями, та органами охорони державного кордону, в яких вказується інформація щодо номенклатури топографічних карт масштабу 1:100 000 та 1:200 000

Відомості про засоби, заходи, перспективи організації чи забезпечення безпеки криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави

Відомості про виявлення ознак та механізмів скоєння злочинів, пов’язаних з порушенням законодавства про державний кордон України, розголошення яких призведе до порушення прав і свобод людини, настання негативних наслідків у сфері безпеки державного кордону, створення перешкод у роботі державних органів та за умови, що вони не розкривають зміст, організацію, конкретні засоби, форми та методи оперативно-розшукової діяльності

Відомості про планування та здійснення заходів, що проводяться не в рамках оперативно-розшукових справ, розголошення яких призведе до порушення прав і свобод людини, настання негативних наслідків у сфері безпеки державного кордону, створення перешкод у роботі державних органів

Відомості про припинення факту або спроби протиправної діяльності на державному кордоні України за умови, що вони не розкривають зміст, організацію, конкретні засоби, форми та методи оперативно-розшукової діяльності

Відомості про планування та здійснення спільних заходів з правоохоронними органами України, що проводяться не в рамках оперативно-розшуковик справ та не розкривають зміст, організацію, конкретні засоби, форми та методи оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких призведе до порушення прав і свобод людини, настання негативних наслідків у сфері безпеки державного кордону, створення перешкод у роботі державних органів

Відомості про кадри та фахову підготовку офіцерів оперативно-розшукових підрозділів, що не розкривають зміст, організацію, конкретні засоби, форми та методи оперативно-розшукової діяльності

Відомості про планування, здійснення комплексних та раптових перевірок оперативно-розшукових підрозділів, органів охорони державного кордону, що не розкривають зміст, організацію, конкретні засоби, форми та методи оперативно-розшукової діяльності

Узагальнені відомості про підсумки оперативно-розшукової діяльності, що не розкривають зміст, організацію, конкретні засоби, форми та методи оперативно-розшукової діяльності

Відомості про закупівлі зразків спеціальної техніки для підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність

Відомості, що мають узагальнений характер, щодо майна оперативного гардероба і не розкривають конкретні оперативні сили і засоби

Зведені відомості, що підготовлені на основі відкритих джерел загального користування (преса, телебачення, радіо, мережа Інтернет тощо) та можуть частково розкривати напрями діяльності управління інформації

Відомості „ДСК”, отримані з відомчих (з обмеженим доступом) засобів інформації, спеціалізованих видань

Відомості про актуальні події або інформація з конкретного питання (аспекту) обстановки в прикордонних регіонах суміжних з Україною держав, які отримані за результатами діяльності не агентурною та спеціальною розвідкою, але потребують вжиття відповідних заходів реагування з боку Держприкордонслужби або інших

органів державної влади України

Стройові записки, графіки відпусток та інші документи, які розкривають якісний та кількісний склад співробітників управління інформації, якщо за своїм змістом не підпадають під дію ЗВДТ та РПВ

Накази щодо преміювання співробітників управління інформації

Плани роботи, проведення конференцій, зборів та інших заходів організаційного характеру, підсумки, звіти, якщо вони не належать до розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності

Зведені відомості (кількісні показники) щодо професійної (спеціальної) підготовки і стану дисципліни та дисциплінарної практики співробітників управління інформації

Результати випробувань несекретних технічних засобів, які надходять або плануються використовуватися в структурних підрозділах управління інформації

Відомості про характеристики неперспективних та діючих несекретних технічних систем і засобів розвідки

Відомості про несекретні технічні засоби, які використовуються для виконання розвідувальних завдань

Відомості щодо планування та результатів загальних перевірок структурних підрозділів управління інформації, якщо вони не розкривають розвідувальну та оперативно-розшукову діяльність

Відомості щодо прийняття на озброєння придбаних технічних засобів розвідки

Відомості щодо ходу умов (зобов’язань) по масштабу виготовлення засобів розвідки

Відомості щодо службових приміщень, які використовуються для виконання завдань СТР

Відомості про добір кадрів для проходження служби в підрозділах управління інформації

Відомості щодо витрат і закупівлі запасних частин для автомобілів управління інформації

Відомості щодо потреб та забезпеченості житлом співробітників управління інформації

Зведені відомості, які розкривають кількісну наявність зразків загального (несекретного) обладнання, техніки в управлінні інформації

Відомості щодо окремих видів фінансових видатків та господарських операцій, які не розкривають суті розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності

Зведені відомості щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, які не розкривають заходів матеріально-технічного забезпечення розвідувальної діяльності

Окремі види бухгалтерського обліку, які не розкривають суті фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів управління інформації

Акти прийому-передачі посад та документальних матеріалів підрозділів, на які покладається ведення оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності

Інструкція з організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї, боєприпасів та засобів активної оборони Державної прикордонної служби України

Звіти військовослужбовців Державної прикордонної служби України про підсумки службової діяльності у довготерміновому закордонному відрядженні

План розшуку в/с, які самовільно залишили орган ДПСУ або місце несення служби (план зберігається у чергового органу ДПСУ та відпрацьовується відповідно до вимог наказу від 03.08.00 №096)

Інструкція з організації і здійснення прикордонного контролю

Книга організації прикордонного контролю

Бази даних, що містяться у засобах електронно-обчислювальної техніки та АС, які несуть інформацію „для службового користування”

Державна прикордонна служба Україна
5. Сфера дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
5.1. Звіти, інформації до центральних органів державної виконавчої влади з питань правоохоронної діяльності, якщо ці питання віднесені останніми до конфіденційної інформації.Аналітичні довідки, звіти про незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, зброї та інших предметів контрабанди, якщо в них використана інформація, яка її подавачами віднесена до конфіденційної.

Відомості щодо розвитку релігійної ситуації і міжконфесійних взаємовідносин, які містять оціночні висновки з цих проблем.

Відомості про доходи, фінансові зобов’язання та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади держаного службовця.

Особові справи працівників облдержадміністрації.

Чернігівська ОДА Область
5.2. Відомості про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, дата і місце народження, майновий стан, адреса проживання, національність, стан здоров’я)
(Дана інформація може бути зібрана, використана та поширена лише за попередньою згодою відповідної особи)Відомості центру з усиновлення дітей Міністерства освіти і науки України, які містять конфіденційну інформацію з питань усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Відомості про невідкладні заходи щодо поліпшення виконання чинного законодавства з питань держслужби, боротьби з корупцією

Документи, які розкривають комерційну таємницю суб’єктів підприємницької діяльності, отриману в ході аналізу або вивчення їх фінансово-господарської діяльності

Відомості, що стосуються приватного життя керівників органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, які стали відомі у зв’язку з проведенням службових розслідувань стосовно них

Характеристики працівників місцевих органів виконавчої влади

Орієнтування щодо врегулювання конфліктних ситуацій у “гарячих населених пунктах” та стосовно інших непередбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті

Конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо

Щорічний інформаційний звіт “Про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації в області

Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій

Інформації, які надходять від представників релігійних центрів і організацій після їх перебування за кордоном

Інформації про сепаратистські настрої серед духовенства в Україні, наміри зарубіжних центрів та організацій щодо розпалювання міжконфесійної ворожнечі в державі

Відомості у сфері інформатизації та програмного забезпечення:
облікові записи користувачів локальної обчислювальної мережі;
ідентифікаційні файли серверів застосувань та серверів баз даних інформаційно-аналітичної системи ДКРС (в електронному вигляді);

персональні та загальні ключі шифрування посилок системи електронної пошти ДКРС (в електронному вигляді)

Аналітичні (інформаційні) довідки, що містять комплексну узагальнену інформацію за результатами перевірок галузей або тем у сфері контрольно-ревізійної роботи

Матеріали інвентаризації земель Міністерства оборони

Особові справи державних службовців

Документи, накази, листи Держмитслужби, регіональних митниць з питань проведення спільних з правоохоронними органами операцій, перевірок щодо виявлення контрабанди, фактів порушень митних правил (вибірково)

Кіровоградська ОДА Область
5.3. Анкети дітей, які підлягають усиновленнюОблікова документація:

книга обліку дітей, які підлягають усиновленню;

журнал обліку усиновлених дітей;

книга відвідування усиновлених дітей;

журнал реєстрації українських громадян – кандидатів в

усиновлювачі

Копії особових справ усиновлених дітей

Особові справи кандидатів в усиновлювачі

Персоналізована інформація щодо усиновлених дітей та усиновлювачів (відомості, які дають змогу розкрити таємницю усиновлення)

Закарпатська ОДА Область
5.4. Зведені відомості щодо обліку (первинного, регіонального та централізованого) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Книги обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

“Б”

Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

Київська міська ДА Місто
5.5. Відомості з питань міжетнічної ситуації та міжнаціональних відносин, які містять оціночні висновки органів виконавчої влади з цих питань.Відомості щодо розвитку релігійної ситуації і міжконфесійних взаємовідносин, які містять у собі оціночні висновки органів виконавчої влади з цих питань.

Відомості про співробітництво з іншими державами у сфері реституції культурних цінностей.

Відомості щодо етнокультурних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями у сфері міжнародних відносин.

Севастопольська ОДА Область
6. Сфера охорони природних ресурсів, довкілля та використання земель
6.1. Відомості про економічну оцінку земель (зведені матеріали в межах області).Відомості про інвентаризацію земель Міністерства оборони, Прикордонних військ, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України в адміністративних межах області.

Відомості про перевірку екологічного стану військових частин.

Географічні координати знаходження складів сильнодіючих токсичних відходів.

Керівник структурного підрозділу облдержадміністрації може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоїти документам гриф “Для службового користування” і поза межами цього переліку та робити винятки з нього.

Чернігівська ОДА Область
6.2. Зведені дані по області щодо грошової оцінки земель:
сільськогосподарського призначення;
населених пунктів;
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктівДовідники:
1. Державний земельний кадастр України:
облік кількості земель;
облік якості земель
2. Структура динаміки та розподіл земельного фонду України

Зведені матеріали в межах області щодо економічної оцінки земель

Відомості про боротьбу з контрабандою зразків дикої фауни і флори

Відомості щодо регулювання екологічних питань, що стосуються біологічно активних (отруйних, інфекційних) речовин, генетично змінених організмів, які можуть використовуватися як біологічна зброя

Висновки державної екологічної експертизи

Кіровоградська ОДА Область
6.3. Відомості про списки автоматичних телефонних станцій Урядового зв’язку.Відомості з питань оборонно-мобілізаційної роботи , що не відносяться до таємних.

Інформація про особу. Трудові книжки, штампи, печатки,посвідчення з

метою обмеження доступу.

Матеріали лісовпорядних робіт з використанням інформації з топокарт:

Схеми лісів обласних управлінь лісового господарства.

Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування.

Документація державного лісового кадастру області,держави.

Схеми насаджень, складених на основі топографічних карт М-1:100 000 з елементами рельєфу.

Планшети з горизонталями.

Геодезичні журнали.

Держкомлісгосп Україна
7. Сфера будівництва, архітектури, містобудування і житлово-комунального господарства
7.1. Проекти районного планування адміністративних районів Дніпропетровської області.Топографічні плани М 1:500 міст та населених пунктів області.

Звіти про інженерні вишукування для складання проектів планування і забудови населених пунктів області.

Розрахунки висот нівелювання в технічних звітах про проведення топографо-геодезичних робіт.

Плани на титульні списки капітального будівництва та капітального ремонту, державні акти на постійне користування об’єктів спецпризначення.

Дніпропетровська ОДА Область
7.2. Проекти районного планування адміністративних районів Тернопільської області.Топографічні плани М 1:500 населених пунктів області.

Звіти про інженерні вишукування для складання проектів планування та забудови населених пунктів області.

Розрахунки висот нівелювання в технічних звітах про проведення топографо-геодезичних робіт.

Плани на титульні списки капітального будівництва та капітального ремонту, державні акти на постійне користування об’єктів спецпризначення.

Тернопільська ОДА Область
7.3. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осібВідомості що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору

Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах  з населенням до 100 тис. осіб та більше

Топографічні плани масштабів 1:2000, 1:5000, 1:10000 в місцевій та умовній системі координат площею до 25 кв. км на не забудовані та мало забудовані території, до 10 кв. км на забудовані території (міста, селища, курорти області)

Каталоги координат, схеми, технічні звіти, обчислення, технічні проекти топографо-геодезичних робіт до топографічних планів масштабу 1:2000, 1:5000 в умовній та місцевій системі координат

Плани міст та інших населених пунктів області, виконаних  на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі

1:50000 і крупніше у будь якій системі координат крім державної;

1:100000  у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять  за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості

Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю    20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат

Закарпатська ОДА Область
7.4. Відомості,  що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в містах із населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.Відомості,  що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

а) 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат крім державної;

6)1:100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

Харківська ОДА Область
7.5. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи щодо їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості, розташованих у містах обласного значення.

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

V 2.6. Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:

1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної;

1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

2.7. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 метрів і точніше в умовній та місцевій системі координат.

Севастопольська ОДА Область
7.6. Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;

1 : 100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

Житомирська ОДА Область
7.7. Плани та титульні списки капітального будівництва та капітального ремонту, державні акти на постійне землекористування об’єктів спецпризначення.Дані про суб’єктів підприємництва за документами, поданими для отримання ліцензій у встановленому порядку. Херсонська ОДА Область
8. Сфера охорони здоров’я
8.1. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність та фізичний розвиток).Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи. Дніпропетровська ОДА Область
8.2. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність та фізичний розвиток).Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи. Тернопільська ОДА Область
8.3. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи. Херсонська ОДА Область
8.4. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян за сукупністю всіх показників (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток)Данні генетичних та інших  досліджень, які є критеріями ідентифікації особи Закарпатська ОДА Область
8.5. Зведені відомості про запаси матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в області, що не становлять державну таємницю.Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, що не становлять державну таємницю Харківська ОДА Область
9. Сфера продовольства та споживчого ринку
9.1. Інформація щодо декларування зерна та іншої сільськогосподарської продукції.Інформація щодо наявності сільськогосподарської продукції держрезерву та держресурсів.

Інформація щодо обсягів споживання, виробництва, видобутку, транспортування та використання паливно-енергетичних ресурсів та стану розрахунків споживачів за енергоносії.

Дніпропетровська ОДА Область
9.2. Інформація щодо:.

Декларування зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Наявності сільськогосподарської продукції держрезерву та держресурсів.

Обсягів споживання, виробництва, видобутку, транспортування та використання паливно-енергетичних ресурсів та стану розрахунків споживачів за енергоносії.

Тернопільска ОДА Область
9.3. Зведені відомості про пам’ятки музейного фонду області, що містять дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали.Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації. Житомирська ОДА Область
10. Сфера кадрової роботи
10.1. Справи:особові справи державних службовців;

декларація про доходи державних службовців;

штатно-списковий склад працівників структурних підрозділів облдержадміністрації;

документи про оприбуткування і видачу орденів, медалей і бланків та документи до них;

документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх видачі;

журнал обліку видачі посвідчень працівникам.

Дніпропетровська ОДА Область
10.2. Справи:особові справи державних службовців;

декларації про доходи державних службовців;

штатно-списковий склад працівників структурних підрозділів облдержадміністрації;

документи про оприбуткування і видачу орденів, медалей і бланків та документи до них;

документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх видачі;

журнал обліку видачі посвідчень працівникам.

Київська ОДА Область
10.3. Справи:Особові справи державних службовців.

Декларації про доходи державних службовців.

Штатно-списковий склад працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Документи про оприбуткування і видачу орденів, медалей, бланків та документи до них.

Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх видачі.

Журнал обліку видачі посвідчень працівникам.

Тернопільська ОДА Область
10.4. Справи:особові справи державних службовців;

декларації про доходи державних службовців;

штатно-списковий склад працівників управління;

документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх видачі;

журнал обліку посвідчень працівникам.

Херсонська ОДА Область
10.5. Інформація про особу.Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

Відомості             про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністраціями, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міськими та районними радами, підприємствами установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

Харківська ОДА Область
10.6. Штатні розписи облдержадміністрації.Особові справи працівників облдержадміністрації.

Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру і майновий стан державних службовців та членів їх сімей.

Документи і відомості щодо проходження державної служби.

Львівська ОДА Область
11. Сфера бухгалтерського обліку
11.1. Фінансові документи бухгалтерії.Документи щодо:

штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

ревізій та перевірок фінансової діяльності.

Дніпропетровська ОДА Область
11.2. Фінансові документи бухгалтерії.Документи щодо:

штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

ревізій та перевірок фінансової діяльності.

Київська ОДА Область
11.3. Фінансові документи бухгалтерії.Документи щодо:

Штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації.

Ревізій та перевірок фінансової діяльності.

Тернопільска ОДА Область
11.4. Фінансові документи бухгалтерії.Документи щодо:

штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

ревізій та перевірок фінансової діяльності.

Херсонська ОДА Область
12.  Сфера архівної справи
12.1. Протоколи засідань експертно-перевірочних комісій державного архіву області, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справі, описи справ з грифом обмеження доступу “Для службового користування”Особові справи працівників державного архіву області Закарпатська ОДА Область
13. Інші відомості
13.1. Топографічні та цифрові карти, фотоплани та фотокарти М 1:200000 в єдиній державній системі координат 1942 року, такі ж самі матеріали в М 1:100000 в умовній системі координат 1963 рокуТопографічні плани, спеціальні карти і плани, фотоплани в місцевих системах координат на ділянках місцевості площею до 25 км2 на незабудованій і малозабудованій території та до 10 км2 на забудованій території

Плани міст та інших населених пунктів, виготовлених згідно з Інструкцією про порядок складання і видання планів міст та інших населених пунктів, призначених для відкритого публікування і з грифом “Для службового користування”

Координати геодезичних пунктів та географічних об’єктів, визначених з точністю від 70 до 150 метрів включно в єдиній державній системі координат 1942 року, а також геодезичні та картографічні матеріали, які дозволяють вичислити зазначені координати з такою ж точністю

Координати геодезичних пунктів та географічних об’єктів в умовних та місцевих системах координат, у тому числі системі координат 1963 року, на ділянці місцевості до 75 км2 для міст та селищ міського типу, а також площею 1600 км2 – для незабудованих та малозабудованих територій

Координати геодезичних пунктів та географічних об’єктів, визначені з морських карт і карт внутрішніх водних шляхів

Первинні дані знімань, виконаних авіаційними носіями за допомогою телевізійної, інфрачервоної, мікрохвильової, радіолокаційної та іншої апаратури

Первинні дані аерознімань та похідні матеріали від них

Схеми геодезичної, гравіметричної, топографічної, аерознімальної та картографічної вивченості на окремі ділянки робіт

Облікова та проектна документація на будівлі-пам’ятки культурної спадщини, що входять до складу об’єктів закритого типу

Координати та схеми розміщення пам’яток археології, визначених у каталозі пам’яток археології області, відомості про курганні насипи (з графічними додатками)

Зведені відомості щодо археологічних розкопок та розвідок на території області

Відомості з питань усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища

Інформація, що утворюється з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей, що становлять державну таємницю

Персональні дані про особу, визначені Законом України “Про інформацію”, які містяться в особовій справі державного службовця

Одеська ОДА Область
13.2. Інформація щодо розробки та впровадження програмних та апаратних засобів захисту інформації, що є власністю держави. Дніпропетровська ОДА Область
13.3. Інформація щодо:порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

Зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, спеціальних економічних зон на території області, що стосується економічної безпеки регіону, держави.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації можуть, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф “Для службового користування” і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього.

Київська ОДА Область
13.4. Інформація щодо розробки та впровадження програмних та апаратних засобів захисту інформації, що є власністю держави.Керівник структурного підрозділу обласної державної адміністрації може виходячи із змісту питання і конкретної ситуації присвоювати документам гриф “Для службового користування” і поза межами цього Переліку та робити витяги з нього. Тернопільська ОДА Область
13.5. Інформація щодо:порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців;

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, спеціальних економічних зон на території області, що стосується економічної безпеки регіону, держави.

Херсонська ОДА Область
13.6. Виконавцю надається право у разі необхідності, надавати гриф “Для службового користування” і іншим відомостям, що не увійшли в цей Перелік, витік яких може порушити конституційні права і свободи людини, призвести до негативних наслідків у різних галузях економіки та створити перешкоди у роботі державних органів. Рівненська ОДА Область

* * *

ГІМЦ “Всесвіт” складає щиру подяку Олександрі Матвійчук та Євгену Захарову (Харківська правозахисна група) за допомогу при створенні цього Зводу.Print Friendly, PDF & Email

Sorry, the comment form is closed at this time.